Is onderstaande nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Klik dan hier voor de web-versie
cak
 
Informatie-uitwisseling Wmo met CAK
Sinds de invoering van het Wmo Abonnementstarief 2020 wisselen gemeenten en CAK informatie uit voor de eigen bijdrage volgens de iEigen bijdrage standaard (iEb). De iEb maakt net als iWmo en iJw onderdeel uit van iStandaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland. De berichten worden via het Gemeentelijk gegevensknooppunt (GGk) naar het CAK of gemeenten gestuurd.
 
Voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en het CAK is het belangrijk dat de werking en spelregels van de iEb duidelijk zijn. In de basis meldt een gemeente een klant aan als er een eigen bijdrage betaald moet worden, en wordt de klant afgemeld als deze geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen. Meer informatie is te vinden in de handleiding en op iStandaarden.nl.
 
Op basis van eerste ervaringen met de iEb zien we dat een aantal onduidelijkheden en knelpunten bestaan bij het gebruik van de iEb gegevensstandaard. Graag lichten we deze toe:
Lees verder
 
Rapport Wmo Abonnementstarief
Vanaf heden stellen wij maandelijks het rapport Wmo abonnementstarief voor gemeente op Porta via MijnCAK zakelijk beschikbaar. 
In deze nieuwsbrief zetten wij onderdelen in deze rapportage op een rij die nu in Mijn CAK Zakelijk/Porta voor u beschikbaar is.
Lees meer
 
Vragen?
Heeft u een vraag over deze mailing? Neem dan contact op met de Wmo Servicedesk via 088 - 711 4888 of mail naar wmoservicedesk@hetcak.nl.
© 2021 Het CAK
 
Privacy  |  Afmelden  |  Wijzigen e-mailvoorkeuren