Heeft u een afvalzak voor de ondergrondse container?
Mensen in hoogbouw maken gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer. Op deze poster geven wij handige tips over hoe u afval kunt aanbieden. Samen houden we de buurt schoon, heel, veilig en leefbaar!


Copyright Maasdelta Groep