Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Rust en ruimte om te ondernemen Lees online
  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis
Extra steun bedrijven verlengd naar eerste kwartaal 2022
NOW 5
NOW 6
TVL vierde kwartaal 2021
TVL eerste kwartaal 2022
Uitstel van betaling belastingschulden
Extra geld voor sport en cultuur
Tot slot
Extra steun bedrijven verlengd naar eerste kwartaal 2022
Het kabinet heeft dinsdag 14 december de beperkende coronamaatregelen weer verder verlengd. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden, opnieuw financieel te compenseren. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.
NOW 5
Voor de maanden november en december is er loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% ten opzichte van 2019 via de NOW-regeling (NOW 5). De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021.
 
Wijzigingen
Ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was 10%. Verder wordt het voorschot na de aanvraag in één keer uitbetaald. De ondernemer kan daarnaast niet kiezen over welke maanden hij het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december. Tot slot kunnen ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart deze keer ook een aanvraag indienen.
 
De zevende aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 5) is gestart op 13 december 2021 en sluit op 31 januari 2022.
 
Heb je vragen of kunnen wij je helpen? Neem dan contact op met je contactpersoon of onze specialist Jens de Schrijver.
Bel 0184 49 68 00 of mail
NOW 6
Ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 kan NOW aangevraagd worden via de NOW 6 (achtste aanvraagperiode). NOW 6 zal vergelijkbaar zijn met NOW 5. Zo zal het benodigde omzetverlies minimaal 20% moeten bedragen en Is de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies 80% Het te vergoeden dagloon is ook in NOW 6 gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Er spelen nog enkele zaken die mogelijk aanleiding zijn voor het aanpassen van de voorwaarden. Zo wordt mogelijk het percentage waarmee de loonsom mag dalen weer vastgesteld op 10% (in plaats van de 15% die geldt voor de maanden november en december 2021). De exacte voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekendgemaakt. Mocht dit bekend zijn dan zullen wij je hier vanzelfsprekend over berichten.
 
Het streven is om de achtste aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 6) in de tweede helft van februari 2022 te starten.
 
Heb je vragen of kunnen wij je helpen? Neem dan contact op met je contactpersoon of onze specialist Jens de Schrijver.
Bel 0184 49 68 00 of mail
TVL vierde kwartaal 2021
Ondernemers met minstens 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 kunnen een beroep doen op de TVL voor het vierde kwartaal 2021. Ook voor het eerste kwartaal 2022 kan straks weer een beroep gedaan worden op de TVL. Voor het vierde kwartaal 2021 wordt het subsidiepercentage verder verhoogd van 85 naar 100%. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 
De exacte openingsdatum van de TVL Q4 2021 is op dit moment nog niet bekend, maar dit zal in ieder geval voor de kerstdagen zijn.
TVL eerste kwartaal 2022
Ook voor het eerste kwartaal 2022 kan straks weer TVL aangevraagd worden. De voorwaarden voor TVL eerste kwartaal 2022 zijn gelijk aan die voor TVL vierde kwartaal 2021. Dat betekent dus een omzetverlies van minimaal 30%, een subsidiepercentage van 100% en een maximale subsidie van € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 
Heb je vragen of wil je meer weten over de TVL? Mail of bel met Tabitha Rozeboom Bos.
Bel 0184 49 68 00 of mail
Uitstel van betaling belastingschulden
Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober jl. beëindigd, maar wordt verlengd tot 1 februari 2022. Alle belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 hoeven dus nog niet betaald te worden. Dit zijn dus onder meer ook de omzetbelasting en loonheffing vierde kwartaal 2021. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.
Mogelijk wordt het belastinguitstel nog verder verlengd na 1 februari 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of dit dan nog nodig is.     
           
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Hoek en Blok.
Meer info
Extra geld voor sport en cultuur
Ook de sport- en cultuursector krijgt extra financiële steun. Deze steun komt boven op de al aangekondigde subsidies.
 
Het kabinet maakt extra geld vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector in ieder geval tot en met januari 2022 te ondersteunen. Verder wordt de leencapaciteit bij Cultuur + Ondernemen tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd.
 
De amateursport kan via de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) een compensatie krijgen voor de vaste lasten en huurkosten tot en met januari 2022.
 
De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) wordt verlengd tot en met het derde kwartaal 2022. Deze regelingen gelden op het moment dat een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden.
Tot slot
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:

Heb je vragen over de steunmaatregelen van de overheid? Wij staan voor je klaar met raad en daad. Neem contact op met je contactpersoon binnen Hoek en Blok.

Meer info
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Instagram   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 180 64 54 64