Medewerkers VvE Beheer en Participatie van Maasdelta stellen zich voor
In 2019 zijn Marloes Hut en Petra Kuijvenhoven aan de slag gegaan in een nieuwe functie bij Maasdelta, de functie Medewerker VvE Beheer en Participatie. Maar wat houdt de functie precies in en waar staat de afkorting ‘VvE’ voor? Hieronder vertellen zij u er graag meer over.

Waar houden jullie je zoal mee bezig?
We regelen zaken voor diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) waar Maasdelta onderdeel van uitmaakt. Een VvE is een gebouw met meerdere eigenaren. In veel gevallen gaat het om een gebouw met huurwoningen van Maasdelta en koopwoningen van particuliere eigenaren. Wij vertegenwoordigen Maasdelta als eigenaar (en daarmee onze huurders) binnen de VvE.

Daarnaast zijn wij contactpersoon voor de bewoners- en activiteitencommissies. En als laatste zijn we ook verantwoordelijk voor het beheer van de recreatiezalen.

Marloes is de contactpersoon voor Maassluis en een deel van Spijkenisse. Voor de gemeente Hellevoetsluis, Rockanje, Brielle en een deel van Spijkenisse is Petra het aanspreekpunt voor de VvE’s en bewonerscommissies.

Kunnen jullie nog wat meer vertellen over de VvE’s?
Iedere Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur en een kascommissie. Soms vervullen wij de rol van kascommissielid, soms nemen we deel aan het bestuur of zijn we het enige bestuurslid. Maar het kan ook voorkomen dat wij geen van deze rollen vervullen. Wij wonen de Algemene Ledenvergaderingen bij van alle VvE’s. Hierin vertegenwoordigen wij Maasdelta als (groot)eigenaar.

Hoe gaan jullie om met de wensen van de bewonerscommissies?
We zijn enthousiast gestart met de kennismakingen in 2019. Alle bewonerscommissies worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een voor- en najaarsoverleg. Tijdens deze overleggen vertellen we vanuit Maasdelta wat de plannen zijn voor het gebouw waar men woont. Wij vragen  ook aan de bewonerscommissies welke wensen er zijn en kijken en bespreken of die wensen te realiseren zijn. De beoordeling wordt dan meestal gedaan door de medewerkers van Maasdelta die deelnemen aan de zogenaamde ‘Vastgoedtafel’. Het gaat dan om wensen zoals andere verlichting en aanpassingen van entrees.

Als een bewonerscommissie in een gebouw woont met een Vereniging van Eigenaren, neemt Maasdelta deze beslissing niet zelf. Petra en Marloes bespreken deze wensen dan tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Samen met de andere eigenaren wordt besloten of de wensen van de bewonerscommissie te realiseren zijn.

Hoe onderhouden jullie de contacten in de coronaperiode?
Het afgelopen jaar hebben we ontzettend creatief overlegd met elkaar. Soms telefonisch en een deel via beeldbellen. Maar ook in de open lucht. Dat geeft wel een heel andere dynamiek dan wanneer we elkaar gewoon ontmoeten en met elkaar de onderwerpen bespreken in een vergaderzaal.

Iedereen heeft zich flexibel opgesteld en aangepast aan de situatie. Maar we kijken er naar uit dat we gewoon weer met elkaar aan tafel kunnen zitten.

En jullie doen ook het beheer van de recreatiezalen?
Ook daar werd in 2019 de nodige aandacht aan besteed. We hebben kennis gemaakt met de activiteitencommissie en sommige ontmoetingsruimten hebben een update gekregen. Maar toen kwam corona. Terwijl het eerst nog mogelijk was om elkaar onder allerlei voorwaarden te ontmoeten, volgde er daarna een lange periode  waarin de zalen gesloten moesten worden. Hierdoor kwamen allerlei activiteiten stil te liggen. Ontzettend frustrerend voor de beheerders en de bewoners die elkaar graag wilden bezoeken. Ook omdat er door alle maatregelen zo weinig afleiding was. Maar helaas… iedereen moest zich houden aan de maatregelen die zijn genomen. We hopen dat het einde van deze vervelende periode in zicht komt en er straks weer mogelijkheden komen om activiteiten te organiseren. Wij juichen dat uiteraard van harte toe. 
placeholder


Copyright Maasdelta Groep