Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Rust en ruimte om te ondernemen Lees online
  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis
Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen
TVL-regeling vierde kwartaal 2021
Belastingen: tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor betaling
Ondersteuning evenementen
Ondersteuning culturele sector
Ondersteuning sportsector
Tot slot
Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen
Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.
 
Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouw-, de culturele- en de sportsector.
 
Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid. De Nederlandse economie is veerkrachtig. Tegelijkertijd realiseert het kabinet zich dat de komende periode voor bepaalde bedrijven en werkenden moeilijk kan blijven. Daarom voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het steunpakket in het vierde kwartaal.
TVL-regeling vierde kwartaal 2021
Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
 
De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). TVL Q4 2021 gaat naar verwachting begin december open, dit is afhankelijk van goedkeuring door de Europese Commissie.
 
Ter voorbereiding kun je alvast de aangifte omzetbelasting van de referentieperiode in pdf klaarzetten. Zorg er daarnaast voor dat je e-Herkenning niveau 3 hebt. Dat is het veiligheidsniveau waarmee gewerkt wordt. Wanneer je als bestuurder of eigenaar vermeld staat bij de KVK dan volstaat de DigiD. 
 
Heb je vragen of wil je meer weten over de TVL? Mail of bel met Tabitha Rozeboom Bos.
Bel 0184 49 68 00 of mail
Belastingen: tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor betaling
Ben je ondernemer en heb je tot en met 30 september 2021 gebruik gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je, indien je na deze datum niet in staat bent om tijdig je belasting te betalen, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Dit kan voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
 
Met deze tijdelijke tegemoetkoming hoef je in deze periode niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor je bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die je hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.
 
Wel moet je aan de belastingdienst aannemelijk maken dat aan de volgende vijf voorwaarden wordt voldaan:
-           je hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen;
-           er is sprake van werkelijke betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door corona;
-           de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
-           de betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
-           je onderneming moet levensvatbaar zijn.
 
Een voorwaarde waar je achteraf aan moet voldoen, is dat je in de toekomst tijdig aangifte voor je belastingen blijft doen.  
 
Is de totale belastingschuld, de schuld die opgebouwd is tijdens het bijzonder uitstel en de schuld die opgebouwd is vanaf 1 oktober 2021, € 20.000 of hoger? Dan moet bij het aanvragen van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming een verklaring van een derde deskundige met een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen worden toegevoegd.
De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Je kunt de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming dus met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kun je tot uiterlijk 31 januari 2022 doen.
 
Betaal je op of na 1 oktober 2021 één of meer belastingen niet op tijd? En vraag je pas later de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan? Dan krijg je in de tussentijd misschien (naheffings-)aanslagen met boetes omdat je niet op tijd hebt betaald. Wanneer de tegemoetkoming wordt toegekend, zullen de boetes worden verminderd naar nihil.
           
Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Hoek en Blok. We helpen je graag!
Bel 0184 49 68 00 of mail
Ondersteuning evenementen
Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.
 
Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.
 
De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid, zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.
Ondersteuning culturele sector
Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats.
 
Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.
Ondersteuning sportsector
Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet gelden beschikbaar ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen voor de periode van 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen.
 
Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.
Tot slot
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:

Heb je vragen over de steunmaatregelen van de overheid? Wij staan voor je klaar met raad en daad. Neem contact op met je contactpersoon binnen Hoek en Blok.
Meer info
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Instagram   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 180 64 54 64