Bu­ren­dag Ter­ras aan de Maas To­ren B  
Op za­ter­dag 25 sep­tem­ber was het Bu­ren­dag. De ac­ti­vi­tei­ten­com­mis­sie van het Ter­ras aan de Maas to­ren B had een be­slo­ten feest ge­or­ga­ni­seerd op het ac­ti­vi­tei­ten­dek. Bu­ren­dag werd ook met­een aan­ge­gre­pen om de to­ren of­fi­ci­eel te ope­nen.

De ac­ti­vi­tei­ten­com­mis­sie had op het ac­ti­vi­tei­ten­dek een be­slo­ten feest ge­or­ga­ni­seerd. Er wa­ren 144 be­wo­ners aan­we­zig. Bu­ren­dag werd ook aan­ge­gre­pen om de to­ren of­fi­ci­eel te ope­nen. Door al­le om­stan­dig­he­den rond­om Co­vid-19 was dat er nog niet van ge­ko­men. Pe­ter den Dulk (voor­zit­ter van het Be­stuur To­ren B) open­de de to­ren door het door­knip­pen van een lint.Het was een geslaagd feest. Bewoners maakten kennis met elkaar onder het genot van een drankje, een BBQ en live muziek.

Medewerker VVE beheer Maasdelta was er ook bij
Petra Kuijvenhoven was uitgenodigd voor deze informele avond omdat Maasdelta deel uitmaakt van het Bestuur. Tijdens deze avond heeft zij met een behoorlijk aantal bewoners gesproken. Waaronder ook de moeder en dochter die je op de foto hieronder ziet. Zij zijn vanuit Rotterdam naar Spijkenisse verhuisd en wonen in een van de Kangeroe woningen.Moe­der woont in het wat klei­ne­re ap­par­te­ment en haar doch­ter er­naast. Zij er­va­ren dit als bij­zon­der pret­tig en zijn druk be­zig om Spij­ke­nis­se te ver­ken­nen. Ze zoe­ken voor­al naar ac­ti­vi­tei­ten voor se­ni­o­ren. Me­vrouw ver­tel­de dat zij van schil­de­ren en bin­go houdt.
placeholder
Copyright Maasdelta Groep