Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Congresmail | 3 juni 2021
Podcast #4 In gesprek met Marc Mittelmeijer (bestuurder)
In De week van Samen Opleiden 2021 spreekt gastvrouw Marceline Schopman, kort maar krachtig, met een mooie dwarsdoorsnede uit het werkveld: een leraar in opleiding, een instituutsopleider, een schoolleider en een bestuurder. We sluiten deze week af met Marc Mittelmeijer, bestuursvoorzitter met brede ervaring met het opleiden van leraren op verschillende plekken. Daardoor ziet hij de verscheidenheid in het leraarsberoep en de meerwaarde van het stimuleren van leraren om over de breedte hun competenties te ontwikkelen. Marc raadt partnerschappen aan om bewust een lerende infrastructuur vorm te geven door te zwaluwstaarten: medewerkers te laten leren met en van elkaar.
Podcast luisteren
Ontwerpnetwerk Aan de slag met de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum’
Heeft u deze week tijdens het webinar van 31 mei kennisgemaakt met de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum’ van Miranda Timmermans en Chris Kroeze? Of wie weet maakt u hier vanmiddag tijdens de werksessie kennis mee en wilt u vervolgens zelf aan de slag met de ontwerpprincipes? In het nieuwe schooljaar gaat er, onder begeleiding van Timmermans en Kroeze, een nieuw ontwerpnetwerk van start. Er is nog ruimte voor drie partnerschappen.
Meer lezen & aanmelden
Publicatie De waarde van startende leraren voor scholen
Harmen Schaap verzorgt vanmiddag een werksessie over de begeleiding van startende leraren en de waardering voor diversiteit. Een onderwerp waar Schaap zeer bekend mee is, getuige de publicatie onder zijn redactie waarin de auteurs uitgaan van een positief, ontwikkelingsgericht perspectief op de inductie van starters.
Meer lezen
PET Talk Hoe kunnen wij als docenten studenten begeleiden in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld?
PET Talk staat voor Professionalisation & Education Together Talks. Dit jaar vertellen docenten in opleiding in een PET-talk over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Anna van Vliet heeft een mini-handleiding geschreven over hoe docenten studenten kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Zij heeft deze ontwikkeld in het kader van haar onderzoek als docent omgangskunde in opleiding bij ROC Midden-Nederland. Anna neemt u mee in wat studenten van docenten verwachten en hoe hier vorm aan is te geven.

> PET Talk bekijken
 
Inspireren Leren van en met elkaar
Tijdens De week van Samen Opleiden draait het om elkaar ontmoeten en uitwisselen van ervaringen. Na deze week gaan we hier mee door! Zo gaan er in het nieuwe schooljaar twee leernetwerken van start. Op 30 september start, onder leiding van Anje Ros, het leernetwerk Versterken van de onderzoekscultuur in scholen en opleidingen PO-VO-MBO. De VO-raad organiseert vanaf 23 september het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren, voor de (door)ontwikkeling van visie, beleid en trajecten.
Velov-Velon Congres voor lerarenopleiders 2022
In 2022 wordt het tweedaagse Velon-congres gehouden op 17 en 18 maart in Brugge. Het congres is een ontmoetingsplek voor lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren uit Nederland en Vlaanderen. U kunt samen met 600 à 700 collega’s deelnemen aan een gevarieerd programma met boeiende presentaties en workshops.
Meer lezen & aanmelden
Bedankt!
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is van, voor en door partnerschappen po, vo en mbo en dit werd tijdens deze week weer goed zichtbaar. Dit jaar stond het thema ‘Samen Opleiden in een veranderende omgeving’ centraal. De lezingen, artikelen, podcasts en verschillende sessies gingen in op dit thema, ieder met een eigen accent. Een week vol actieve bijdragen van leraren in opleiding, schoolopleiders, instituutsleiders en bestuurders via o.a. de PET-Talks en podcasts. Samen Opleiden doe je immers samen!
 
Vandaag gaan we de laatste dag in van onze congresweek. We zijn nu al ontzettend dankbaar voor de inspirerende bijdragen en de grote opkomst tijdens onze week. In totaal namen 450 mensen deel aan De week van Samen Opleiden. Mocht u onverhoopt een lezing hebben gemist of een bepaalde podcast terug willen luisteren, dan kan dit altijd op onze site. Vanaf volgende week zijn de webinars, lezingen, PET Talks en podcasts te vinden op onze website.
 
We hopen dat jullie veel kennis op hebben gedaan, ervaringen uit hebben kunnen wisselen en elkaar (weliswaar digitaal) ontmoet hebben. Samen werken we aan de continue ontwikkeling van het Samen Opleiden en Professionaliseren.
 
Bedankt en hopelijk tot volgend jaar!
 
Gea Spaans – Projectleider po/vo
Ester Scholten – Projectleider mbo

 
 
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden