Debat passend onderwijs, bijeenkomsten en praktijkvoorbeeld
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen
Steunpunt passend onderwijs
Nieuwsbrief
Steunpunt Passend Onderwijs
6 april 2023
Tweede Kamer blijft kritisch op passend onderwijs
De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. In het debat op 5 april jl. gaven Kamerleden aan te weinig vooruitgang te zien: de groep leerlingen die onvoldoende ondersteuning krijgt of thuiszit is nog te groot. Lees hier de uitkomsten van het debat
Meer lezen
Subsidieronde Wel in Ontwikkeling
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die in de eerste ronde geen aanvraag hebben ingediend, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2023 alsnog subsidie aanvragen via de regeling Wel in Ontwikke-ling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen en jongeren die op dit moment niet staan ingeschreven op een school. Samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen subsidie aanvragen om niet-ingeschreven kinderen en jongeren te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling.
Meer lezen
Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten | Stoppen met gesloten jeugdzorg
In de residentiële jeugdhulp leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin. Maatschappelijk vinden wij het niet meer acceptabel dat jongeren in een gesloten setting verblijven. Daarom werken gemeenten en onderwijs samen aan het stoppen met gesloten jeugdzorg en het bieden van passende zorg en onderwijs aan jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. Tijdens het webinar op 12 april van 9.00 - 10.45 uur nemen we je mee in deze ontwikkeling en worden zoveel mogelijk vragen beantwoord.
Meer lezen
Webinar | Overgang v(s)o - mbo: leerlingen met een onder-steuningsbehoefte
Wat betekent de wetswijziging verbetering rechtsbescherming mbo-studenten voor mbo- en v(s)o-scholen? Tijdens het webinar op donderdag 13 april kijken we naar kansen en mogelijkheden op het gebied van: de mindset en belangen van scholen, leerlingen en ouders, een inclusieve houding, een passend onderwijsproces en de rol van de v(s)o- school, de mbo-school en de onderlinge samen-werking. Ook worden er praktische tips en voorbeelden uit de praktijk met de deelnemers gedeeld.
Meer lezen
Netwerkbijeenkomst | Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg
Op 11 mei 2023 vindt de netwerkbijeenkomst plaats bij NBC Den Hommel in Utrecht. Tijdens deze bijeen-komst worden actualiteiten uitvoerig besproken. Denk hierbij aan de generieke korting op de bovenmatige vermogens, btw en passend onderwijs en de infor-matie vanuit DUO. Daarnaast wordt stilgestaan bij hoe een goede ‘jaarkalender bedrijfsvoering’ van een samenwerkingsverband er uit kan zien. In het thema-gedeelte van de bijeenkomst staan onder meer collegiale visitaties en audits op het programma. Dit wordt toegelicht aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.
Meer lezen
Praktijkvoorbeeld | Speelleercentrum De Wijde Wereld: tijd en ruimte voor ieder kind
In speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden zitten opvang en onderwijs niet alleen onder één dak, maar werken alle professionals als één team intensief samen vanuit één pedagogische visie. Dankzij het unieke concept van De Wijde Wereld is dit voor heel veel kinderen een passende plek, vertelt adjunct-directeur Angela Guelen – Verstraten. “Door de manier waarop wij ons aanbod hebben georganiseerd en ingericht, kunnen we kinderen op maat extra ondersteuning bieden.”
Meer lezen
Terugblik | Netwerkbijeenkomst TLV
Ruim 100 vakgenoten verzamelden zich op 30 maart 2023 bij het Beatrixgebouw Jaarbeurs in Utrecht om kennis op te halen en te delen. Na een welkomst-woord van Bea van Heukelom van Steunpunt Passend Onderwijs was het woord aan Marjan Zandbergen, beleidsmedewerker van het ministerie van OCW. In de middag was het woord aan Jolanda Nikkels en Martin Ettinga van de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen (LBT). Gedurende de dag konden de deelnemers twee sessies volgen.
Meer lezen
Webinar | Staatsexamens! Uitleg door CvtE en stel al je vragen
Balans organiseert samen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op 16 mei een webinar van 20.00 – 21.00 uur over de staatsexamens vo. Ieder jaar doen duizenden leerlingen één of meerdere staatsexamens. Dat zijn leerlingen die op het vso zitten, of op een particuliere school, of leerlingen die op een andere manier niet mee kunnen in het reguliere onderwijs.
Meer lezen
Startersbijeenkomst regulier- speciaal onderwijs
Op dinsdag 6 juni, van 13.00 - 15.00 uur organiseren het SPO en NCOJ een bijeenkomst voor scholen die starten met, of plannen maken voor integratie of nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld  zijn samenwerking tussen bao en sbo, sbo en so (of alledrie), vso en pro of vso en vo (of alledrie). Soms is er ook nog samenwerking met jeugdzorg of kinderopvang.  
Wil je weten wat er gaande is op dit gebied? Dan ben je van harte welkom! 
Meer lezen
Terugblik informatiebijeenkomst | Beleidsregel experimenten regulier - speciaal
Op vrijdag 31 maart vond er een spreekuur plaats over de beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal. Tijdens dit spreekuur konden de deelnemers vragen stellen aan een team van deskundigen, te weten Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen van het NCOJ en Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Bekijk de terugblikpagina voor meer informatie.
Meer lezen
Save the date | Webinar Jeugdhulp in school: Jongeren-werk
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het NJi jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Hierin maken we altijd de koppeling tussen onderzoek en praktijk. Op 30 mei 2023 staat het thema Jongeren-werk op school (vo) op de agenda. Stijn Sieckelink vertelt n.a.v. zijn onderzoek over jongerenwerk op school. Ook komen goede praktijkvoorbeelden aan het woord.
Meer lezen
25 mei 2023
Webinar | Privacy Tool
Op 25 mei 2023 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs weer een webinar over privacy. Hierbij ligt de focus op overgangen en uitvoeringsvragen vanuit de veelgestelde vragen rondom gegevensdeling en bewaartermijnen die bij de helpdesk binnenkomen. Daarnaast kun je als deelnemer ook vooraf vragen indienen bij de aanmelding. Deze vragen zullen we zoveel mogelijk tijdens de webinar proberen te beantwoorden
Meer lezen
2 en 3 november 2023
24-uursnetwerkbijeenkomst | Voor en door leidinggevenden samenwerkingsverbanden
Op donderdag 2 november en vrijdag 3 november vindt de 24-uursnetwerk-bijeenkomst voor en door leidinggevenden samenwerkingsverbanden plaats bij Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Netwerken maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma. Het thema waar we het met elkaar over gaan hebben is kort en krachtig. ‘De lat ligt hoog’. Als voorbereidingsgroep gaan wij aan de slag met het samenstellen van een mooi programma. Noteer voor nu alvast deze data in je agenda!
Meer lezen
Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Ons team heeft direct contact met het veld via de helpdesk en diverse andere ondersteunende activiteiten. De vragen uit de praktijk stellen we centraal en informatie over passend onderwijs delen we via verschillende kanalen. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht. Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl. Voor specifieke vragen rond passend onderwijs kun je ook contact opnemen met onze helpdesk via helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl
Volg ons op
  Linkedin