Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Terugblik | De week van Samen Opleiden 2023
Sterk in ontwikkeling Opleiden, begeleiden en professionaliseren
We kijken met veel plezier en voldoening terug op De week van Samen Opleiden 2023! Een week vol informatie, inspiratie, (digitale) ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee je in de eigen praktijk verder kunt. In deze nieuwsbrief en in het dossier op onze website kun je alle podcasts, lezingen, presentaties, publicaties, vlogs en webinars op je gemak beluisteren, lezen en bekijken.

In de congresnieuwsbrieven kwamen de nieuwste communicatie-uitingen aan de orde. We hebben ze hieronder nog voor alle abonnees van de nieuwsbrief van het Platform SO&P op een rij gezet.
 
Publicatie Vensters op twintig jaar Samen Opleiden & Professionaliseren
Het is een bekende uitspraak: je moet weten waar je vandaan komt om te bepalen waar je naartoe wilt. Daarom beschrijven we in deze nieuwe publicatie van Edmée Suasso, die tijdens De week van Samen Opleiden is gepresenteerd, in zeven vensters de mijlpalen en belangrijkste ontwikkelingen van Samen Opleiden in de afgelopen twintig jaar. Welke ontwikkeling heeft deze manier van opleiden doorgemaakt? Inhoudelijk, financieel en wat betreft kwaliteit? Wat is er allemaal veranderd? En waarom?

Wil je als partnerschap graag een gedrukt exemplaar ontvangen? Laat het ons weten via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.
Naar publicatie
Podcast Samen Opleiden #11 Samen Opleiden sterk in ontwikkeling
In deze speciale aflevering van de podcast voor De week van Samen Opleiden gaat Joke Kiewiet-Kester (projectleider Educatief-regionale samenwerking bij Academie Educatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen) in gesprek met prof. dr. Patrick Kenis (hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg). Centraal staat een wel heel actueel thema voor het Platform Samen Opleiden & professionaliseren, namelijk de Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt uit de decemberbrief van minister Wiersma, over nieuw te vormen Onderwijsregio’s.
Naar podcast
Gesprekskaarten Samen Opleiden & Professionaliseren in Onderwijsregio’s

Partnerschappen SO&P gaan de komende maanden volop het gesprek aan binnen het partnerschap, tussen partnerschappen en breder in de regio over het vormen van onderwijsregio’s. Ter ondersteuning en om het gesprek te voeden over de positie, kwaliteit, organisatie en financiering van het Samen Opleiden en professionaliseren in de Onderwijsregio(-vorming) heeft het Platform een drietal gesprekskaarten ontwikkeld.
> Naar gesprekskaarten

Meer weten over de vorming van de Onderwijsregio's? Bekijk het dossier Sterk in Onderwijsregio’s op onze website.

 
Dossier Leren door feedback
Om je ontwikkeling zelf te sturen, heb je als (aanstaande) leraar inzicht nodig in je eigen leerproces: wat kan je al, wat vind je nog moeilijk, hoe kun je dat leren en waar of met wie gaat dat het beste? Naast reflectie, is feedback een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Feedback van anderen geeft aanstaande leraren een ander – aanvullend – perspectief op hun eigen ontwikkeling en maakt hen bewust van zogenaamde ‘blinde vlekken’. Dit dossier geeft inzicht in wat er allemaal bij een feedbackproces komt kijken en reikt tools en handvatten aan om een effectief feedbackproces te organiseren.
Naar dossier
Dossier Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur (LOCK)
Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden & Professionaliseren? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? In het schooljaar 2022-2023 ging een grote groep collega’s uit partnerschappen binnen het LOCK-traject met deze vragen aan de slag. Doel van het traject was enerzijds om een impuls te geven aan de kwaliteitscultuur van het eigen partnerschap, maar ook om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling van Samen Opleiden landelijk. Het traject heeft acht producten opgeleverd die we in dit nieuwe dossier presenteren.
Naar dossier
Terugkijken? Webinar Kwaliteitscultuur: samen leren, ontwikkelen en creëren
Dinsdag 11 april verzorgden Miranda Timmermans en Myrte Legemaate een webinar over kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden. Wat verstaan we eronder en hoe geef je er handen en voeten aan? Wil je het webinar op je gemak terugkijken? Dat kan hier.
 
Katern Inductie van startende leraren: lessen uit de praktijk
Het belang van krachtige inductieprogramma’s voor startende leraren wordt algemeen erkend. We weten echter nog weinig van het ontwikkel- en ontwerpproces: welke keuzes maken scholen bij het vormgeven van dergelijke programma’s? Waar lopen ze tegenaan? Welke lessen kunnen scholen van elkaar leren? Tijdens een sessie op donderdag werd bij deze vragen stil gestaan en werd een nieuwe publicatie over dit onderwerp gepresenteerd. Het katern geeft een inkijkje in de inductiepraktijk van acht vo-scholen en de verschillende accenten die daarbij worden gelegd.

Meer weten over professionaliseren & inductie van leraren? Bezoek ons domein ‘Inductie & Professionaliseren van leraren’.
Naar katern
Factsheet Aansluiting zelfstandige scholen bij partnerschappen SO&P
OCW, sectorraden en vak- en onderwijsorganisaties streven ernaar dat vanaf 2030 alle leraren worden opgeleid in een partnerschap SO&P. Ook in de nieuw te vormen Onderwijsregio’s blijft deze ambitie gehandhaafd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar de redenen waarom zelfstandige scholen (i.e. éénpitters) nog niet zijn aangesloten bij partnerschappen SO&P. De resultaten zijn vastgelegd in deze factsheet inclusief handvatten en informatie over hoe zelfstandige scholen deel kunnen uitmaken van partnerschappen Samen Opleiden.

Meer weten over 100% Samen Opleiden? Bekijk het dossier op onze website.
Naar factsheet
In de spotlight Publicaties Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
In De week van Samen Opleiden zetten we elke dag een Platformpublicatie in de spotlight. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Katern | Begeleiding in de opleidingsschool
Dit katern van Chris Kroeze presenteert door onderzoek opgeleverde inzichten naar de begeleiding van het werkplekleren van studenten in opleiding. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze inzichten gebruiken voor het (verder) ontwikkelen van begeleidings- en opleidingsprogramma’s.
Handreiking | Kerndocument Samen Opleiden
Deze handreiking biedt handvatten, tips en adviezen voor partnerschappen Samen Opleiden hoe de visie en het beroepsbeeld in de praktijk vorm en inhoud kan krijgen aan de hand van de vier waarborgen van het landelijk kwaliteitskader, bijvoorbeeld middels een kerndocument Samen Opleiden of opleidingsplan.
Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review
Tot slot vragen we jullie aandacht voor het webinar van Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, over het Kwaliteitskader en de aangepaste werkwijze peer review.
Gespreksleidraad Vergoedingen voor onbevoegden op weg naar bevoegdheid
In het po en vo is het niet overal gebruikelijk om studenten een vergoeding te geven voor hun stages. Bovendien leidt het lerarentekort tot concurrentie tussen besturen om studenten aan zich te binden. Bij studenten groeit de wens om wel een stagevergoeding te ontvangen. Daarnaast zijn er steeds meer studenten die, naast de stage, allerhande taken uitvoeren in de school of een rol spelen in de oplossing voor personele tekorten. Het partnerschap SO&P is bij uitstek de context om het gesprek over de inzet van studenten en vergoedingen te voeren. Zorgvuldig afgewogen afspraken over stagevergoedingen zorgen voor duidelijkheid over de leer- en arbeidsvoorwaarden en voorkomt concurrentie tussen de samenwerkende besturen in het partnerschap. De gespreksleidraad is een hulpmiddel om hierover binnen het partnerschap SO&P het gesprek te voeren, weloverwogen keuzes te maken en tot gezamenlijke afspraken te komen.
> Naar gespreksleidraad
 
Bekijk onze agenda
25 mei 2023
Netwerkbijeenkomst mbo | De leraar als ontwerper van eigentijds onderwijs in Samen Opleiden
8 juni 2023
Bijeenkomst #4 | Netwerk Huisacademies
13 juni 2023
Bijeenkomst | Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en UNL. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden