Inclusiever onderwijs in de SPOtlight
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen
Steunpunt passend onderwijs
Steunpunt Passend Onderwijs
Nieuwsbrief 31 januari 2024
Publicatie | Aan de slag met schoolaanwezigheid
Omdenken van verzuim naar schoolaanwezigheid vraagt tijd en energie. Om scholen hierbij te helpen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een publicatie gemaakt met daarin een overzicht van aandachts-punten die belangrijk, c.q. voorwaardelijk zijn om met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan.
De publicatie geeft antwoorden op vragen als: Waarom is werken aan aanwezigheid belangrijk? Wat zijn succesfactoren voor de implementatie? Waar moet ik op letten en wat moet ik kunnen om data-geïnformeerd te werken? De publicatie met bijbehorende checklist geeft inzicht in waar je nu staat als school, wat op orde is en wat nog aandacht nodig heeft. Na het lezen beschik je over handvatten om gestructureerd op jouw school met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan!
Meer lezen
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Samenwerking tussen Kentalis College Arnhem en Leerpark Arnhem
In het veld zien wij prachtige initiatieven op het gebied van inclusief onderwijs. Scholen die al heel inclusief werken en scholen die mooie eerste stappen zetten. Het type of niveau onderwijs en de doelgroep wisselt, maar de aanpak, knelpunten, visie en successen zijn veelal gelijk. Hoe draag je zorg voor een succesvolle samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, voor het voorzien in de onderwijsbehoefte van alle leerlingen en voor de organisatorische en financiële aspecten die hierbij komen kijken? Ieder werkbezoek
is voor iedere professional uit het veld inspirerend en informerend. Ga jij met ons mee op 27 maart om de samenwerking tussen het Kentalis College Arnhem en Leerpark Arnhem met eigen ogen te zien?
Meer lezen
Uitnodiging | Regiobijeenkomsten Landelijk OPP Project
Het OPP wordt nog niet altijd zo gebruikt zoals en waarvoor het is bedoeld. Het wordt vaak ervaren als een administratieve last en het ondersteunt leraren nog te weinig. Ouders en leerlingen kunnen beter betrokken worden bij het OPP en onderwijsprofessionals missen geregeld expertise t.a.v. het OPP. Tijdens regionale bijeenkomsten krijgen onderwijsprofessionals uit PO, VO & GO, ouders/vertegenwoordigers van ouders en leerlingen/vertegenwoordigers van leerlingen toelichting op het driejarig Landelijk OPP Project.
Meer lezen
Samenwerkingsverband als aanjager van inclusiever onderwijs
Met de inzet van een inclusiecoördinator en een inclusieteam stimuleert en ondersteunt samenwerkingsverband Amstelland en De Meerlanden scholen om inclusiever onderwijs te ontwikkelen. Inclusiecoördinator Margreet Boermans en directeur van het samenwerkingsverband Frans Jordaan vertellen over deze ontwikkeling en over de rol van het samenwerkingsverband daarbij. “In kleine stapjes werken we aan de grote opdracht om inclusiever onderwijs te realiseren.”
Meer lezen
Terugblik werkbezoek | SNS-klas De Kameleon
Op 25 januari jl. werden 18 bezoekers ontvangen door Theo Molendijk en Evelien van der Heijden op basisschool De Kameleon. Hannah en Colin, leerlingen van de Samen Goud Klas, trakteerden iedereen op een warme kop koffie of thee en iets lekkers. Evelien en Theo namen ons mee in het verhaal van de SNS-klas bij De Kameleon. De presentatie ging over de ontwikkeling en organisatie van de klas, de visie,
de knelpunten en successen. Een verhaal, waarbij de opbrengsten van de SNS-klas voor alle leerlingen, leraren en ouders duidelijk werden. We kijken terug op een inspirerend werkbezoek!
Meer lezen
Ken je 1SociaalDomein 'Inclusiever Onderwijs' al?
1SociaalDomein verbindt professionals. Of je nu een uitvoerend hulpverlener, ambtenaar, onderzoeker of vrijwilliger bent. Op het platform helpen professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma’s. 1SociaalDomein is een landelijk platform, waar je zowel binnen als buiten je eigen regio collega’s kunt raadplegen. Volg initiatieven of stel vragen binnen het channel Inclusiever Onderwijs.
Meer lezen
2 februari 2024
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Swv VO Amsterdam-Diemen
Een dekkend netwerk van voorzieningen waarin bij de start van het schooljaar 2025- 2026 elke diplomagerichte leerling is ingeschreven op een reguliere school. Het swv Amsterdam-Diemen werkt met de schoolbesturen de komende jaren aan het realiseren van deze doelstelling.
Meer lezen
14 februari 2024
Webinar | It's My Child: Samenwerken voor nieuwkomers in de regio
Samenwerking in de regio is vereist om nieuwkomers meer kansen te bieden. Tijdens de netwerkbijeenkomst Samenwerkingsverbanden en gemeenten op
14 februari van 9.00 - 11.00 uur staan wij stil bij de rolverdeling tussen deze verschillende partijen, de voordelen van regionale samenwerking en de werkzame factoren daarin.
Meer lezen
27 februari 2024
Webinar digitaal afstandsonderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het ministerie van OCW een interactief webinar over digitaal afstandsonderwijs op dinsdag 27 februari van 15.15 tot 16.45 uur Tijdens dit webinar zijn medewerkers van OCW aanwezig om een update te geven over de laatste ontwikkelingen rondom dit thema en jouw vragen te beantwoorden.
Meer lezen
15 maart 2024
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Eduwiek
Thuisnabij, voor alle leerlingen in onze regio, is de gezamenlijke ambitie. Leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw, leerlingen van RENN4, Kentalis en ‘de buren’ van het behandelcentrum Ambiq krijgen les onder één dak. Inclusiever onderwijs is goed voor alle leerlingen.
Meer lezen
27 maart 2024
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Samenwerking Kentalis College Arnhem en Leerpark Arnhem
Ga mee op werkbezoek bij het Leerpark Arnhem. Hier volgen leerlingen van Kentalis College Arnhem het vmbo. De leerlingen van Kentalis hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leerpark Arnhem biedt vmbo, mbo en praktijk onderwijs. Op deze school is maatwerk mogelijk.
Meer lezen
11 april 2024
Werkbezoek inclusiever onderwijs | Kentalis College Oss opent zijn deuren
In de onderbouw volgen de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis theorievakken in een kleinere Kentalis-klas. De praktijkvakken volgen de leerlingen samen met leerlingen van Het Hooghuis. Vanaf het derde leerjaar maken leerlingen de overstap naar een Hooghuis-klas voor zowel de theorie- als praktijklessen.
Meer lezen
Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Ons team heeft direct contact met het veld via de helpdesk en diverse andere ondersteunende activiteiten. De vragen uit de praktijk stellen we centraal en informatie over passend onderwijs delen we via verschillende kanalen. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht. Heb je algemene vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl. Voor specifieke vragen rond passend onderwijs kun je ook contact opnemen met onze helpdesk via helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl
Volg ons op
  Linkedin