Nieuws van Hoek en Blok
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Rust en ruimte om te ondernemen Lees online
  |  Afmelden
Hoek en Blok
In deze nieuwsbrief
Afschaffing Jubelton
Coronasteunpakket voor banen en economie stopt per 1 april
Is de huidige rentestijging duurzaam of niet?
Klantverhaal: Veth Investments

Subsidie voor MIT-haalbaarheidsprojecten tot € 20.000
Loop jij een hack-risico?
Schrijf een review

Steun aan Oekraïne
Agenda
Afschaffing Jubelton - Schenking in 2022 voor aankoop eigen woning uiterlijk in 2024
 
Op 15 december 2022 hebben de coalitiepartijen hun coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de beoogde maatregelen uit dit coalitieakkoord betreft de afschaffing van de schenkvrijstelling eigenwoning, oftewel de Jubelton, per 1 januari 2024. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet recent bekeken of afschaffing van de jubelton naar voren gehaald kon worden. Op 8 maart heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten dat eerdere afschaffing niet mogelijk is maar een verlaging van tot € 27.231 wel. Hij is voornemens een voorstel hiertoe op te nemen in het Belastingplan 2023 waarmee de verlaging zou in moeten gaan op 1 januari 2023. De Jubelton wordt dan gelijk aan de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen, hetgeen effectief een afschaffing van de Jubelton betekent per 2023.
 
De Jubelton: Onder de Jubelton is het mogelijk tot € 106.671 (vrijstelling 2022) vrij van schenkbelasting te schenken aan een persoon tussen de 18 en 35 jaar voor de financiering of de aflossing van een financiering van de eigen woning binnen twee kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de schenking wordt gedaan. De schenking mag plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat besteding van de schenking voldoet aan de voorwaarden van de Jubelton. Dit betekent dat de Jubelton, bij schenking daarvan in 2022, uiterlijk in 2024 door de schenker besteedt moet worden ten behoeve van een eigen woning. Onder voorwaarden is het toegestaan ontbindende voorwaarden op te nemen die de schenking ongedaan maken als niet wordt voldaan aan het vereiste van besteding ten behoeve van een eigen woning binnen de gestelde termijn.
 
Verwacht je dat je zoon of dochter binnen enkele jaren tot de aankoop van een eigen woning over gaat? Overweeg je om je zoon of dochter hierbij te helpen? De schenking van de Jubelton in 2022 kan dan het overwegen waard zijn! Wil je hierover geïnformeerd worden, neem dan contact op met een van onze specialisten.
Bel 0184 49 68 00 of mail
Coronasteunpakket voor banen en economie stopt per 1 april
 
Het moment dat het kabinet aankondigde om te stoppen met de steunmaatregelen is een feit. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet door middel van verschillende steunmaatregelen haar steentje bijgedragen aan de vaderlandse economie en het overeind houden van bedrijven die hard werden getroffen door de corona-crisis.

Ondernemers kunnen vanaf 1 april geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Dit alles betekent echter niet dat we volledig van de NOW en TVL-regelingen af zijn. Veel van de regelingen moeten nog definitief worden vastgesteld en definitief worden aangevraagd.
Lees hier verder
Is de huidige rentestijging duurzaam of niet?
 
Aan de rente op de spaarrekeningen is het (nog) niet af te lezen, maar door de vrees voor inflatie is de renteontwikkeling omgeslagen. Begin dit jaar moest de Nederlandse overheid sinds een lange tijd weer rente betalen over haar tienjaarsleningen. Ook verschillende banken geven aan dat ze de rente hebben zien stijgen in de afgelopen maand. Is deze eerste rentestijging een voorproefje van een verdere stijging van de rente?
 
Lees dit artikel verder op onze website via onderstaande button.

Meer interesse in dit onderwerp? Abonneer je op de vastgoednieuwsbrief van Hoek en Blok. Stuur een mail naar communicatie@hoekenblok.nl
Lees hier verder
Klantverhaal: Veth Investments
 
In 2018 verkocht Erik Veth zijn bedrijf Veth Propulsion in Papendrecht en was in één klap, zoals dat heet, een man ‘in bonus’. In 2021 nam hij een meerderheidsbelang in ATS Transporttechnieken. Kruipt het ondernemersbloed toch weer waar het niet gaan kan?

