Onderhoud tuin en balkon
Plezierig wonen is meer dan alleen een fijn huis. Ook de woonomgeving draagt daaraan bij. Het onkruidseizoen is op dit moment in volle gang. Misschien heeft u dit al wel gemerkt. Er groeit nu meer onkruid tussen tegels van opritten, in uw tuin of soms zelfs op het balkon.

Wij vragen u uw tuin of balkon netjes en verzorgd te houden
Dit betekent bijvoorbeeld dat u onkruid verwijdert, maar ook dat u uw woonomgeving verder verzorgt. Om ergernis onder buren en buurtbewoners te voorkomen, hebben we een aantal voorwaarden.

Een ‘nette en verzorgde’ tuin of balkon houdt in dat u:
  • Het gras regelmatig maait;
  • Het onkruid weghaalt uit de tuin, tussen de tegels van opritten, van de toegangspaden en terrassen;
  • Gebroken tegels vervangt;
  • Verzakkingen ophoogt. U kunt bij ons één keer per twee jaar gratis tot 3 m³ zand aanvragen;
  • De tuin vlak maakt en aanvult met teelaarde;
  • Dode beplanting weghaalt of vervangt;
  • Afval opruimt;
  • Heggen, hagen, struiken en bomen snoeit voordat ze overlast of schade veroorzaken. Dat geldt ook voor de bomen en struiken die al aanwezig waren op het moment dat u het huurcontract voor uw woning tekende. Bent u een nieuwe huurder? Als u ons uiterlijk binnen een maand na ondertekening van uw huurcontract meldt dat een boom of struik in de tuin hinder of schade veroorzaakt, dan halen wij deze op onze kosten voor u weg;
  • De erfafscheiding goed onderhoudt, bijvoorbeeld een schutting of haag tussen uw tuin en die van uw buren of tussen uw tuin en de openbare ruimte. Heeft u een schutting of hekwerk? Dan vervangt u kapotte delen, zorgt u dat deze recht staan en verft of beitst u de schutting regelmatig. Heeft u een natuurlijke afscheiding, zoals een haag? Dan snoeit u deze regelmatig.


Natuurlijk mag u wel uw tuin of balkon naar eigen smaak inrichten
Houd er rekening mee dat u plantenbakken aan de binnenzijde van uw balkon hangt. Dit heeft te maken met de veiligheid van uw benedenburen en voorbijgangers. Ook voorkomt u overlast tijdens het water geven van de plantjes.

Tuingereedschap lenen we u gratis uit
Maasdelta helpt u graag om het onderhoud van uw tuin leuker en makkelijker te maken. Wilt u uw tuin netjes maken? En heeft u daarvoor een schop, een heggenschaar en een kruiwagen nodig? U kunt verschillende soorten tuingereedschap gratis bij Maasdelta lenen. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0181 - 603 703. We helpen u graag verder.


Copyright Maasdelta Groep