Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Congresmail | 31 mei 2021
Welkom
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is van, voor en door partnerschappen po, vo en mbo. In De week van Samen Opleiden komt dit maximaal tot uiting. Tijdens deze week delen partnerschappen uit alle delen van het land (en overzee) hun ervaring over hoe zij omgaan met Samen Opleiden in een veranderende omgeving.

Met keus uit 35 verschillende sessies zit er voor iedereen wel iets bij. De rol van de schoolleider lichten wij er dit jaar via een lezing en sessie nog eens extra uit, omdat veel partnerschappen de schoolleider een nog steviger plek willen geven. Schoolopleiders, werkplekbegeleiders en docenten kunnen hun hart ophalen bij de verschillende digitale sessies, waarin zij kennis kunnen op doen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Sprekers die niet direct aan het Samen Opleiden zijn verbonden, krijgen via de keynote en lezingen een podium om ons nieuwe inzichten en ideeën te geven voor verdere doorontwikkeling van het Samen Opleiden en Professionaliseren. Zo kijken wij van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

We wensen alle deelnemers namens het Platform een boeiende week!
Gea Spaans | Projectleider PO/VO
Ester Scholten | Projectleider MBO
Podcast #1 In gesprek met Nick Minnaard (leraar in opleiding)
In De week van Samen Opleiden 2021 spreekt gastvrouw Marceline Schopman, kort maar krachtig, met een mooie dwarsdoorsnede uit het werkveld: een leraar in opleiding, een instituutsopleider, een schoolleider en een bestuurder. We trappen af met Nick Minnaard, 3e-jaars leraar in opleiding bij MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch, over de ontwikkeling van zijn beroepsbeeld. Het motiveert de studenten én Nick zelf als zijn studenten na de les met een brede glimlach zijn lokaal verlaten. Hij wordt opgeleid tot autonome, betekenisgerichte en onderzoekende docent. De intervisie met leraren in opleiding van andere vakken biedt Nick veel meerwaarde voor zijn eigen professionalisering.
Podcast luisteren
Gefeliciteerd Alle aspirant-opleidingsscholen lichting 2017 positief beoordeeld door NVAO
In 2017 zijn 12 aspirant-opleidingsscholen gestart. Ondanks dat ze midden in de pandemie hun dossier moesten inleveren bij het NVAO en het hard werken was om de gestelde doelen te halen, zijn alle partnerschappen er volop tegenaan gegaan om hun ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar inzichtelijk te maken. En dat werd gewaardeerd voor alle partnerschappen met een positieve beoordeling. Door de positieve beoordeling worden de opleidingsscholen nu definitief toegelaten tot de structurele bekostiging van het ministerie van OCW. Een warme felicitatie waard! 

  • PO: Opleidingsschool Zuid-West Holland & Opleidingsschool openbaar Primair Onderwijs Fryslân
  • VO: Opleidingsschool Zutphen; Opleidingsschool VOvA; Opleidingsschool Ommelanden; Opleidingsschool Rivierenland; Opleidingsschool Wellantcollege; Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF); NOD Haaglanden
  • MBO: Opleidingsschool Mondriaan; MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch (MBO OSH); Opleidingsschool Friese Poort-NHL Stenden
Praktijk In-Zicht Kennisnetwerk Lerende Leraren Samen professionaliseren in netwerken: de Twentse wijze
Vandaag verzorgt Edmée Suasso de Lima de Prado een werksessie. Een mooi moment om het katern 'Kennisnetwerk Lerende Leraren Samen professionaliseren in netwerken: de Twentse wijze' dat zij samen met Christine Kemmeren schreef onder de aandacht te brengen. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk Lerende Leraren in Twente en maakt aan de hand van voorbeelden duidelijk hoe het netwerk functioneert.
Katern lezen
Velon Dag van de Lerarenopleider
Op vrijdag 5 november 2021 vindt de allereerste Dag van de Lerarenopleider plaats. Deze dag is door Velon in het leven geroepen om landelijke bekendheid te geven aan de beroepsgroep van lerarenopleider, aandacht te vragen voor de rol van de lerarenopleider voor de kwaliteit van het onderwijs en bovenal om lerarenopleiders overal in het land in het zonnetje te zetten. Houd de website www.velon.nl in de gaten voor meer informatie.
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden