Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Special | De week van Samen Opleiden 2022
De week van Samen Opleiden | 11 t/m 13 april 2022
‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoetingen. Het offline gedeelte vindt op woensdagmiddag 13 april 2022 plaats bij Theater Gooiland in Hilversum.
Krachtig partnerschap
Het draait dit jaar om de kracht van het partnerschap; de kracht van intern en extern samenwerken. Het benutten van deze kracht is steeds meer van belang, gezien alle ontwikkelingen en ambities op het gebied van het Samen Opleiden van leraren. Denk daarbij aan het toewerken naar 100% Samen Opleiden, het samenwerken in de regio, de verbinding tussen het opleiden van leraren voor po, vo en mbo, flexibilisering van opleidingstrajecten en doorlopende professionele ontwikkeling van student t/m ervaren leraar. Het partnerschap, als krachtig collectief, is bij al die ontwikkelingen van betekenis!
Keynote | Prof. dr. Sietske Waslander
Prof. dr. Sietske Waslander, onderwijssocioloog en sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan TIAS, Tilburg University verzorgt zowel de keynote als een sessie. Tijdens haar keynote op 13 april gaat Sietske in op de groeiende aandacht voor ‘de regio’ als bestuurlijk schaalniveau. Wat zijn internationale bevindingen over regionale sturingsnetwerken? Welke trends liggen eraan ten grondslag en wat zijn (veronderstelde) effecten van sturingsnetwerken?
Oproep | Lever een bijdrage!
Wil je een bijdrage leveren aan deze week? Dat kan! Heb je een mooi praktijkvoorbeeld dat je tijdens een online sessie wilt delen? Of een suggestie voor een onderwerp passend bij het thema ‘Krachtig partnerschap’? We horen het graag! Via dit formulier kan je tot 4 februari 2022 jouw idee voor een bijdrage indienen. Wij kijken dan of het past binnen het programma en zo ja in welke vorm. Op 14 februari 2022 ontvang je hierover bericht.
Bijdrage aanmelden
Oproep | Maak een vlog
Wij zijn op zoek naar studenten, schoolopleiders, schoolleiders, leraren, etc. die in een korte vlog van maximaal 2 minuten opgenomen met hun eigen telefoon, vertellen hoe zij Samen Opleiden krachtig vorm geven in een partnerschap. Deze vlogs delen we via de dagelijkse congresmail, vertonen we in een compilatie op de congresdag en plaatsen we na afloop op de website van het Platform en op de profielpagina van het partnerschap. Via dit formulier kan jij je hiervoor opgeven. Je ontvangt vervolgens van ons richtlijnen waar jouw vlog aan dient te voldoen.
Aanmelden vlog
Congresmail, programma & aanmelding
Momenteel zijn wij bezig met het samenstellen van een divers en rijk programma, waarin kennisdeling en ontmoeting centraal staan. Op dinsdag 29 maart ontvang je hier meer informatie over en is de aanmeldmogelijkheid open voor de verschillende lezingen, werksessies, gespreksgroepen en webinars. Schrijf je nu alvast in voor onze congresmail en ontvang tijdens De week van Samen Opleiden dagelijks interessant materiaal, zoals filmpjes, podcasts, portretten en praktijkvoorbeelden in je inbox.

>Inschrijven congresmail
Praktische informatie
Wanneer: Maandag 11 t/m woensdag 13 april 2022
Waar: 11 en 12 april online en op 13 april in de middag bij Theater Gooiland in Hilversum
Voor wie: Programmaleiders, coördinatoren, projectleiders, bestuurders, schoolleiders, teamleiders, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders
Kosten: Er zijn geen kosten aan deelname aan dit event verbonden
Aanmelden: Op 29 maart 2022 start de aanmeldmogelijkheid voor verschillende lezingen en sessies. Je kan je nu alvast inschrijven voor de dagelijkse congresmail via dit formulier.
 
 
Bekijk onze agenda
9 februari 2022
Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe aspirant-partnerschappen 2022
In 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie voor nieuwe partnerschappen worden ingediend bij DUS-I. Er is plek voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (7 po, 3 vo en 3 mbo). Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats.
10 februari 2022
Online bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Op donderdag 10 februari vindt de eerste bijeenkomst van 2022 plaats van 9.30 -11.30 uur.
11 april 2002
De week van Samen Opleiden | Krachtig partnerschap
‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoeting. Het offline gedeelte vindt op woensdagmiddag 13 april 2022 plaats bij Theater Gooiland in Hilversum.
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden