Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Congresmail | 2 juni 2021
Podcast #3 In gesprek met Gerrie Amperse (schoolleider)
Vandaag gaat gastvrouw Marceline Schopman in gesprek met Gerrie Amperse, meerscholendirecteur BasisBuren Oost, en fan van veilig, vragend en vrolijk onderwijs. In iedere samenwerking stelt Gerrie gerichte vragen om met elkaar in gesprek te blijven. Ze hecht waarde aan het ruimte geven om te leren en groeien in het vak, waarbij je de leerling dagelijks, letterlijk en figuurlijk, echt ziet. Gerrie is voorstander van inzetten op eigenaarschap van de eigen ontwikkeling. Dat stimuleert ze door enthousiast te vertellen over de dingen die te ontdekken zijn.
Podcast luisteren
Loopbaancompetentietool Invloed op je eigen loopbaan
Marinka Kuijpers verzorgt vandaag samen met Marco Snoek de werksessie 'Loopbaanperspectieven voor leraren'. Dit is een mooi moment om de door Marinka ontwikkelde Loopbaancompetentietool te lanceren! Deze tool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Leidinggevenden en HR-managers kunnen het gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze de tool inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.

> Naar loopbaancompetentietool
 
Katern Het transformatorhuisje
Hoe kan het complexe proces van het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek zichtbaar worden gemaakt? En hoe kun je als opleider verdieping aanbrengen in het leren van studenten? Aan de hand van inzichten en methodieken in het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek ontrafelen Bob Koster en Judith Stappers de complexiteit van het werkplekleren. Dit doen zij vanmiddag tijdens de werksessie én in dit katern, waarin de lezer wordt uitgedaagd het leren van aanstaande leraren te verdiepen aan de hand van de metafoor van het ‘Transformatorhuisje’, waarin hoogspanning wordt omgezet in laagspanning.
Katern lezen
Webinar Van urgentie naar relevantie - sturen van samenwerken
Tijdens zijn webinar op 1 juni jl. leerde Bart Schipmölder de deelnemers om hun partners in het partnerschap beter te begrijpen en om woorden te geven aan hun eigen belang bij de samenwerking. De deelnemers kregen interventies aangereikt om direct in te zetten om beweging te creëren in de samenwerking.
Webinar bekijken
Podcast Samen Opleiden De stem van de lerende | Winnaar PET Talks 2020
De winnaar van de PET Talks 2020 was Ingrid Paalman-Dijkenga, lector Goede Onderwijspraktijken bij VIAA hogeschool in Zwolle, met haar PET talk over het begrip ‘de stem van de lerende’. De prijs? Een podcast over het betreffende onderwerp! Gastheer Joep Stassen gaat met Ingrid Paalman-Dijkenga in gesprek over het luisteren naar de leerling, over de hele breedte van po tot hbo en wo: het zien van degene die jij in jouw klas hebt. Want bij wie gezien wordt, ontstaat energie om ook te gaan handelen en leiderschap op te pakken.

> Podcast beluisteren
 
Volg ons op LinkedIn
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is nu ook te vinden op LinkedIn. Klik hier om ons te volgen, zodat we samen de kennis in het onderwijsveld over Samen Opleiden en Professionaliseren kunnen vergroten!
 
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden