Bekijk nu de verzuimcijfers van uw school in de Verzuimbenchmark-VO | Heeft u ideeën om de wendbaarheid en flexibiliteit van uw school te vergroten? | a.s.r.: geef medewerkers meer vertrouwen en eigen regie | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen
  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 6 oktober 2021
Inspiratie: Het veranderverhaal van a.s.r.: Geef medewerkers meer vertrouwen en eigen regie
De verzekeraar a.s.r. heeft een aantal jaren geleden een veranderverhaal ingezet om te komen tot eigentijdse arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Dit heeft er mede toe geleid dat zij zich in 2021 Beste Werkgever van Nederland mag noemen. Wat maakt deze werkgever succesvol en welk traject heeft a.s.r. afgelegd? Hoe presteert a.s.r. op de verschillende aspecten van goed werkgever- en werknemerschap? En wat kunnen scholen in het voorgezet onderwijs hiervan leren?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Goed werkgever- en werknemerschap 
Wat maakt een werkgever een goede werkgever en een werknemer een goede werknemer? Waarom zou je een goede en aantrekkelijke werkgever willen zijn? In het kennisdossier op onze website geven we antwoord op deze vragen. Ook delen we ter inspiratie praktijkvoorbeelden, niet alleen uit het voortgezet onderwijs, maar ook van buiten de sector.

Naar het dossier goed werkgever- en werknemerschap >>
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuimcijfers 2020 voortgezet onderwijs  
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel is in 2020 ten opzichte van 2019 met 0,2 procentpunt gedaald naar 5,4%. Bij het onderwijsondersteunend personeel steeg het ziekteverzuimpercentage met 0,3 procentpunt van 5,9% in 2019 naar 6,2% in 2020. Voion heeft de verzuimcijfers van 2020 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.

Meer verzuimcijfers in het voortgezet onderwijs >> 
Twitter LinkedIn
Inspiratie: OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken
OSG Singelland in Friesland wil haar werknemers fit, vaardig en bevlogen houden, zodat zij hun werk ook fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd. Om daarna in goede gezondheid volop te kunnen genieten van hun pensioen. Daarvoor heeft de scholengemeenschap het programma Duurzaam Leven, Leren & Werken (DLL&W) opgezet, dat als een rode draad in de organisatie wordt geïntegreerd. Preventief investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers vormt daarbij de hoofdmoot.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
In gesprek met Voion over interne wendbaarheid en flexibiliteit
Heeft uw schoolbestuur, bovenbestuurlijke samenwerking of regio (innovatieve) ideeën om de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en het team te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen en/of de (interne) arbeidsmarkt? Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van werk, het creëren van nieuwe loopbaanpaden, samenvoegen van functies of regionaal/bovenschools benoemingsbeleid. Dan gaan wij graag vrijblijvend het gesprek met u aan om een duidelijker beeld te krijgen van waar uw schoolbestuur, samenwerking of regio behoefte aan heeft.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: High potentials voor de klas
Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks hadden allebei een tekort aan scheikundedocenten. Voor een structurele aanpak van het probleem vroegen ze de Fontys Lerarenopleiding om mee te denken. Een vraag die leidde tot sterkere samenwerking en het project High potentials voor de klas om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak.

Lees meer over het project High potentials voor de klas >> 
Twitter LinkedIn
Hoe betrek je de beroepsgroep bij de Regionale Aanpak Personeelstekorten?    
Hoe gaan we van pionieren naar consolideren en hoe betrekken we de beroepsgroep zo goed mogelijk bij de RAP? Deze vragen staan centraal tijdens de kennisdelingssessie van 22 september met de titel ‘RAP op de vloer’. Hoofdprojectleiders van verschillende RAP-regio’s halen tijdens de online sessie het net op over de voortgang en bespreken hoe ook teamleiders en docenten bij het traject betrokken worden. Want; uiteindelijk gebeurt het allemaal in het klaslokaal.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Verkenningen samenwerkingsverbanden en regionale loketten in de RAP-regio’s
Het Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion hebben twee gezamenlijke verkenningen gedaan. De aanleiding voor deze verkenningen is de behoefte om van de ontwikkelingen in de RAP-regio’s kennis op te halen, te delen en te leren. Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over de samenwerkingsverbanden en de regionale loketten?

Lees de verkenningen op onze website >>
Twitter LinkedIn
Wereldburgers voor de klas
De Rode Loper en Cosmicus begeleiden hoogopgeleide statushouders met onderwijservaring naar een baan als docent in Den Haag. Een positieve impuls voor het Haagse voortgezet onderwijs. Daarnaast draagt dit traject ook bij aan de succesvolle integratie van gemotiveerde nieuwe Nederlanders.

Bekijk de video waarin deelnemers hun ervaringen delen >> 
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Kabinet bouwt voort op aanpak vertragingen door corona
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft samen met scholen en universiteiten alles op alles zetten om kinderen en jongeren alle kansen te bieden op een goede toekomst, ondanks corona. Ook in de begroting van 2022 trekt het kabinet daar geld voor uit. Daarnaast heeft ook het aanpakken van het lerarentekort prioriteit.
Lees verder »
Koppeltraject Begeleiding startende leraren: leren van experts en ervaren scholen
Dit schooljaar gaat het koppeltraject ‘Begeleiding startende leraren’ van start. De VO-raad koppelt in dit traject scholen met een ondersteuningsvraag aan een koppelpartner met verstand van zaken.
Lees verder »
Gendi.nl is de opvolger van Gay&School
Stichting School & Veiligheid lanceerde 5 oktober een nieuwe themawebsite over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.
Lees verder »
Agenda

12-10-2021: Training strategisch HRM voor HR-medewerkers en –adviseurs (VO-raad)
9-11-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht (VOL)
12-11-2021: Leergang strategisch HRM (VO-raad)
23-11-2021: Jaarcongres HRM & het onderwijs (CKC Seminars), Bussum
14-12-2021/17-02-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
8-3-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: secretariaat@platform-pie.nl