Één jaar Literatuurgeschiedenis.org!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Literatuurgeschiedenis.org      

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
Nieuwsbrief
December 2021

Subsidie voor Literatuurgeschiedenis.org

        

De website Literatuurgeschiedenis.org wordt de komende jaren uitgebreid en verbeterd dankzij een vierjarige subsidie van het Nederlands Letterenfonds.
De subsidie maakt het mogelijk om de site aan te vullen, met aandacht voor diversiteit en maatschappelijk relevante thema’s. Het aandeel Vlaamse, Surinaamse en Caribische literatuur zal worden vergroot. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep worden meer audiobestanden van literaire citaten, podcasts en video’s toegevoegd. Met de steun van het Letterenfonds groeit de website de komende jaren uit tot een belangrijk educatief instrument voor zowel leraren als leerlingen in Nederland en Vlaanderen.

 
Lees meer op de website van het Letterenfonds

 

 

Samenwerking met Fixdit

 
Fixdit is een schrijverscollectief dat streeft naar meer diversiteit in de literaire canon en de literaire wereld. Fixdit zet zich in om het bewustzijn over genderongelijkheid in de letteren te vergroten en de canon uit te breiden met werk van belangrijke vrouwelijke auteurs. Ook wil Fixdit de zichtbaarheid van vrouwelijke schrijvers in het middelbaar onderwijs vergroten. Literatuurgeschiedenis.org werkt graag samen met Fixdit om de website inclusiever te maken. De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld nieuwe pagina’s gemaakt over de schrijfsters Ida Simons, Astrid Roemer, Virginie Loveling, Anna Blaman en Annie MG Schmidt en over de boeken Het jongensuur van Andreas Burnier, Eva van Carry van Bruggen en Het boschmeisje van Melati van Java. In 2022 zetten we deze vruchtbare samenwerking graag voort.
 

Studenten verbeteren tijdvak middeleeuwen


      

Net als in het academiejaar 2019-2020 werkte Remco Sleiderink (hoogleraar Middelnederlandse letterkunde) in 2020-2021 samen met een groep derdejaars studenten taal- en letterkunde van de Universiteit Antwerpen aan een herziening en aanvulling van literatuurgeschiedenis.org. Terwijl zij vorig jaar, ook al via online vergaderingen, voor het middeleeuwse deel allerlei kleinere ‘herstellingswerken’ deden met het oog op de omzetting van de website, lag de focus dit jaar op het versterken van de diversiteit in de pagina’s van middeleeuwen en zestiende eeuw. Boeiend werk voor neerlandici in wording. 

 


In de module ‘Middelnederlands voor iedereen’ (#Mnl4all) van het opleidingsonderdeel ‘Neerlandistiek in de praktijk’ probeerden 25 studenten een aantal nieuwe en aantrekkelijke schrijverspagina’s te creëren, onder meer voor vrouwelijke auteurs als Hadewijch, Alijt Bake en Anna Bijns.

Ook werkten zij aan aparte tekstpagina’s voor canonieke teksten als de Walewein, het Roelantslied, het Antwerps liedboek en de Roman van Moriaen die sinds kort, mede in het kader van Black Lives Matter, op internationale belangstelling mag rekenen. Veel nieuwe pagina’s over de middeleeuwen zijn al online gekomen, de overige volgen in het voorjaar van 2022. Ook wil de werkgroep op de website het lopende onderzoek sterker aan bod later komen met bijvoorbeeld een hoofdstuk over de vraag waarom bij veel middeleeuwse werken de auteur onbekend is gebleven en hoe we daar via computationele methodes toch een mouw aan proberen te passen. En voor het Vlaamse publiek mag een hoofdstuk over de literaire verwerking van de Guldensporenslag
(1302) eigenlijk niet ontbreken. Stagiair Roos in ’t Velt helpt Remco om alle teksten, afbeeldingen en wijzigingsverzoeken netjes geordend aan de eindredactie aan te leveren.


Experimenten met vormen

 
Op literatuurgeschiedenis.org experimenteren we ook met nieuwe vormen om leerlingen bekend te maken met literatuur. Zo maakten we afgelopen jaar met de jonge podcastmaker Luca Duijf twee afleveringen over de markante schrijvers Andreas Burnier en Eleonora Carboniers. En we ondersteunden Klassiekers in de Klas om een animatie en lesbrief te maken over de gedichten van Paul van Ostaijen aan de hand van een robotpersonage van TonkeDragt.
Didactische module ‘oorlog en verzet’
Een Vlaams-Nederlandse werkgroep van leraren, vakdidactici en letterkundige neerlandici heeft voor de website een module met complete lessenserie ontwikkeld rond het thema ‘oorlog en verzet’ volgens nieuwe didactische inzichten. Die inzichten geven aan dat je onderwijs in de literatuurgeschiedenis beter thematisch kunt inrichten, waardoor je makkelijker een link kunt leggen met de actualiteit. De module gaat uit van een ‘knooppunttekst’ van waaruit thematische lijnen naar andere teksten worden gelegd. Als knooppunttekst is ‘De achttien dooden’ van Jan Campert gebruikt. Via verschillende werkvormen, gebeurtenissen, schrijvers en teksten uit de literatuurgeschiedenis leren scholieren literair-historisch redeneren. In 2022 zullen we meer modules aanbieden op de website, o.a. rond Astrid Roemer en Kader Abdolah
www.literatuurgeschiedenis.org
Wilt u op hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen rond literatuurgeschiedenis.org? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar redactie@literatuurgeschiedenis.org onder vermelding van "afmelding nieuwsbrief".