Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Congresmail | 1 juni 2021
Lancering | Ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren’
Goed nieuws! Miranda Timmermans en Chris Kroeze lanceerden gisteren de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Exploratiemateriaal voor wegbereiders van partnerschappen’. Met de ontwerpkit kunnen partnerschappen zelf aan de slag met de ontwerpprincipes voor een curriculum in samenhang. Tijdens hun webinar namen Timmermans en Kroeze de kijker mee in het gebruik van de ontwerpkit en gingen in op de ontwerpprincipes.

> Webinar bekijken
Podcast #2 In gesprek met Joris van Hamersveld (instituutsopleider)
In de tweede podcast van deze week benoemt Joris van Hamersveld, bevlogen instituutsopleider bij aspirant-opleidingsschool Noordermarke, de poortwachters van zijn beroepsbeeld van de leraar. Liefde voor de doelgroep, visieontwikkeling, relativeringsvermogen en goed samenwerken zijn essentieel. Laat leraren in opleiding zich breed oriënteren op het docentenvak, laat ze doorgroeien en laat zien hoe mooi ons beroep is, stelt Joris voor.
Podcast luisteren
Katern De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren
Op 31 mei publiceerde Michelle Helms-Lorenz tijdens haar werksessie het katern ‘De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren’. In het katern gaat zij in op de vraag ‘Hoe kan het partnerschap medeverantwoordelijkheid dragen voor het inductiebeleid dat onder de verantwoordelijkheid valt van scholen?’. Een actueel en boeiend vraagstuk.
Katern lezen
Wilt u met andere partnerschappen doorpraten over de rol van partnerschappen bij de begeleiding van startende leraren? Op 30 juni organiseert het Platform een netwerkbijeenkomst over dit thema. Ook wijzen wij u graag op het webinar ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’ van 24 september jl. waarin Michelle Helms-Lorenz ingaat op vraagstukken rondom het verbinden van Samen Opleiden en inductie.
PET Talk Following the light of the sun, we left the Old World
PET Talk staat voor Professionalisation & Education Together Talks. Dit jaar vertellen docenten in opleiding in een PET Talk over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Vandaag is het de eer aan Luuk Thissen. Luuk is als biologiedocent in opleiding aan een vmbo-school in Den Bosch samen met zijn leerlingen in gesprek gegaan om te ontdekken hoe hij volgens hen het online onderwijs het best kon vormgeven. Uiteindelijk resulteerde dit in een mooi innovatief leerproces voor zowel Luuk als zijn leerlingen. Hij neemt je graag mee in hoe dit proces verliep en hoe men Flipping the Classroom effectief in kan zetten in online onderwijs.
PET Talk bekijken
Leeromgeving Het belang van een onderzoekscultuur en evidence-informed werken aan schoolontwikkeling
Vandaag verzorgen Anje Ros en Hester Edzes een werksessie over Onderzoekscultuur in een partnerschap. Tijdens deze sessie wordt de Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen gelanceerd. Deze gratis leeromgeving ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling.

Graag brengen wij ook de mede door hen ontwikkelde Leeromgeving Onderzoekscultuur onder de aandacht. Deze leeromgeving ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het evidence-informed werken aan schoolontwikkeling. Tijdens het webinar, gegeven door Anje Ros op 21 april jl., licht zij het belang van evidence-informed werken en gebruik van deze leeromgeving toe.

> Webinar bekijken
 
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden