Thema-update innovatiegericht inkopen

juli 2021

Online lezen
  |  Afmelden
 

Thema-update innovatiegericht inkopen
In deze thema-update innovatiegericht inkopen leest u het laatste nieuws en delen we relevante praktijkvoorbeelden en publicaties
Nieuws
Buyer group gaat werken aan toepassing AI-technologie
Samen ontdekken hoe AI-technologie en beelden door
middel van drones nieuwe mogelijkheden biedt voor publieke opdrachtgevers bij hun opgave. Daarvoor organiseert de Nederlandse AI Coalitie samen met PIANOo de Buyer Group AI beeldherkenning met drones. Onlangs was de eerste bijeenkomst van de buyer group. Nieuwe deelnemers kunnen nog aansluiten.
Meer over de buyer group
Richtsnoeren Innovatiegericht Aanbesteden vernieuwd
De Europese Commissie heeft haar richtsnoeren voor
innovatiegericht aanbesteden geüpdatet. In 2018 publiceerde de Commissie dit document om overheden aan te moedigen overheidsinkoop strategisch te benaderen en zo innovatie te stimuleren.
Het bevat praktijkvoorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten, gebruik van selectiecriteria, het mobiliseren van innovatiemakelaars en het ontwerpen van mkb-vriendelijke betalingsschema. De richtsnoeren zijn onder meer uitgebreid met meer informatie over intellectueel eigendom,
nieuwe voorbeelden en voorbeeldtemplates.
Bekijk de richtsnoeren
PIANOo deelt kennis in Europees netwerk expertisecentra
Via het Procure2Innovate-netwerk deelt PIANOo kennis
over (het bevorderen van) innovatiegericht inkopen met andere expertisecentra in Europa. Samen met Griekenland is Nederland/PIANOo dit jaar voorzitter van dit netwerk. In maart spraken de deelnemers elkaar over beleid om innovatiegericht inkopen te stimuleren. Volgens de Europese expertisecentra zijn hierbij 6 pijlers met name relevant, waaronder het formuleren van innovatiemissies en het creëren van eigenaarschap voor innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Publicaties
Voorkom collectief afwachtend gedrag bij het uitvragen van innovaties
Innovatieve oplossingen zijn essentieel om veeleisende
uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd brengt investeren in innovatie extra kosten en risico’s met zich mee. Hierdoor wachten veel overheidsorganisaties af totdat een andere organisatie met succes een R&D-traject opzet en er een innovatieve oplossing op de markt komt. (‘free rider’ gedrag) Dat gaat vaak ten koste van vernieuwing. We zetten op een rij wat u kunt doen om de kosten en risico’s te verdelen.
Lees de tips
Alert zijn op mogelijk onrechtmatige staatssteun bij innovatiegericht inkopen
Wilt u een innovatieve oplossingen laten ontwikkelen en
inkopen, dan kunt u het risico lopen onrechtmatige staatssteun te verlenen. Een ondernemer kan dan door de Europese Commissie gevorderd worden om een vergoeding terug te betalen. PIANOo biedt nu een afwegingskader om het risico in 6 bijzondere situaties in te schatten en hoe hier vervolgens mee om te gaan.
Bekijk het afwegingskader
Praktijkvoorbeelden
Rijkswaterstaat ontwikkelt open source datatool voor natuurbeheer
Natuurbeheerders beschikken over steeds meer data.
Maar hoe kunnen ze die gegevens inzichtelijk krijgen zodat ze er ook echt iets aan hebben? Rijkswaterstaat en kennisondernemer HKV ontwikkelden hier een digitale innovatie voor: MIJ Brein. Met open source techniek die toepasbaar is op allerlei verschillende watergebieden. ‘We hopen op meer en meer kruisbestuiving.’ Zie ook het Stappenplan, dat stilstaat bij het ontwikkelen en inkopen van digitale innovaties en de aandachtspunten daarbij.
Lees het praktijkvoorbeeld
UBR|HIS ontwikkelt ‘robotsoftware’ voor contractbeheer
Voor een inkooptraject is veel denkwerk nodig. Maar ook
heel veel repetitieve administratieve handelingen. Die zijn saai, tijdrovend en foutgevoelig. Daarom besloot de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) door middel van digitale innovatie een aantal administratieve processen te automatiseren. Dat levert meer tevredenheid op onder werknemers én een beter functionerende organisatie. ‘Collega’s willen nu weten wat we nog meer kunnen automatiseren.’ Zie ook het Stappenplan, dat stilstaat bij het ontwikkelen en inkopen van digitale innovaties en de aandachtspunten daarbij.
Lees het praktijkvoorbeeld
Terugkijken
Opschaling innovaties vergt nauwe samenwerking tussen inkopers en beheerders
Innovaties opschalen in de GWW is nodig om antwoord te
bieden op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Maar dat opschalen blijkt in de praktijk vaak een uitdaging, door onzekerheden in het proces. Innovatiegericht inkopen vraagt om gewenning en draagvlak. Hoe kan dit beter? Die vraag stond centraal in een kennissessie van de Community of Practice Innovatiegericht Inkopen in de GWW op 8 juni 2021.
Impressie van de sessie en tips
Eppo Bruins op PIANOo-congres: ‘Maak ruimte om fouten te maken’
“Het zou goed zijn als inkopers in een vroeg stadium met
mensen uit het technologische veld praten en zich informeren over wat er de komende 5 a 10 jaar ontwikkeld wordt”, aldus Eppo Bruins, lid van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en voormalig Tweede Kamerlid. Zo ontstond tijdens het PIANOo-congres het idee voor een bustour voor inkopers uit alle overheidslagen, langs Nederlandse universiteiten. Een idee dat PIANOo nu verder uitwerkt. Bruins pleitte ook voor meer ruimte om fouten te maken – en daarvan te leren. “Er zou eigenlijk een 'verplichte vrije experimenteerruimte' in budgetten moeten komen."
Bekijk het hele interview met Eppo Bruins
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties