bmwt
bmwt-keur informatief
Veilig en duurzaam werken in en rondom magazijnen
17 april 2024
 
 
Timberland leert van fouten in het magazijn
In een magazijn met 400 medewerkers zijn incidenten op piekdagen bijna niet te voorkomen. Dat bleek uit het verhaal van schoenenproducent Timberland tijdens de online versie van de Dag van het Veilige Magazijn. Timberland-medewerkers Fleur Scharenborg en Chantal Ruiter doen alles eraan om te leren van de incidenten. Daardoor wordt het Europese distributiecentrum in Almelo steeds een stukje veiliger.

Een aantal jaar geleden is in het distributiecentrum van Timberland een smallegangentruck naar beneden gezakt terwijl een voetganger met pompwagen eronder liep. De voetganger kwam eraf met een gekneusde borstkas. “De pompwagen zat klem onder de truck. Gelukkig was het een oude truck die niet genoeg kracht meer had om verder door te zakken”, vertelt KAM-coördinator Fleur Scharenborg tijdens de Dag van het Veilige Magazijn.

Scharenborg benadrukt dat van dergelijke incidenten moet worden geleerd. “Het is binnen Timberland nu niet meer toegestaan om met een pompwagen in de gangen van een smallegangenmagazijn te komen. Dat hebben we op de stellingen aangegeven. Maar soms moeten voetgangers toch in een gangpad zijn. Voor dat geval hebben we stopborden gemonteerd. Als de voetganger het gangpad inloopt, moet hij dat stopbord naar binnen klappen. Ook in het gangpad links en rechts van hem. Alles om het risico op een aanrijding zoveel mogelijk te voorkomen.”

Foutief gedrag van mensen
Veel onveilige situaties komen voort uit foutief gedrag van de mensen, ook bij Timberland. Scharenborg: “Voorheen werd 80 procent van de schadekosten veroorzaakt door bestuurders van inductiegestuurde smallegangentrucks. Die vergaten bij het inrijden van een gang de inductie aan te zetten, waardoor ze de stelling inreden. We hebben de trucks daarom zo aangepast, dat ze automatisch stilvallen als de bestuurder de inductie niet aan zet. Op dit moment kijken we naar een eindegangbeveiliging, zodat de bestuurder duidelijk een seintje krijgt dat de inductielijn ophoudt en de bestuurder zelf moet sturen.”

Dat mensen fouten maken, komt soms ook door de omstandigheden. “Het viel ons op dat het merendeel van de incidenten plaatsvond in de zomermaanden. Niet alleen omdat we dan meer mensen aan het werk hadden, maar ook omdat de temperatuur flink kon oplopen. Soms liep de temperatuur op tot boven de dertig graden, waardoor de concentratie afnam en de vermoeidheid toenam. Sinds we een nieuw ventilatiesysteem hebben gemonteerd, is het aantal fouten gedaald”, zegt Chantal Ruiter, HR-business partner bij Timberland.

Zelfde heftruckopleiding
Ruiter en Scharenborg besteden veel aandacht aan het informeren van nieuwe medewerkers over alle veiligheidsregels. “In het hoogseizoen loopt het aantal uitzendkrachten op tot 200. Dagelijks krijgen we dan nieuwe mensen binnen. Die mogen alleen aan de slag als ze op de eerste dag de ‘Timberland Academy’ doorlopen en tijdens de afsluitende toets niet meer dan twee fouten maken. Als ze meer dan twee fouten hebben, is dat het bewijs dat ze niet goed hebben opgelet en de regels niet kennen of dat ze de voertaal Nederlands niet goed machtig zijn. In beide gevallen mogen ze niet van start”, stelt Ruiter.

Nieuwe heftruckbestuurders krijgen bij Timberland eerst een training, ook al hebben ze al een heftruckcertificaat in bezit. “We willen dat alle bestuurders dezelfde opleiding hebben gehad, zodat alle bestuurders zich ook aan dezelfde regels houden”, vertelt Scharenborg. “Daarbij besteden we aandacht aan de verschillende typen trucks. We gebruiken heftrucks, maar bijvoorbeeld ook smallegangentrucks, orderpicktrucks en elektrische pallettrucks. Die hebben allemaal hun eigen besturing en dus ook weer andere risico’s.”
 
 
Volg BMWT op
 
Facebook   Youtube   Twitter   Linkedin
BMWT - Vlietweg 17u - 2266 KA Leidschendam - E-mail: secretariaat@bmwt.nl - Tel.: 070-3010103