Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen  |  Afmelden

Congresmail #2 | 9 april 2024
Terugkijken Webinar 'Oog voor transitie'
Hoe kan ‘oog hebben voor transitie’ je helpen om het leven en werk van jezelf en van anderen vreugdevoller te maken en tegelijkertijd verandering te implementeren? Gisteren nam Michiel Soeters van ‘De school voor transitie’ ons rondom dit vraagstuk een uur lang mee op reis. Wil je het webinar op je gemak terugkijken? Dat kan hier.
Naar webinar
Aan de slag met kwaliteitscultuur SO&P? Doe mee aan LOCK in actie!

In 2024 organiseren we twee fysieke bijeenkomsten waarbij we ons richten op de praktische toepassing en het genereren van impact van de acht LOCK-producten. Deelnemers ontvangen tijdens de eerste bijeenkomst (op woensdag 5 juni) gedrukte exemplaren van de ontwikkelde LOCK-producten. We geven gerichte vragen mee om de producten in de eigen praktijk van het partnerschap toe te passen en ervaringen te monitoren. Tijdens de tweede bijeenkomst (op donderdag 7 november) verzamelen we vanuit de opgedane ervaringen collectieve uitkomsten. Daarmee scherpen we de producten aan en maken we een vertaalslag naar brede toepassing binnen Samen Opleiden & Professionaliseren.

> Meer lezen & aanmelden

 
LOCK-product Het draait om de be-doel-ing

Een grote groep collega’s uit partnerschappen heeft binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur Samen Opleiden) acht producten ontwikkeld die een impuls geven aan de kwaliteitscultuur van partnerschappen. De acht producten zijn gebundeld in het LOCK-dossier

Deze keer werpen we een blik op het LOCK-product ‘Het draait om de be-doel-ing’.  In plaats van eindeloze discussies over gewenste resultaten en processen - het wat en het hoe - nodigt deze tool uit tot een reflectie op het waarom van onze handelingen. De praatplaat ondersteunt de professionele dialoog en draagt bij aan een versterkte kwaliteitscultuur. Willem Poppe, Marrit van Sprundel en Froukje Bos zijn de bedenkers van deze praatplaat, ontwikkeld als deelnemers van het LOCK-traject.

LOCK-portret lezen
Netwerk Huisacademies Leren van en met elkaar
Voorafgaand aan de congresdag donderdag, ontmoet het Netwerk Huisacademies elkaar in het Spant! Dit netwerk bestaat uit huisacademies in po, vo en mbo en trekt al een heel aantal jaar samen op om kennis en ervaring tussen academies te delen en de eigen kwaliteit door te blijven ontwikkelen. Donderdag staat het thema ‘Onderzoek en professionalisering’ centraal, en uiteraard is daar ook NRO bij betrokken. Hun websites Onderwijskennis.nl en de Kennisrotonde bieden veel informatie waarmee onderwijsprofessionals – en dus ook partnerschappen en huisacademies - het dagelijks werk kunnen versterken.

Heb je interesse om deel te nemen aan het netwerk huisacademies? Vul dit formulier in en neem deel aan de bijeenkomsten.
 
Velon Herziening registratie: Focus op Professie
Op het Veloncongres van 18 en 19 maart jongstleden heeft Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter van Velon, de eerste resultaten van de herziening van de beroepsstandaard lerarenopleiders (BRLO) overhandigd aan Inge Vossenaar, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW. De herziening, samengevat in de documenten "Schotten weg en de lat omhoog", is zowel in een compacte als uitgebreide versie beschikbaar en kan hier worden gedownload.
Meer lezen
In de spotlight Het transformatorhuisje

Ontdek elke dag een nieuwe parel uit ons archief! In de spotlight: klassiekers, bekende werken en populaire publicaties van het Platform Samen Opleiden. Laat je inspireren en (her)ontdek waardevolle inzichten tijdens De week van Samen Opleiden.

Hoe kunnen we het complexe proces van het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek zichtbaar maken? En hoe kunnen we als opleiders verdieping aanbrengen in het leerproces van studenten? Bob Koster en Judith Stappers bieden in hun publicatie 'Het Transformatorhuisje' inzichten en methodieken om de complexiteit van werkplekleren te ontrafelen.

Met behulp van de metafoor van het 'Transformatorhuisje', waarin hoogspanning wordt omgezet in laagspanning, dagen de auteurs de lezers uit om het leerproces van aanstaande leraren te verdiepen. Ontdek hoe dit boek een waardevolle gids kan zijn voor opleiders die streven naar effectief werkplekleren.

Naar katern
Dossier De week van Samen Opleiden 2024

Ontdek ons nieuwe dossier over De Week van Samen Opleiden 2024 en blijf op de hoogte! We vullen het regelmatig aan met nieuwe content, zoals de presentaties van de verschillende sessies, de dagelijkse congresmails en foto’s van het congres. Mis zo niets van deze inspirerende week vol kennisdeling en professionalisering in het onderwijs.

> Naar dossier De week van Samen Opleiden 2024

 
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en UNL. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden