Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 23 mei 2023
Manifest Houd in Onderwijsregio’s vast aan kwaliteit Samen Opleiden & Professionaliseren
De grootste opdracht van de eerste Onderwijsregio’s die binnenkort van start gaan is samen in de regio de schouders zetten onder de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Dat is geen geringe uitdaging. De verworvenheden van meer dan 20 jaar samen werken in Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. De Voorlopersgroep Samen Opleiden en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vragen hier vanuit het oogpunt van kwaliteit aandacht voor.

We zijn benieuwd naar jullie betrokkenheid bij de Onderwijsregio’s. Vul de poll in in het dossier Sterk in Onderwijsregio's op onze website!
Naar manifest
Actueel Opgave studentaantallen vóór 1 juli 2023 & nieuwe regeling TKO
Vanwege de ontwikkeling naar Onderwijsregio’s werkt OCW aan een nieuwe Regeling. Voor de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 is er daarom een tijdelijke gewijzigde Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO), die voorziet in middelen voor Samen Opleiden in het eerste deel van het schooljaar 2023-2024. Alle erkende partnerschappen én aspirant-partnerschappen van de lichtingen 2020 en 2021 dienen vóór 1 juli het formulier ‘Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen bij DUO in te dienen, met de studentaantallen van het schooljaar 2022-2023. De opgave dient vóór 1 juli 2023 bij DUO aangeleverd te zijn. Vanaf januari 2024 kunnen Onderwijsregio’s subsidie voor de uitvoering van de activiteiten via een nieuwe regeling aanvragen.
> Meer lezen
 
Notitie Interprofessioneel Samen Opleiden
In het dossier 100% Samen Opleiden op onze website hebben we een notitie gepubliceerd over de context en de verschillende verschijningsvormen van interprofessioneel Samen Opleiden in de huidige praktijk. De notitie geeft een schets van de praktijk, ambities en plannen en de randvoorwaarden om deze realiseren en sluit af met enkele vraagstukken omtrent interprofessioneel Samen Opleiden. De notitie is ontwikkeld op basis van de input die partnerschappen hebben geleverd tijdens een bijeenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 16 november 2022.
Naar notitie
Kennissessie De beroepsgroep ambassadeur in regionale samenwerking | VO, MBO
  Dinsdag 6 juni        15:00 - 16:30
Leraren, teamleiders en schoolleiders ervaren in de dagelijkse praktijk de effecten van het lerarentekort en kunnen ook een rol spelen in het oplossen ervan. Maar hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren? Om hier antwoord op te krijgen, organiseren Voion en SOM in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de kennissessie ‘De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking’.
Meer lezen & aanmelden
Oproep Meebouwen aan Beroepsbeeld Leraar vanuit lerarenorganisaties

Met de ontwikkeling van het Beroepsbeeld Leraar vanuit de gezamenlijke lerarenorganisaties bouwen leraren in het po, vo, so en mbo aan hun beeld van het beroep. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? Hiermee wordt toegewerkt naar een toekomstgericht beeld dat leraren in spe beter inzicht geeft in de verschillende aspecten van het leraarschap. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van het beroepsbeeld zich in een fase waarin leraren gevraagd worden om hun verhaal te delen en zo mee te bouwen aan het Beroepsbeeld Leraar.

Het is belangrijk dat ook leraren die deel uitmaken van een partnerschap Samen Opleiden hun visie en input geven. Zouden jullie de link naar de vragenlijst intern willen verspreiden?

Naar Beroepsbeeld Leraar
Goed voorbeeld LIO-huis: tijdelijk thuis vlakbij opleidingsschool

Het lerarentekort: ook de Achterhoek heeft ermee te maken. Dus bedachten Opleidingsschool IN*oost, de HAN en de Radboud Docenten Academie het LIO-huis. Daarmee brengen ze wonen en stageplek dichter bij elkaar. Het werkt: studenten kiezen eerder voor een stage in de Achterhoek en sommigen gaan er niet meer weg.

Ze had zelf een stageplek kunnen regelen, maar Sophia Baker liet het over aan het Praktijkbureau van de HAN: wijs maar een plek aan. Het werd het Ulenhofcollege, in Doetinchem. “Dat is dagelijks toch een stevige reistijd vanaf mijn kamer in hartje Nijmegen. Ik zou er niet over gestruikeld zijn, maar was toch blij dat opleidingsschool IN*oost een LIO-huis heeft, waar ik tijdens de stage kon wonen.”

> Meer lezen

 
Actueel Amendement maakt stage wo-student op vmbo-school mogelijk
Afgelopen zomer is Veronique van ’t Westeinde, beleidsmedewerker CDA-fractie, bij het Corbulo College in Voorburg op werkbezoek geweest. Barbara van Dongen (directeur van de school en stuurgroeplid van de HOS) heeft toen haar verwondering uitgesproken over het feit dat wo-studenten geen stage mogen lopen op een vmbo-school. Goed nieuws: de wettelijke barrières zijn nu weggenomen. Vorige maand is hiervoor in de Tweede Kamer een amendement (wijziging wetsvoorstel) aangenomen.
Naar amendement
Netwerkbijeenkomst mbo De leraar als ontwerper van eigentijds onderwijs in Samen Opleiden
  Donderdag 25 mei        14:00 - 16:30
De eerstvolgende online mbo-netwerkbijeenkomst vindt plaats onder begeleiding van Roel Grol (associate lector De Leraar als Ontwerper). In deze netwerkbijeenkomst ligt de focus op de leraar als ontwerper; een belangrijk onderdeel van het Beroepsbeeld van de mbo-docent. Wat hebben (aanstaande) leraren in het mbo en lerarenopleiders voor het mbo nodig om onderwijs eigentijds vorm te geven?
Meer lezen & aanmelden
Velon Focus op Professie: daar draait het bij het beroepsregister lerarenopleiders om
Met de herziening van het beroepsregister van lerarenopleiders ontstaan er mooie kansen. Werkgevers en lerarenopleider kunnen de komende jaren laten zien dat de ontwikkeling van nieuwe opleidingspraktijken hand in hand is gegaan met de professionalisering van (startende) lerarenopleiders binnen het instituut en de beroepspraktijk. Velon start na de zomer met het project “Focus op Professie” en is op zoek naar werkgevers en lerarenopleiders die mee willen doen binnen een van onze pilots. Ben jij nieuwsgierig naar de meerwaarde van de nieuwe registratieprocedures en de pilots waaraan jij mee kunt doen? Wil je op de hoogte blijven van de mogelijkheden die er voor jou, jouw organisatie of partnerschap gaat ontstaan? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief “Focus op professie”.
Naar aanmelden nieuwsbrief
Uitnodiging Velon Pop-up themagroepen
Wil jij je samen met collega’s verdiepen in een actueel thema? Velon heeft voor leden Pop-up themagroepen opgezet. Ga gedurende een jaar met een groepje Velon-leden in gesprek over of aan de slag met een actueel thema. Velon faciliteert je bij deze uitwisseling: er is een kleine subsidie beschikbaar en je kunt gebruikmaken van de communicatieplatforms.
> Meer lezen & aanmelden
 

Bekijk onze agenda
25 mei 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | De leraar als ontwerper van eigentijds onderwijs in Samen Opleiden
6 juni 2023
Kennissessie | De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking
8 juni 2023
Bijeenkomst #4 | Netwerk Huisacademies
13 juni 2023
Bijeenkomst | Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek | VO, MBO
28 september 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | Beroepsgerichte didactiek in Samen Opleiden & Professionaliseren
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden