Quadraam
Project kansrijk onderwijs: “kinderen in hun kracht”
In de Liemers kunnen leerlingen van groep 7 en 8 met een verwacht pro-/bb-advies een dagdeel per week speciale lessen volgen op de middelbare school. Het project loopt al op het Candea College en start binnenkort ook op het Liemers College.

“Binnen het regionale samenwerkingsverband De Liemers onderhouden we warme contacten met de basisscholen. Een van de regionale onderwijsbeloftes is: we zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven. Vanuit die gedachte bieden het Candea College en Liemers College al langer school overstijgend onderwijs aan voor hoogbegaafde leerlingen in groep 7 en 8. Met het project kansrijk onderwijs richten we ons nu juist op de leerlingen die wat moeilijker kunnen meekomen”, vertelt Marenka van Toor, docente Nederlands aan het Candea College en contactpersoon voor het primair onderwijs. “We willen juist deze kinderen graag in hun kracht zetten, door te focussen op hun talenten.”

Intake
“De basisscholen bepalen zelf welke leerlingen voor dit project in aanmerking komen”, gaat Marenka verder. “Vervolgens doen we een uitgebreide intake met de leerlingen en hun ouders: waar liggen jouw kwaliteiten, wat wil je leren en wat heb je nodig?” Inmiddels doen kinderen van negen basisscholen mee aan het project, in twee groepen van veertien leerlingen.

Opzet
“De lessen bestaan uit een mentoruur waarin plannen, organiseren en de eigen kwaliteiten centraal staan. Daarnaast besteden we aandacht aan taal en rekenen; niet vanuit een werkboek, maar projectmatig op basis van verschillende thema’s, zoals ‘wat wil je worden?’ en ‘het menselijk lichaam’. Ook krijgen de leerlingen Rots & Water training gericht op hun sociale vaardigheden. Daarnaast zijn er praktijklessen door vakdocenten: koken, sporten en straks hopelijk ook techniek”, licht Marenka toe.

Praktijklessen
“In de sportlessen staat vooral samenwerken in spelvorm centraal. De praktijklessen sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen en wakkeren de motivatie om te leren aan. Als leerlingen staan te koken en bakken valt ineens het kwartje: je moet echt iets weten over afmetingen en inhoud, anders mislukt je brownie”, illustreert Marenka. “Een fijne bijkomstigheid is dat deze kinderen zich al snel vertrouwd voelen in de voor hen nieuwe omgeving; dit vergemakkelijkt straks de overstap naar het voortgezet onderwijs.”

Stralen en groeien
“Het project draagt enorm bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Je ziet ze stralen en groeien”, aldus Marenka.  “Laatst startte ik de les met een opwarmer: ik legde de leerlingen dilemma’s voor à la ‘Over de lijn’, bijvoorbeeld: Ajax of Vitesse? Een meisje stak haar vinger op en zei: ‘Ik weet ook een dilemma: een jaar lang geen chips of een jaar lang geen Netflix’. Vervolgens kwam ze naar me toe en zei ze zachtjes: ‘Ik heb nog nooit eerder iets gezegd in de klas.’ We hebben haar met z’n allen een applaus gegeven. Dit is nou precies waarvoor we het doen!”

Co-teaching
“Met uitzondering van de praktijklessen geven we in duo’s les: de vo- en po-docent staan dus samen voor de klas”, schetst Marenka. “Het mooie daarvan is dat wij onderling, zowel in didactisch als pedagogisch opzicht, veel van elkaar leren. Zo heb ik van Tessa Groenen, de groep-8-leerkracht met wie ik samenwerk, veel geleerd over coöperatieve werkvormen in de klas. Heel waardevol! Ik heb veel respect voor haar: waar ik me als vakdocent puur op het vak Nederlands kan richten, moet zij als po-leerkracht dagelijks een heel breed onderwijsprogramma kunnen aanbieden.”

Zicht op resultaten
In verband met de coronamaatregelen zijn de fysieke lessen binnen het project kansrijk onderwijs tijdelijk gestopt. “We hopen dat we de draad snel weer kunnen oppakken. Het project loopt in principe tot en met juni”, licht Marenka toe. “We vinden het belangrijk om de resultaten meetbaar te maken, zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Dat doen we door zelf cognitieve opbrengsten te analyseren aan de hand van CITO-LVS-resultaten in groep 7 en 8. Daarnaast onderzoekt Hogeschool Iselinge wat dit project oplevert waar het gaat om samenwerking tussen collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs.”

Symbion
In dezelfde lijn is onze praktijkschool Symbion dit schooljaar gestart met een pilot genaamd ‘Masterclass’. Peter Breedveld, die deze pilot heeft opgezet, vertelt dat ze basisschoolleerlingen die zeer waarschijnlijk uitstromen naar het praktijkonderwijs al in een vroeg stadium kennis willen laten maken met deze vorm van onderwijs en de school die daarbij hoort. “Maandelijks komen leerlingen van De Schilderspoort, een Speciale school voor Basisonderwijs uit Zevenaar, lessen volgen bij Symbion. Naast het kennismaken met de docenten en het schoolgebouw leren ze middels competentiegericht onderwijs kennis en handelingen aan die zorgen voor een soepelere en vertrouwde start in het nieuwe schooljaar. Doordat de docenten van de basisschool meelopen met deze masterclasses, krijgen ze meteen een idee welke praktische, sociale en didactische vaardigheden belangrijk zijn binnen het praktijkonderwijs. Hierop kan vervolgens op de basisschool verdieping plaatsvinden.”

Wil je meer weten over het project kansrijk onderwijs in de Liemers?
Neem gerust contact op met Marenka van Toor: m.vantoor@candea.nl.
Of Esther Pennekamp: e.pennekamp@liemerscollege.nl.

Ben je benieuwd naar de pilot Masterclass?

Stuur een mailtje naar Peter Breedveld: p.breedveld@symbion-vo.nl.
Lees overige berichten:
Online spreekuren: persoonlijk, praktisch & preventief
Waar vind ik mijn jaaropgave?
3D tekenen en printen? Bij de Q-highschool kan het!
De 100-dagen-ervaring van: Lizanne Hompe
Mentor? Maak nu kennis met Boost Yourself!
Wanneer ontvang ik mijn salaris?
 
Quadraam
linkedin   Youtube