Vastgoednieuws van Hoek en Blok
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Rust en ruimte om te ondernemen Lees online
  |  Afmelden
Hoek en Blok
Vastgoednieuws
Vastgoed en de toekomst van box 3
Vastgoedportefeuille aankopen óf verbreden via Brookz en Dealsuite

Subsidie Duurzame Energie ++ 2022
Vastgoed en de toekomst van box 3
 
Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop sinds 2017 het forfaitaire rendement in box 3 wordt vastgesteld, in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Omdat de Hoge Raad aan belastingplichtigen tevens rechtsherstel bood, namelijk belastingheffing over het werkelijk genoten rendement, zag de Staatssecretaris van Financiën zich genoodzaakt om voor de jaren 2023 en 2024 te komen met spoedwetgeving. Per 2025 is vervolgens de invoering van ‘een nieuw, solide stelsel met belastingheffing op basis van werkelijk rendement’ beoogd.

Wat betekent dit voor de vastgoedeigenaar?
Lees hier verder
Vastgoedportefeuille aankopen óf verbreden via Brookz en Dealsuite
 

Bezig met het opzetten of uitbreiden van een vastgoedportefeuille? Of ben je de strategie voor deze portefeuille aan het aanpassen? Wij bieden, met ons uitgebreide netwerk en klantenbestand, een betrouwbaar netwerk aan met mogelijkheden om vastgoedportefeuilles op te zetten of aan te passen door koop en verkoop van vastgoed.

Naast ons eigen netwerk hebben we ook twee platformen waarmee het bereik voor onze klanten vergroot wordt: Brookz en Dealsuite. Deze platformen hebben meer te bieden dan alleen de mogelijkheid bedrijven te kopen en verkopen. Wij kunnen via deze platformen zoekprofielen plaatsen voor onder andere vastgoedportefeuilles. Met deze zoekprofielen worden precies de voorkeuren van de koper in kaart gebracht voor verkopers van vastgoed(portefeuilles). Ook worden via deze platformen regelmatig vastgoedportefeuilles aangeboden.

Met ons netwerk van informal investors kunnen we je helpen om de volgende stap te zetten met je vastgoedportefeuille.
 

Benieuwd naar de mogelijkheden en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact op met één van onze bedrijfsadviseurs Julian Pieper of Rens Gamers.

Bel 0184 49 68 00 of mail
Subsidieregeling Duurzame Energie ++ 2022
 
De SDE-subsidie 2022 voor grootverbruikers kan binnenkort weer worden aangevraagd. Vanaf dinsdag 28 juni 9:00 uur wordt de regeling opengesteld, en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Hoe eerder je inschrijft, hoe groter de kans op toekenning van jouw aanvraag!
 
Bekende technieken onder de SDE++ zijn bijvoorbeeld:
- een zonnepaneelsysteem op een dak;
- een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand;
- het afvangen van CO₂ bij je bedrijf voor gebruik in de glastuinbouw.

De SDE++ werkt als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je subsidie ontvangt tijdens de periode dat je jouw installatie in gebruik hebt (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO₂-uitstoot.

Het maximale subsidiebedrag waarvoor kan worden ingediend stijgt van € 70/ton CO₂ in fase 1 naar € 300/ton CO₂ in fase 4. Aangezien projecten op volgorde van binnenkomst worden toegekend, zolang het beschikbare budget toereikend is, stimuleert de SDE++ aanvragers om projecten toch al eerder en dus voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Daarnaast is de subsidie per techniek gemaximeerd om over-subsidiëring te vermijden.

IMC heeft ruime ervaring opgebouwd met het aanvragen en begeleiden van SDE-trajecten. Waar nodig kan Energieke Regio (partner IMC) een haalbaarheidsstudie uitwerken of na subsidietoekenning adviseren bij de realisatie. 
 
Voor meer informatie over het benutten van deze regeling kun je contact opnemen met Pieter Braat of Roland van de Graaf.
Bel 0184 49 68 07 of mail
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Instagram   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 180 64 54 64