Dit is de echte slimme stad

De White Paper gaat in op de rol van data en technologie in de stad. Digitalisering en dataficering in steden is een onderwerp dat snel urgenter wordt. Ook in Zuid-Holland is de inzet van technologie, data en algoritmes door (meestal overheids-) organisaties een actueel onderwerp. Voor zowel bestuurders als burgers rijst de vraag: welke technologische innovaties dragen bij aan welzijn, welvaart en democratie? Hoe kunnen we ons verhouden tot nieuwe technologie die we nog niet kennen (en vaak niet zichtbaar is). Daarin zijn burgerparticipatie en contestability sleutelbegrippen.

 
Bestelformulier
 *
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 
 
Leiden Delft Erasmus
LDE Centre for BOLD Cities
www.centre-for-bold-cities.nl
info@boldcities.nl
Universiteit Leiden
 
TU Delft
 
Erasmus University Rotterdam