Nieuws en bijeenkomsten (o.a. resolutie nieuw kabinet, asiel, burgerberaden)
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online  |  Gegevens wijzigen
Logo VNG
Raadsledennieuwsbrief
30 mei 2024
Assistentie voor decentrale politieke ambtsdragers met beperking
Arbeidszaken

Politieke ambtsdragers met een beperking kunnen aanspraak maken op een ondersteuner voor praktische zaken. Op deze manier kan de politieke ambtsdrager zich vooral concentreren op de uitvoering van het ambt.

Lees meer
 
Afsluitbijeenkomst Aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking
Arbeidszaken

Het Aanjaagteam dat zich heeft ingezet om bekendheid te genereren voor politieke participatie van mensen met een beperking presenteert in deze bijeenkomst het document ‘Politiek actief met een beperking'. De bijeenkomst is ook de start van een nieuw project: ‘Actief in de politiek’.

Lees meer
 
Duidelijkheid voor derdelanders en gemeenten
Asiel tot integratie

Op basis van de uitspraak van de Raad van State heeft staatssecretaris Van der Burg besloten de beëindiging van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders op te schorten tot er een uitspraak is van het Europees hof. Dit geeft gemeenten en derdelanders voorlopig duidelijkheid.

Lees meer
 
Landelijke praktijkconferentie: Lessen van 2 jaar burgerberaden in Nederland
Bestuur

Sinds het voorjaar van 2023 ondersteunen de VNG en het ministerie van BZK 8 gemeenten in de pilot burgerfora. Als onderdeel van deze pilot organiseren we 2 bijeenkomsten voor alle gemeenten en provincies om de lessen uit de praktijk te delen. 

Lees meer
 
Wetsvoorstel Digitaal vergaderen naar Tweede Kamer
Bestuur

Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met de Wet Digitaal vergaderen de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden digitaal te vergaderen. De ministerraad stemde er onlangs mee in het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

Lees meer
 
Regionale Global Goals Meet-up (Noordoost-Nederland)
Europa en internationaal

Deze regionale meet-up is vooral bedoeld om lokale ervaringen met de Global Goals uit te wisselen en te sparren over knelpunten en mogelijkheden. Ook krijgt u een update over het Gemeenten4GlobalGoals netwerk, uiteraard met voorbeelden uit de lokale praktijk vertolkt door gemeenten zelf.

Lees meer
 
Shaping our Future Conference
Europa en internationaal

In aanloop naar de VN-top Summit of the Future organiseren we een internationale conferentie die in het teken staat van de samenwerking tussen jongeren, lokale overheden, internationale netwerken en intergouvernementele organisaties.

Lees meer
 
GMSD laat stabiliteit in gebruik van Wmo-voorzieningen zien
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven in vergelijking met met vorig jaar.

Lees meer
 
Wijzigingen Huisvestingswet verwerkt in VNG-modelverordening
Ruimte, wonen en mobiliteit

De aangepaste regels in de Huisvestingswet 2014 verruimen de mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op de verdeling van woonruimte. De VNG heeft de model-huisvestingsverordening geactualiseerd, zodat gemeenten de gewijzigde regels kunnen toepassen.

Lees meer
 
 
vng.nl
Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.