Jean Freer
De Vrouwe van Alle Volkeren 7 oktober 2018
 
 
via rust en
stilte
ontdekt
de mens
weer wat
hij nodig
heeft om
gelukkig
te zijn
Mijn innig geliefde kinderen,

Via deze weg wil ik graag weer met jullie in contact zijn. Mijn boodschap aan jullie kondigt de volgende fase aan; een fase van veranderende emoties. Het ene moment is alles oké en het volgende moment ga je door een achtbaan. Gedurende deze tijd wordt er van jullie verwacht dat jullie in liefde blijven naar jezelf en de ander.

Via deze weg wil ik graag met jullie in contact komen. Ik wil jullie uitleggen wat er allemaal met jullie en de wereld gebeurt. Jullie zijn in beweging en ja, ik weet dat jullie dat voelen en weten maar wat is deze beweging en waar dient deze voor?

Deze beweging helpt jullie vanuit jullie basischakra naar het kruinchakra te gaan en van daaruit wordt de beweging omgezet naar jullie eigen Hogere ik-beeld, zodat ze vernieuwd in jullie harten zich kan verankeren.

Dit kan inhouden dat jullie onbewust en heel bewust het begin van jullie leven weer kunnen ontmoeten, dit kan via dromen, beelden (in het dagelijkse leven), het horen via woorden die uitgesproken worden en het voelen waardoor diep verankerde herinneringen weer boven komen.

Neem heel even rust om alles te verwerken, ga dan verder in je eigen leven en zie hoe oude, vaak angstige beelden omgezet worden in begrip van situaties. Zo treedt er weer zachtheid in jouw lichaam op. Jouw geest ontspant en jij neemt een andere houding aan naar de mensen om je heen. Jouw hart wordt milder en gezonder.

Deze zeer intense periode is bedoeld om de oude denkbeelden rondom God en de Zijnen om te zetten in een diep innerlijk weten. De straffende God (die nooit bestaan heeft) wil omgezet worden in de leidende God van liefde en veiligheid. Het beeld waarin jullie leren wat goed en fout is, wordt omgezet naar liefde en compassie.

Iedereen op deze planeet is met dit proces in aanraking. De natuur laat ons zien dat vanuit verandering vernieuwing komt. Het leven is niet te stoppen, het verandert en gaat door. Om het nieuwe leven voor jullie te laten ontstaan hebben jullie nodig dat harten open zijn.

Wat betekent het voor mijn lichaam?
Het lichaam verandert dagelijks en gaat steeds sneller mee met de verandering van energie. Het neemt op, stoot af en komt weer in balans. Het zuivert en laat oude ziektes los, zoals fibromyalgie, reuma, spierziektes, cholesterol en darmklachten. Het proces verergert deze.

Dat wil zeggen dat men meer last heeft van deze aandoeningen. Het ruizen van oren en de bloedstroom van het lichaam lijken opgejaagd te worden. Het enige dat overblijft is stilte. Verlangen naar rust en stilte, zodat in de mens meer ruimte komt voor dit nieuwe. Het lichaam en de geest verlangen naar verbinding, naar eenwording. Via rust en stilte ontdekt de mens weer wat hij/zij nodig heeft om gelukkig te zijn. Rust en stilte kosten niets, het vraagt alleen maar om discipline, daarom wordt het aan iedereen gegeven. Rust en stilte dwingen ons om te kijken naar onze aangeleerde manieren om te hebben. Doordat er zoveel materie is, wordt de mens afgeleid van zijn eigen behoefte om via rust en stilte te ontdekken dat men niets nodig heeft omdat alles is. Geliefden ga mee op deze stroom van energie en laat al je gedachtes toe. Niets is meer goed of kwaad. Wat overblijft is een gedachte die meestroomt met de energie van het moment.

Jouw lichaam en geest herstellen sneller als je uit de mallemolen van het moeten stapt. Als je na gedane arbeid tijd neemt voor jouw behoeften zoals gezonde voeding, beweging en rust.

Televisie, Facebook, computer; allen hebben meegewerkt aan het proces van hebben. De weg van weer verbinden is eenvoudig. Het is een weg van zoeken. Wat is beter voor mij? Via stilte kom je weer tot jezelf en via beweging komt je lichaam weer in balans. Via voeding wordt je lichaam weer gezond.

Mijn weg naar jullie harten is simpel en voor iedereen haalbaar. Volg je hart, dan ontmoet je mij.

Lang genoeg heeft de mens gezocht, lang genoeg heeft de mens gedwaald, lang genoeg heb ik samen met de mens verlangd naar eenwording.

Geliefden, komt naar mij zodat wij samen het licht zijn.

.
+31 (0)45 545 54 64
jean@jeanfreer.com
f you tube