Webinar: Uitzonderingsroute

Per 24 juni zullen er onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport test-, herstel- en vaccinatiebewijzen worden uitgegeven, voor zowel binnenlands als ook voor Europees gebruik (Coronatoegangsbewijzen en Digitaal COVID-19 Certificaat respectievelijk). Binnen Europa zullen deze bewijzen per 1 juli kunnen worden gebruikt om mee te kunnen reizen binnen de EU, maar in Nederland zal het vanaf 24 juni mogelijk zijn om met een vaccinatie een Coronatoegangsbewijs te kunnen genereren. Het uitgeven van deze twee bewijzen zal voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking kunnen gebeuren middels de CoronaCheck app en website. Voor een deel van de bevolking zal dit niet mogelijk zijn om verschillende redenen. In een aantal gevallen zal u als huisarts de enige zijn die over de benodigde data beschikt om het bewijs uit te kunnen geven. In deze gevallen zal uw patiënt zich bij u melden voor een bewijs. Het ministerie van VWS heeft voor dat soort gevallen een speciaal portaal ontwikkeld. In dit webinar lichten wij graag toe in welke gevallen dit scenario voorkomt, hoe u dit portaal kunt gebruiken, op welke manieren wij u proberen te ontlasten, en welke techniek wij hebben opgezet om u maximaal te ondersteunen.

Het webinar is te bekijken op de volgende link: uitzonderingsroutevws.nl

 *
 *
 *
 *
 *
 *
voorbeeld: naam@organisatie.nl