Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 6 september 2022
Actueel Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
De Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO) is gewijzigd. De eerste wijziging betreft de datum waarop penvoerders van opleidingsscholen de studentenaantallen moeten doorgeven (subsidie aanvragen). Daarnaast is in de regeling voorzien in een verhoging van het subsidieplafond voor opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen in het derde of vierde schooljaar, voor het jaar 2021–2022. De volgende wijziging betreft de uitwerking van de kwaliteitszorgsystematiek door het inrichten van een beoordelingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte peer review.
Meer lezen
Update Ontwikkelingsgerichte peer review
In de gewijzigde Regeling staat dat erkende opleidingsscholen vóór 31 december 2025 een eerste ontwikkelingsgerichte peer review organiseren. In oktober 2022 ontvangen de programmaleiders van die partnerschappen bericht van het Platform over het gebruik van de Peer Review Planner, de digitale tool die partnerschappen ondersteunt bij de organisatie en uitvoering van de ontwikkelingsgerichte peer review. De eerste actie voor de programmaleiders is het kiezen van het tijdsblok waarin het partnerschap de peer review wil laten plaatsvinden. Heb je vragen over de peer review? Laat het ons weten!
Ontwikkelsessie Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden
  Do 16 november 2022
       09:00 - 11:30
In toenemende mate is het werkveld waarin educatieve professionals terechtkomen interprofessioneel. De integrale kindcentra zijn daar een goed voorbeeld van. Wat vraagt de interprofessionele praktijk van de wijze waarop we studenten opleiden? Tijdens de ontwikkelsessie halen we ervaringen van interprofessioneel opleiden op binnen partnerschappen, benoemen we vraagstukken en verzamelen we ingrediënten voor een advies aan OCW.
Meer lezen & aanmelden
100% Samen Opleiden GROW-tool
Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren. De GROW-tool helpt partnerschappen op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Deze tool, ontwikkeld dankzij input van partnerschappen Samen Opleiden, neemt je stap voor stap mee in het proces om vanuit het overkoepelende doel, via een analyse van de huidige stand van zaken een route te kiezen die bij jouw unieke situatie past en dit tot slot te vertalen naar een concreet plan van aanpak.
Naar GROW-tool
Netwerkbijeenkomst mbo Groei van Samen Opleiden & Impuls voor netwerk
  Do 29 september 2022
       14:00 - 17:00
Tijdens de volgende netwerkbijeenkomst mbo staat de groei van het Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo centraal. Na een inhoudelijke toelichting van Eefje Boef, beleidsadviseur MBO Raad, en Ester Scholten, Platform, gaan we in gesprek over hoe de mbo-partnerschappen ervoor staan en wat de ambities en uitdagingen zijn. Het tweede deel staat in het teken van netwerken aan de hand van de thema’s expansie, inductie en basiskwaliteit (de vier waarborgen). Aanmelden kan tot 16 september.
Meer lezen & aanmelden
Najaarsbijeenkomst Nog enkele plekken beschikbaar!
Tijdens de goedgevulde najaarsbijeenkomst op 3 november 2022 in Utrecht richten we ons in de ochtend op Samen Opleiden en de rijke leeromgeving die partnerschappen creëren. In de middag staat het begeleiden van startende leraren centraal en samenwerking bij verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst. Wil je ook deelnemen? Meld je direct aan via deze link.

Er geldt een maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst. Als dit aantal bereikt is, kan je je inschrijven op een wachtlijst. Mocht er dan een plek vrij komen, ontvang je bericht van ons.
 
Dossier Warm Welkom Pakket voor startende programmaleiders
Speciaal voor nieuwe en startende programmaleiders van een partnerschap Samen Opleiden hebben wij vanuit het Platform een ‘Warm Welkom Pakket’ samengesteld. Dit dossier bevat belangrijke en handige documenten en een overzicht van activiteiten waaraan startende programmaleiders aan kunnen deelnemen. 
Naar Warm Welkom Pakket
Bijeenkomst Netwerk Huisacademies Begeleiding van startende leraren
Op donderdag 13 oktober 2022 vindt van 09.30 – 12.00 uur bij De Utrechtse Stadsvrijheid de eerste bijeenkomst in het schooljaar 2022/2023 van het Netwerk Huisacademies plaats. Het thema van de bijeenkomst is de begeleiding van startende leraren.
Meer lezen & aanmelden
Interview “Waardevol voor jezelf én voor je eigen huisacademie”
Sinds 2018 is Mitzy van Loon steevast aanwezig bij de bijeenkomsten van het Netwerk Huisacademies. Als procesbegeleider van het aanbod van de huisacademie van het schoolbestuur AWBR, met 18 po-scholen en ruim 500 medewerkers, heeft ze daar veel baat bij. “De bijeenkomsten van het netwerk inspireren mij, voeden mij en geven energie. Het is heel mooi dat je het wiel niet helemaal zelf hoeft uit te vinden. En het zijn ook nog eens allemaal hele leuke mensen!” Klik hier voor het hele interview.
 
Zelfscan Voor begeleiders van aanstaande leraren
Als dagelijks begeleider van een aanstaande leraar geeft de mentor (po) en de werkplekbegeleider (vo/mbo) het leerproces in belangrijke mate vorm. Studenten ervaren vaak een kloof tussen de literatuur die zij in de lerarenopleiding bestuderen en de praktijk die zij op de school ervaren. Een consortium van Kohnstamm Instituut, VU, Amsterdamse lerarenopleidingen en zes partnerschappen ontwikkelen in een langlopend NRO-onderzoek een zelfscan. De zelfscan biedt mentoren en werkplekbegeleiders concrete handvatten en didactische aanwijzingen voor het versterken van hun begeleidingspraktijken.
Meer lezen
Podcast Samen Onderzoeken De Regionale Kennisagenda Onderwijs Rotterdam-Zuid
Rotterdamse schoolleiders en schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO & SIPOR hebben het initiatief genomen om een Regionale Kennisagenda te ontwikkelen. Hun ambitie: écht het verschil kunnen maken voor leerlingen die het meest kwetsbaar zijn. Dit doen ze door kennis uit bestaand onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en hun leraren zo goed mogelijk toe te rusten. Hierbij werken zij samen met de Erasmus Universiteit en de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Hogeschool InHolland.
Naar podcast
Save the date De week van Samen Opleiden 2023
In 2023 vindt De week van Samen Opleiden plaats van 11 tot en met 13 april. Dinsdag en woensdag vinden er webinars plaats. Donderdag 13 april ontmoeten we elkaar bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Reserveer deze data alvast in je agenda!

Bekijk onze agenda
23 september 2022
Startbijeenkomst | Ontwikkeltraject Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur
28 september 2022
Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden
29 september 2022
Netwerkbijeenkomst mbo | Groei van Samen Opleiden & Impuls voor netwerk
4 oktober 2022
Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang voor zij-instromers
13 oktober 2022
Bijeenkomst Netwerk Huisacademies | Begeleiding van startende leraren
3 november 2022
Najaarsbijeenkomst | Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden