Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg, Privacy Tool, Jongerenwerk op school
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen
Steunpunt passend onderwijs
Nieuwsbrief 
Steunpunt Passend Onderwijs
Nieuwsbrief 19 april 2023
Speel het spel 'Groter dan de som'
Hoe krijg je met elkaar beweging in complexe casuïstiek? Door samen te werken en goed te communiceren. Gedragswerk en Steunpunt Passend Onderwijs hebben de serious game ontwikkeld: Groter dan de som. Spelers van dit spel worden uitgedaagd op de competenties samenwerken en communicatie. Competenties die ook nodig zijn binnen een multidisciplinair overleg. Spelers werken -net als in een MDO- samen vanuit verschillende rollen en hebben elkaar nodig om het doel te behalen.
Meer lezen
Netwerkbijeenkomst | Bedrijfsvoering en Kwaliteit
Hoe kan een goede ‘jaarkalender bedrijfsvoering’ van een samenwerkingsverband eruit zien? Wil je meer weten over de generieke korting op de bovenmatige vermogens, btw en passend onderwijs en de informatie vanuit DUO? Meld je dan aan voor deze netwerkbijeenkomst op 11 mei in Utrecht.

In het themagedeelte van de bijeenkomst staan onder meer collegiale visitaties en audits op het programma. Hierbij staan vragen centraal zoals: Hoe kunnen visitaties en audits binnen en tussen samenwerkingsverbanden vorm krijgen? En hoe dragen zij bij aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid? 
Meer lezen
Webinar | Jeugdhulp in school: Jongerenwerk
Samen met het NJi organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Hierin maken we altijd de koppeling tussen onderzoek en praktijk. Op 30 mei 2023 staat het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda.
Meer lezen
Webinar| Informatiebijeenkomst verbeteragenda Passend Onderwijs
Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW van 13.00-14.40 uur een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs. Tijdens dit webinar delen wij informatie over de verbetermaatregelen en staan wij bij een aantal thema’s rond passend onderwijs uitgebreid stil. 
Meer lezen
Terugblik netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en gemeenten | Stoppen met gesloten jeugdzorg
Gemeenten en onderwijs werken samen aan het stoppen met gesloten jeugdzorg en het bieden van passende zorg en onderwijs aan jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. Tijdens het webinar op 12 april gingen wij in gesprek met Gunou Mahmoud, ervaringsdeskundige ExpEx, Wieteke Smit, beleidsadviseur ministerie van OCW, Joost van Caam, voorzitter van de landelijke expertgroep Residentieel onderwijs en projectleider binnen StroomOp, Frans Jordaan, directeur-bestuurder VO Samenwerkings-verband Amstelland en de Meerlanden en Nico van der Velden, verandermanager residentieel onderwijs iHub.
Meer lezen
Terugblik webinar overgang v(s)o-mbo | Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten
Op 13 april 2023 vond het webinar ‘Overgang v(s)o – mbo | Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten’ plaats. Na het welkomstwoord en een toelichting op het programma door Ilona Wiegman (SPO) startte Doride de Bruijn (Kennispunt MBO Passend Onderwijs) met het delen van informatie over het wetsvoorstel. Samen met Patrick Woudstra (Ouders en Onderwijs) deelden Ilona en Doride geluiden uit het veld. Wat zijn kwetsbare punten bij de overgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte? Ook bespraken zij kansen en mogelijkheden. Tijdens het webinar werden veel praktische tips en voorbeelden met de deelnemers gedeeld.
Meer lezen
Kijkglas 3 groei v(s)o peildatum 1 februari 2022
Kijkglas 3 is in september 2022 voor de tweede keer gepubliceerd. Ook in deze versie was een deel van de fouten niet opgelost. Inmiddels zijn de overgebleven fouten hersteld en is het definitieve kijkglas 3 op 11 april door DUO gepubliceerd.
Meer lezen
Publicatie | Van verzuim naar aanwezigheid
Op initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs hebben er in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO bijeenkomsten plaatsgevonden van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Tijdens deze bijeenkomsten is een start gemaakt met het verschuiven van de focus van verzuim naar aanwezigheid. De opbrengst van de ontwikkelgroep is dit compacte naslagwerk voor scholen en professionals over het begrip aanwezigheid.
Meer lezen
Online magazine | De stem van de leerling: over het belang van het luisteren naar de stem van de leerling
Luisteren naar de stem van de leerling is helpend bij alle leerlingen en zeker ook bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het levert een schat aan nieuwe, waardevolle informatie op als we leerlingen hun verhaal laten vertellen en écht luisteren. Goed luisteren leidt tot een verbetering van de relatie tussen de leerling en de leraar en ook tot beter passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft samen met LAKS, NJi en Ouders & Onderwijs het online magazine De stem van de leerling samengesteld, boordevol mooie voorbeelden uit de praktijk.
Meer lezen
11 mei 2023
Netwerkbijeenkomst | Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg
Meer weten over generieke korting op de bovenmatige vermogens, btw en passend onderwijs en de informatie vanuit DUO of een goede ‘jaarkalender bedrijfsvoering’ van een samenwerkingsverband? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst over Bedrijfsvoering en Kwaliteit op 11 mei in Utrecht.

Meer lezen
25 mei 2023
Webinar | Privacy Tool
Op 25 mei 2023 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs weer een webinar over privacy. Hierbij ligt de focus op overgangen en uitvoeringsvragen vanuit de veelgestelde vragen rondom gegevensdeling en bewaartermijnen die bij de helpdesk binnenkomen. De werking van de privacytool komt daarbij ook aan bod. Daarnaast kun je als deelnemer ook vooraf vragen indienen bij de aanmelding. Deze vragen zullen we zoveel mogelijk tijdens de webinar proberen te beantwoorden.
Meer lezen
30 mei 2023
Webinar | Jeugdhulp in school: Jongerenwerk
Samen met het NJi organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school.
Op 30 mei 2023 staat het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda.
Meer lezen
6 juni 2023
Webinar | Startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs
Op dinsdag 6 juni, van 13.00-15.00 uur organiseren SPO en NCOJ een bijeenkomst voor scholen die starten met of plannen maken voor integratie of nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld  zijn samenwerking tussen bao en sbo, sbo en so (of alledrie), vso en pro of vso en vo (of alledrie). Soms is er ook nog samenwerking met jeugdzorg of kinderopvang.  
Meer lezen
8 juni 2023
Webinar | Informatiebijeenkomst verbeteragenda Passend Onderwijs
Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs. Tijdens dit webinar krijg je meer informatie over de verbetermaatregelen en een aantal thema’s rond passend onderwijs.
Meer lezen
Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Ons team heeft direct contact met het veld via de helpdesk en diverse andere ondersteunende activiteiten. De vragen uit de praktijk stellen we centraal en informatie over passend onderwijs delen we via verschillende kanalen. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht. Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl. Voor specifieke vragen rond passend onderwijs kun je ook contact opnemen met onze helpdesk via helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl
Volg ons op
  Linkedin