Nieuws van Hoek en Blok
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
in deze nieuwsbrief
Wijziging belasting- en invorderingsrente 1 januari 2024
Nominatie 'Overnamekantoor van het jaar'
Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid 2024

Duurzaamheid; de accountant als sparringpartner
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Opening waterstoftankstation Van Twist in Drechtsteden
Artikel AV TOP 50
Wijziging belasting- en invorderingsrente 1 januari 2024
 
Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft voorstellen ingediend tot wijziging van de belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2024. Doel hiervan is om de onderlinge verschillen tussen de diverse rentepercentages die de Belastingdienst hanteert te verkleinen.
Bekijk hier de wijzigingen
Nominatie 'Overnamekantoor van het jaar'
 
Geweldig nieuws vanuit het Hoek en Blok Corporate Finance-team! Dit jaar zijn wij door het toonaangevende fusie- en overnameplatform Brookz genomineerd als 'Overnamekantoor van het jaar' in de categorie medium. Een enorme eer waar we trots op zijn! 
De uitslag wordt 13 december bekend gemaakt.
Wat kan Corporate Finance voor jou doen?
Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid 2024
 
In 2024 kunnen in april en september subsidieaanvragen worden ingediend voor de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Het doel van deze subsidie is het faciliteren van maatwerkafspraken betreffende duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden binnen sectoren en arbeidsorganisaties.
 
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de volgende thema’s: 
 • Gezond, veilig en vitaal werken
 • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 
De belangrijkste punten van de regeling kunnen als volgt worden samengevat: 
 • De subsidie voor activiteiten voor duurzame inzetbaarheid bedraagt 50%.
 • De subsidie voor eerder stoppen met werken bedraagt 25% subsidie. De subsidie is alleen van toepassing op de maandelijkse betalingen aan de ex-werknemer.
 • Wanneer subsidie wordt aangevraagd voor eerder stoppen met werken geldt dat minimaal 25% van de totale projectkosten in duurzame inzetbaarheid worden geïnvesteerd.
 • Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000.
 • Kosten voor de activiteiten, moeten redelijk zijn. Daarnaast gelden er regels voor het inkopen van producten en diensten. Voor het opvoeren van uren van eigen personeel als projectkosten gelden er ook regels.
 • Aanvraagtijdvakken in 2024 zijn in april en september.
 • Het is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij het opstellen van het activiteitenplan. Dit kan een vakbond zijn, de OR of bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging. Uit het activiteitenplan moet blijken hoe de betrokkenheid is georganiseerd.
 
Voor informatie over deze regeling kun je contact opnemen met Judith Simonse  van IMC of haar collega van QuatroHR, Jessica Odijk
Bel 0184 49 68 07
Duurzaamheid; je accountant als sparringpartner
 
Toekomstbestendig ondernemen en daarover rapporteren: urgent én belangrijk. Maar voor veel bedrijven ook: onbekend terrein, complex en tijdrovend. Hoe pak je dat aan? Spar er eens over met jouw accountant of adviseur van Hoek en Blok!
 
Lees hier verder
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
 
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen.
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, hockeytouwen of turnmatten. Investeringen gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie.
 
Voor wie, welke activiteiten en hoeveel?
Opening waterstoftankstation Van Twist in Drechtsteden
 
De opening van het waterstof tankstation aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht, is een absolute mijlpaal voor de Drechtsteden. Gedurende de afgelopen jaren bleek het project van Rob en Marijn van Twist, zich te ontwikkelen tot een soort regionaal economische katalysator. Wellicht onbedoeld vormde het initiatief steeds meer een symbool van de potentie van de waterstofeconomie in de regio!

Het benutten van de kansen van waterstof op het gebied van klimaat, innovatie, investeringen en werkgelegenheid vraagt om intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Op initiatief van één van de grootste werkgeversorganisaties van Zuid-Holland, Werkgevers Drechtsteden, ontstond in 2018 de zogenaamde Waterstof Innovatietafel. Een hands-on en resultaatgericht samenwerkingsverband met een stevig draagvlak onder alle relevante stakeholders. Inmiddels wordt het zwaartepunt rond de ontwikkeling van projecten in de regionale waterstofeconomie gevormd door het H2 Innovatietafel Netwerk Drechtsteden.

We zijn hier in de Drechtsteden niet meer aan het pionieren. We zijn in business!

Inmiddels is het werkterrein van de Waterstof Innovatietafel verbreed. De hoofddoelstelling van het H2 Innovatietafel Netwerk Drechtsteden is het realiseren van waterstof initiatieven en projecten op het terrein van de industrie, vervoer, maritiem en de gebouwde omgeving. In nauw overleg met individuele ondernemers en vrijwel alle relevante stakeholders zoals de Federatie Ondernemersverengingen Drechtsteden, Stichting Drechtsteden Onderneemt, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de gemeenten, Smart Delta Drechtsteden, wordt er nu gewerkt aan nieuwe initiatieven.

Centraal staat de ontwikkeling van projecten die, zoals onze collega's bij IMC zeggen “niet van zelf” tot stand komen. IMC is één van de oprichters van het netwerk. Voor meer informatie over het benutten van Nederlandse en Europese subsidiemogelijkheden rond het thema energietransitie en waterstof kun je terecht bij Roland van de Graaf.
Bel 0184 49 68 07 of mail
Collega Frank Roubos omschrijft in AV TOP 50, magazine van Accountancy Vanmorgen, waarom hij zo graag bij Hoek en Blok werkt. 
Wil jij weten hoe hij al bijna 15 jaar wordt uitgedaagd? Lees dan zijn verhaal.
Artikel AV TOP 50
Hoe ervaar jij de dienstverlening van Hoek en Blok?
Schrijf een review!
Meld je aan met je Google-account en schrijf de review. Zijn wij enorm mee geholpen.
Schrijf hier de review
Agenda
29
Jan
 
Ondernemerscollege Balanslezen - deel 1
Hoe zat het ook alweer met mijn reserves? Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn onderneming?

In twee halve dagen (29 januari en 5 februari) doe je voldoende kennis op om uit de balans en de winst- en verliesrekening nuttige informatie te halen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
31
Jan
 
SAVE THE DATE - Volleybal op het hoogste niveau 
Wij nodigen jou en jouw partner van harte uit voor onze gezellige en sportieve avond op woensdag 31 januari in sporthal De Basis in Sliedrecht.

          Heren 1 Sliedrecht Sport - Dynamo (Apeldoorn)

De uitnodiging volgt binnenkort.

5
febr
 
Ondernemerscollege Balanslezen - deel 2
Hoe zat het ook alweer met mijn reserves? Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn onderneming?

In twee halve dagen (29 januari en 5 februari) doe je voldoende kennis op om uit de balans en de winst- en verliesrekening nuttige informatie te halen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
2024
 
Ondernemerscollege Transformeer jouw bedrijf naar duurzaamheid
Praktische tips van onze duurzaamheidsadviseurs en gastspreker Lisanne Addink van Coffee Based.
Datum volgt.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Instagram   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 180 64 54 64