De eerste tijd was Erik bezig het verkregen kapitaal verstandig en slim te beleggen in diverse zaken, niet veel later kwamen daar wat investeringen bij in minderheidsdeelnemingen of financieringen van bedrijven. “Ik wil er zo’n dag per week in steken om mee te denken en met m’n ervaring bij te dragen aan een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van lean manufacturing.”

Wat heeft Hoek en Blok voor hem kunnen doen? Lees het hele verhaal op onze website.
Lees hier verder
Subsidie voor MIT-Haalbaarheidsprojecten tot € 20.000
 

Ben je van plan een nieuw product of proces te ontwikkelen, maar je wilt eerst onderzoeken wat de technische en economische risico’s zijn? Let op: Op 12 april opent de nieuwe MIT-subsidieregeling voor haalbaarheidsprojecten.
 
Een haalbaarheidsproject omvat een haalbaarheidsstudie, eventueel in combinatie met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet je denken aan:

  • literatuuronderzoek
  • octrooionderzoek
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
  • marktverkenning
  • concurrentieanalyse

 
De subsidie bedraagt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000. De subsidiabele kosten zijn loonkosten, verbruikte materialen, gebruik apparatuur en kosten derden.
 
Wil je weten of jouw project hierbij aansluit? Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

Bel 0184 49 68 07 of mail
Loop jij een hack-risico? Vraag advies aan onze ethische hackers!
 
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Hackers richten zich daarbij steeds vaker op het midden- en kleinbedrijf. Mkb-ondernemingen zijn immers vaak een makkelijkere prooi. Ze zijn doorgaans minder goed beveiligd dan het grootbedrijf en multinationals en zijn ook nog eens geneigd om sneller te betalen aan de hacker. Goede weerbaarheid is meer dan een sterk wachtwoord. Heb jij uitwijkplan als het fout gaat? Hoe voorkom je dat medewerkers een hack onbedoeld veroorzaken?

De ethische hackers van Hoek en Blok.IT inventariseren de zwakke punten in jouw organisatie. Hierbij beoordelen ze de aspecten mens, proces en techniek en geven je onafhankelijk advies. Zo zorg je dat jouw IT­-­beveiliging snel en betaalbaar op orde kan worden gebracht. Daarmee is de IT­-continuïteit gewaarborgd.

Meer weten over onze IT Security test? Klik dan op de button hieronder.
Meer info
Hoe ervaar jij de dienstverlening van Hoek en Blok?
Schrijf een review!
Schrijf hier de review
Steun aan Oekraïne
 
De handen worden ineen geslagen om de mensen in Oekraïne en de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Hoek en Blok draagt ook zijn steentje bij door goede doelen die zich inzetten voor de mensen uit Oekraïne te steunen. Via deze nieuwsbrief willen we je aandacht vragen voor de organisatie JCI Drechtsteden die zich inzet door middel van het inzamelen van niet alleen donaties, maar ook goederen op verschillende locaties door heel Nederland. Deze goederen betreffen hygiëne producten, medische hulpgoederen en lang houdbare producten. Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de verzamellocaties. 

In omgeving Drechtsteden is de laatste inzameldag zaterdag 19 maart van 10.00 tot 14.00 uur op de Veerweg 165 in Papendrecht (ingang achterzijde).
Agenda
16
mei
 
Relatieavond
Een nieuwe editie van de befaamde Hoek en Blok relatieavond is weer in zicht! Een avond waarin het thema geluk centraal staat met onder andere een optreden van Guido Weijers. Deze avond wil je niet missen! De uitnodiging wordt binnenkort verzonden.
19
mei
 
Speed Date Night
De Hoek en Blok Speed Date Night is een laagdrempelige manier voor studenten, beginnende en gevorderde professionals in de accountancy- of advieswereld om kennis te maken met ons bedrijf. 
Ken je iemand uit je omgeving waarvoor dat interessant kan zijn?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
19&26
Sept
 

Ondernemerscollege balanslezen
Hoe zat het ook al weer met mijn reserves? Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn onderneming? In twee halve dagen doe je voldoende kennis op om uit de balans en de winst- en verliesrekening nuttige informatie te halen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Instagram   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 180 64 54 64