Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 14 december 2021
Actueel Kwaliteitskader en werkwijze peer review bestuurlijk vastgesteld
Goed nieuws! Op 13 december hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Tijdens de informatiebijenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 18 november jl. over de ontwikkelingsgerichte peer review is aangegeven dat de waarborgen breed worden onderschreven en gehandhaafd blijven. Na de kerstvakantie ontvangen alle partnerschappen nadere informatie over de ondersteuning die het Platform biedt bij het toewerken naar de ontwikkelingsgerichte peer review.
Actueel Zeven nieuwe aspirant-opleidingsscholen
Zeven nieuwe partnerschappen kunnen aan de slag als partnerschap Samen Opleiden. Een mooie prestatie dat deze partnerschappen een gezamenlijke basis hebben kunnen leggen voor het Samen Opleiden. De aspirant-opleidingsscholen hebben de komende vier jaar de aspirant-status en ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.
Meer lezen
Maak kennis met onze nieuwe aspiranten

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteren wij de nieuwe partnerschappen van harte met hun aspirant-status. Aan drie nieuwe aspiranten hebben we een aantal vragen voorgelegd:

  • Verschil Verbindt | po > Maak nader kennis
  • PILOTS (Partnerschap integraal leraren opleiden Twente en Salland) | vo
  • Meridiaan opleidingsschool | vo
  • De Grift | vo
  • ODW – Opleidingsschool Delft Westland | vo > Maak nader kennis
  • Opleidingsschool Yuverta | mbo > Maak nader kennis
  • Opleidingsschool mbo Limburg | mbo
Actueel Aanvraag subsidie nieuwe partnerschappen Samen Opleiden 2022/2023
In 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie voor nieuwe partnerschappen worden ingediend bij DUS-I. Er is plek voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (7 po, 3 vo en 3 mbo). Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst geeft Ronald Reus (DUS-I) toelichting op de aanvraagprocedure en Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Samen Opleiden & Professionaliseren bij hogeschool Marnix) informatie over het opstellen van het ontwikkelplan voor 1 oktober 2022.
Meer lezen & aanmelden
Terugblik Informatie-bijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Leraren-opleidingen en Samen Opleiden
Maandag 22 november
    
Tijdens de informatiebijeenkomst Bestuurs-akkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleidenop op 22 november zijn partnerschappen meegenomen in het bestuursakkoord, hebben de regionale allianties ELA en RAZON hun plannen toegelicht en is er doorgepraat over wat dit alles kan betekenen voor partnerschappen Samen Opleiden. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn in informatieve visuals samengevat.
Naar verslag 
Terugblik Webinar Samen innoveren met impact
Vrijdag 19 november
    
Tijdens het webinar ‘Samen innoveren met impact’ op 19 november 2021 jl. vertelden Henderijn Heldens en Anje Ros over de toolkit Samen innoveren in een innovatieteam. Tijdens dit webinar deelden zij enkele opbrengsten van innovatieteams en gingen zij in op de werkwijze van deze methodiek. Het webinar is in zijn geheel terug te kijken.
Meer lezen
BSL-Ontwerptool Ondersteuning bij het ontwerp van een effectief 3-jarig inductiearrangement
De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Voor partnerschappen Samen Opleiden geeft deze tool illustraties en handvatten voor de waarborgen op inductie uit het kwaliteitskader.
Meer lezen
Werkplekleren Didactiek in het beroepsonderwijs: Zo doe je dat! | mbo
Hoe zorg ik dat mijn studenten praktijkervaring opdoen, die bijdraagt aan optimale beroepsontwikkeling? Hoe krijgen we als opleidingsteam de beroepsontwikkeling van onze studenten goed in beeld, ook als die zich voor een groot deel voltrekt op de werkplek? Dit zijn uitdagingen waar opleiders in het beroepsonderwijs voor staan. Onderwijs verzorgen ziet er in het mbo en hbo echt heel anders uit dan op de middelbare school. Het handboek Beroepsgerichte Didactiek geeft (aankomend) leraren, praktijkbegeleiders en onderwijsontwikkelaars handvatten binnen de partnerschappen aan de hand van negen didactische thema’s die samen het karakter vormen van het beroepsonderwijs.
Meer lezen
Fijne feestdagen & gelukkig nieuwjaar
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren wenst u hele fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar vol inspiratie en inzichten om verder te bouwen aan Samen Opleiden en Professionaliseren. Tot ziens in 2022!
Bekijk onze agenda
9 februari 2022
Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe aspirant-partnerschappen 2022
In 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie voor nieuwe partnerschappen worden ingediend bij DUS-I. Er is plek voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (7 po, 3 vo en 3 mbo). Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur)  vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats.
10 februari 2022
Online bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Op donderdag 10 februari vindt de eerste bijeenkomst van 2022 plaats van 9.30-11.30 uur.
11 april 2022
De week van Samen Opleiden | Krachtig partnerschap
‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoeting. Het offline gedeelte vindt op woensdagmiddag 13 april 2022 plaats bij Theater Gooiland in Hilversum.
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden