Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Special | De week van Samen Opleiden 2023
Sterk in ontwikkeling Opleiden, begeleiden en professionaliseren
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. Dit thema sluit naadloos aan bij ons dynamische veld van Samen Opleiden & Professionaliseren. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt en er is volop ambitie om landelijke uitdagingen aan te pakken. Van 11 tot en met 13 april 2023 draait het om van en met elkaar leren. Op 11 en 12 april via webinars en op donderdag 13 april op locatie bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook dit jaar kan je je weer inschrijven voor de dagelijkse congresmail. Aanmelden voor de congresdag op donderdag 13 april bij het Spoorwegmuseum in Utrecht is nu mogelijk!
Aanmelden congresdag 13 april 2023
Ontmoeting en van elkaar leren
Tijdens De week van het Samen Opleiden in 2023 is het thema ‘Sterk in ontwikkeling’. Achter de schermen zijn we druk bezig met het samenstellen van een mooi programma aan de hand van de volgende themalijnen: 1) Samen Opleiden van onderwijsprofessionals 2) Versterken van de kwaliteit van samenwerking 3) Doorgaande professionele ontwikkeling. Een week lang kan je deelnemen aan waardevolle sessies, elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Welke webinars je kan volgen op 11 en 12 april 2023 delen we op een later moment. Hieronder vind je het programma van de congresdag op 13 april 2023.
Programma Congresdag 13 april
12.00 – 13.00
Inlooplunch
13:00 - 14:00 Opening met keynote Het Generatie Z effect
14:00 - 14:30 Pauze
14:30 - 15:30 Sessieronde 1
15:30 - 16:00 Pauze
16:00 - 17:00 Sessieronde 2
17:00 Borrel
 
Keynote Het Generatie Z effect
Jongeren zijn de vormgevers van de toekomst. Ze willen het altijd anders en beter doen dan voorgaande generaties. Maar wat drijft, motiveert en inspireert hen? En hoe kan het onderwijs beter gebruikmaken van de talenten en expertise van studenten en beginnende leraren? Hoe zorgen we ervoor dat verschillende generaties binnen een partnerschap Samen Opleiden optimaal kunnen samenwerken? Tijdens deze keynote van Daniëlle Schreurs leer je Generatie Z beter kennen én krijg je inzicht in hoe je succesvol samenwerkt met jongeren.
Oproep Maak een vlog
Wij zijn op zoek naar studenten, schoolopleiders, schoolleiders, leraren, etc. die in een korte vlog vertellen hoe zij met Samen Opleiden sterk in ontwikkeling zijn. De geselecteerde vlogs delen we in de Week van Samen Opleiden via de dagelijkse congresmail, vertonen we op de congresdag en plaatsen we na afloop op de website van het Platform en op de profielpagina van het partnerschap. Via dit formulier kan je je opgeven voor het indienen van een vlog. Je ontvangt vervolgens richtlijnen waar je vlog aan dient te voldoen.
 
Praktische informatie
Wanneer: Dinsdag 11 t/m donderdag 13 april 2023
Waar: 11 en 12 april online en op 13 april bij het Spoorwegmuseum in Utrecht
Voor wie: Programmaleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders (van scholen en instituten), werkplekbegeleiders, bestuurders en schoolleiders, HRM-professionals en coördinatoren van huisacademies
Kosten: Er zijn geen kosten aan deelname aan dit event verbonden
Aanmelden: Schrijf je via dit formulier in voor de fysieke congresdag op 13 april 2013 bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.
 
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en UNL. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden