Nummer 4 • april 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Coalitie van 5 partijen wil doorbraak bij complexe jeugdproblematiek
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maken zich allen grote zorgen over complexe jeugdzorg. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden op dit moment niet goed of te laat geholpen. Ondanks de inzet van betrokkenen en verbeteringen die er ook zijn, belanden deze kinderen en gezinnen nog te vaak in crisissituaties.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Lees de gezamenlijke analyse
Meerderheid ggz levert nieuwe wachttijdinformatie aan
Sinds januari 2021 zijn ggz-aanbieders met meer dan 10 zorgverleners verplicht om, naast informatie over wachttijden, ook het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat aan te leveren. Concreet betekent dit dat zij vanaf februari deze data moeten rapporteren. Ggz-aanbieders, zorgverzekeraars, regionale samenwerkingsverbanden, politiek en toezichthouders krijgen hiermee in beeld bij welk type behandeling en in welke regio de grootste knelpunten liggen. Ook helpt deze informatie om te monitoren of er door de corona-uitbraak extra zorgvragen zijn ontstaan of welke zorg nog moet worden ingehaald.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Meer verwijzingen in ggz
In de ggz nam het aantal verwijzingen in totaal weer toe de afgelopen week. Wel zien we grote verschillen tussen de diagnosegroepen. Voor ADHD, angstklachten, stemmingsklachten, psychotraumatische klachten en overige zorgvragen was het aantal verwijzingen de afgelopen week flink hoger dan in 2019. Voor gedragsproblemen en cognitieve problemen lag het aantal verwijzingen juist weer beduidend lager dan in 2019.
Lees de analyse
Nieuwe zorgprestatie 'Verkeerde bed ggz' voor Wlz-indicatie
Voor ggz-cliënten, verstandelijk gehandicapten (VG) en psychogeriatrische cliënten (PG) is regionaal sprake van één crisisdienst die de triage doet voor de Wet Zorg en Dwang. Soms kunnen VG- of PG-cliënten daarna niet meer terug naar hun woonsituatie. Zij komen dan in een ggz-instelling, bijvoorbeeld via een gedwongen opname met inbewaringstelling. Er is echter geen psychiatrische stoornis en de cliënt ligt dan dus op een ‘verkeerd bed’. Wij regelen nu de bekostiging voor deze groep cliënten die een Wlz indicatie ontvangen. Aan de hand van de prestatie 'verkeerde bed ggz' kunnen ggz-instellingen de kosten in rekening brengen bij het zorgkantoor.
Lees de beleidsregel
18 mei Webinar Passende zorg met Marian Kaljouw (NZa) en Sjaak Wijma (Zorginstituut)
De zorg in Nederland is van een hoog niveau en dat willen we graag zo houden. Maar zonder verandering besteden we in 2040 bijna de helft van ons inkomen aan zorg. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is een beweging naar passende zorg nodig. Die beweging moeten we samen maken. Op 18 mei gaan Marian Kaljouw (NZa) en Sjaak Wijma (ZiN) hierover met elkaar in gesprek aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Uiteraard beantwoorden zij ook graag de vragen die u heeft! Dus noteer 18 mei van 09.00 tot 10.00 uur in uw agenda en schrijf u nu in!
Ik schrijf mij in!
Webinars over het zorgprestatiemodel
In april en mei organiseert het Programma een nieuwe reeks live webinars over het zorgprestatiemodel. De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod:
  • Dinsdag 20 april om 14.30 uur: prestaties, setting en tarieven (inmiddels geweest, terugkijken mogelijk)
  • Maandag 17 mei om 10.00 uur: zorgvraagtypering
  • Dinsdag 25 mei om 14.30 uur: beroepen in het zorgprestatiemodel
De geplande duur van de webinars is 90 minuten. Zet de data alvast in uw agenda als u meer wilt weten over deze en andere onderwerpen rond het zorgprestatiemodel.
Lees meer op zorgprestatiemodel.nl
Implementatiemonitor van start
Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Daarom gaan we met een monitor volgen hoe de voorbereidingen gaan. In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel voeren EIFFEL en Equalis een implementatiemonitor uit bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De monitor kijkt ook naar de voortgang van de ICT-implementatie. Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt. U kunt benaderd worden om deel te nemen

Lees meer op zorgprestatiemodel.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coronavirus voor de ggz en fz. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Tijdelijk bezoekadres:
Pythagoraslaan 6-8
3584 BB Utrecht
E-mail info@nza.nl
WhatsApp 088-7708770
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief