Nieuwsbrief Dijkversterking Den Elterweg Zutphen Februari 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
  |  Afmelden
 
Nieuwsbrief Dijkversterking Den Elterweg Zutphen
Februari 2023
 
Om ook in de toekomst veilig achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken, moeten we voor 2050 onze dijken versterken. Daarom versterken we ook de dijken tussen Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen. Het versterken van deze dijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
Bedankt voor jullie medewerking, winnaars bekend
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd een online vragenlijst in te vullen voor het gebruiks- en belevingswaardenonderzoek. We vroegen hoe je over de dijk denkt en hoe je deze gebruikt. Aan iedereen die de vragen heeft beantwoord: bedankt voor jullie medewerking! De resultaten delen we met de deelnemers, tijdens de volgende informatiebijeenkomst (verwacht in mei 2023) en via een volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

Uit alle deelnemers zijn er vijf gelukkigen die beloond worden met een duurzame cadeaubon van €15,-. Zij krijgen binnen een week bericht per e-mail.
Kennisgeving voornemen en participatie
We gaan de dijk langs de IJssel tussen de Den Elterweg en de woonwijk Zuidwijken in 
Zutphen versterken. We versterken de dijk waar nodig, zodat de bewoners en 
bedrijven achter de dijk in de toekomst veilig blijven en de dijk aan nieuwe strengere normering voldoet.

Hoe we hiermee aan de slag gaan, hebben we opgeschreven in een zogenoemde Kennisgeving voornemen en participatie. Hierin vertellen we over de aanleiding van de dijkversterking, over de planning en leggen we uit hoe je kunt meedoen in het project. De Kennisgeving voornemen en participatie wordt gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl
Bekijk de Kennisgeving
 
 
 
Bekijk de ontwerp Nota Grondbeleid Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Tot 2050 versterken we in het gebied van waterschap Rijn en IJssel ongeveer 75 km aan dijken. Voor het dijkversterkingsproject Den Elterweg-Zutphen is dat 5 km. Hiervoor hebben we soms extra ruimte en grond nodig om te zorgen voor een veilige dijk. Dan kan het zijn dat we deze extra ruimte willen kopen of zakelijke rechten willen vestigen op eigendommen van anderen. Het waterschap heeft daarom grondbeleid gemaakt. Voordat dit grondbeleid wordt vastgesteld en definitief wordt, kun je hierop reageren. We weten nog niet of er voor dit dijkversterkingsproject ook extra ruimte nodig is. Om zo transparant mogelijk te zijn, vermelden we de inzage van de ontwerp Nota Grondbeleid.

De ontwerp Nota Grondbeleid HWBP ligt van 13 februari tot en met 27 maart 2023 ter inzage. Hierin staat hoe het waterschap wil beschikken over de ruimte die nodig is voor de dijkversterkingen. De kern van de Nota is dat het waterschap eigenaar wil zijn en blijven van de grond van de dijk zelf en van een strook direct langs de dijk. Dit zijn de onderhoudspaden en beheerstroken langs de dijken. 

Je kunt binnen de termijn schriftelijk zienswijzen indienen over de ontwerp Nota grondbeleid HWBP. Een schriftelijke zienswijze kun je richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 7000 AC Doetinchem. Het grondbeleid wordt, na verwerking van de zienswijzen, rond de zomer van dit jaar voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Zij bepalen of het beleid wordt vastgesteld.
Bekijk de ontwerp Nota Grondbeleid HWBP
 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het project? Meld je dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief. 

Bekijk ook onze projectpagina voor meer informatie: www.wrij.nl/dijkversterking-denelter
Meld je aan
 
 
 
Beter beschermd
Frank Meijer is omgevingsmanager bij Waterschap Rijn en IJssel, de beheerder van de dijken. “Om in de toekomst voldoende beschermd te blijven tegen overstromingen moeten we maatregelen nemen om een deel van onze dijken te versterken, daarbij houden we ook rekening met de veranderingen in het klimaat.”. Voor vragen en meer informatie kun je contact met hem opnemen via denelter@wrij.nl.
Lees meer
 
 
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl