Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 23 maart 2022
Aanmelding geopend De week van Samen Opleiden
De week van Samen Opleiden vindt plaats van 11 tot en met 13 april 2022. Op 28 maart ontvang je het programmaboekje met daarin de sessiebeschrijvingen. Wie hier niet op wil wachten, kan nu al op de website de sessies bekijken en zich aanmelden. Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 6 april 2022.
Sessies bekijken & aanmelden
Keynote Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

Door: Sietske Waslander, professor of Sociology
Wanneer: 
Woensdag 13 april 16.10-17.00 uur
Waar:
Zowel op locatie in Theater Gooiland als digitaal te volgen

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Momenteel werkt een onderzoeksteam aan het NRO-project ‘Sturen met ruimte’. In deze keynote deelt Sietske de eerste uitkomsten van dat onderzoek. Bijvoorbeeld: waar draait het om bij ‘de regio’? Is het een zoektocht naar een schaalniveau ergens tussen lokaal en landelijk in, zit de crux bij recht doen aan verschillen tussen geografische gebieden, of gaat het misschien om iets heel anders? En hoe komt het eigenlijk dat regionale sturingsnetwerken zo populair zijn? Wat zegt dat over het realiteitsgehalte van de vaak torenhoge verwachtingen van die netwerken?

> Bekijk het volledige programma

Leernetwerk Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
Het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review dat in december 2021 is geaccordeerd kan de aanleiding zijn om binnen het partnerschap Samen Opleiden samen expliciet aandacht te besteden aan het begeleiden van de startende leraar. Tijdens dit leernetwerk kijken we naar de uitwerkingen van de vier waarborgen voor inductie en staan we stil bij succesvolle randvoorwaarden en aandachtspunten. Onder begeleiding van Edmee Suasso en Pascale Lucassen wisselen we kennis en ervaringen uit.
Meer lezen
Interview Peer review Samen Opleiden
Twee partnerschappen uit twee provincies en vanuit verschillende sectoren. Wat bindt hen? Het is met een woord te beschrijven: kwaliteitscultuur. Op 26 januari 2021 hebben Dirkje Zwama van partnerschap Arnhem & Achterhoek en Pettra van Beveren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) meegedaan aan de pilot rondom ontwikkelingsgerichte peer reviews. Een jaar later zitten ze weer bij elkaar. Dit keer in een peer review die ze zelf hebben georganiseerd.
Naar interview
Nieuw Model Ontwikkelingsgerichte peer review
Op onze website vind je een handig model bedoeld om een totaalbeeld te geven van het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review voor erkende partnerschappen. Het model schetst in de binnenste cirkel de essentie van de peer review met daaromheen de organisatie en de nodige middelen en informatie. Door op de vakken te klikken in de verschillende lagen van de cirkel komt de gewenste informatie in beeld.
Model bekijken
Podcast Samen Opleiden Verbinden van inductie en HRM
Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden over hun bevindingen, inzichten en ambities. Een goed gesprek over kaders en verschillende inkleuring, over het faciliteren van ontwikkeling en borgen van de samenwerking.

> Naar podcast
 
Oproep Lever bijdrage aan Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022
Velon is voor het themanummer ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’ van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders op zoek naar bijdragen over de kracht van het leren op de werkplek. Wij brengen deze oproep graag bij jullie, partnerschappen Samen Opleiden, onder de aandacht aangezien jullie als geen ander weten van de kracht van werkplekleren. Voorstellen indienen kan tot en met 30 maart 2022!
Meer lezen

Bekijk onze agenda
25 maart 2021
Ontwikkelsessie | Groei van Samen Opleiden en financiële modellen
31 maart 2021
Ontwikkelsessie | Partnerschappen Samen Opleiden en bestuurlijke fusies
11-13 april 2022
De week van Samen Opleiden | Krachtig partnerschap
13 april 2022
Bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
12 mei 2022
Netwerkbijeenkomst | Doorontwikkeling inductie binnen partnerschap Samen Opleiden (gevorderden)
18 mei 2022
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden (starters)  
19 mei 2022
Netwerkbijeenkomst mbo | Positionering PDG in partnerschappen Samen Opleiden
19 mei 2022
Ontwikkelsessie | Krimpregio’s en groei van Samen Opleiden
9 juni 2022
Bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden