Nieuwsbrief Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief | Nieuwbouw Scholen Pijnacker-Noord | 04 november 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webversie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Herinnering: ontwerpbestemmingsplan ter inzage

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan ‘onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’ dat ter inzage ligt. Dit plan ligt nog steeds ter inzage. Tot en met 17 november kunt u het plan inzien en uw reactie (zienswijze) delen met de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan onderwijscluster Groen van Prinstererlaan kunt u vinden
via de website van de gemeente. Daar wordt ook uitgelegd hoe u op dit plan kan reageren.

Leuk nieuws!

Het braakliggend terrein aan de kant van de Meidoornlaan is in april ingezaaid met gras. Inmiddels ligt er een mooi grasveld. Dit grasveld kan tijdelijk (tot de bouw) gebruikt worden door buurtbewoners. Leuk voor bijvoorbeeld een picknick, potje voetbal of tikkertje!

Structuurontwerp

Voor het gebouw zelf is LKSVDD architecten B.V. samen met de gemeente, de scholen en de kinderopvang in juni gestart met het ontwerptraject. Inmiddels is het structuurontwerp gereed. Het structuurontwerp geeft aan waar de gymzaal, de Casaschool en de Schatkaart op de locatie komen. Het structuurontwerp past binnen de eerder opgestelde ruimtelijke kaders (hoogte, bouwvlak etc.). De volgende stap in het ontwerptraject is het maken van een voorlopig ontwerp, waarbij er ook wordt ingegaan op de materialisatie. Daarna volgt nog het definitieve ontwerp. Wij blijven u informeren over de voortgang van het ontwerptraject.
U kunt het structuurontwerp via deze link van dichterbij bekijken. 

Vervolg

De gemeente bekijkt na 17 november alle reacties en beoordeelt of het plan nog aangepast moet worden. Het is onze verwachting dat het definitieve bestemmingsplan in februari 2022 in de raad wordt behandeld.

Contact
Marieke van der Heijden
Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
Tel: 14 015
ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl
 
Twitter   Facebook   Youtube   RSS