Nieuwsbrief Online lezen
  GMP+ International
Scheme updates GMP+ FC Scheme
23 juni 2021
Schema wijzigingen in GMP+ FRA module
Updates in de voorwaarden voor de standaarden betreffende: GMP+ MI101 / MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja
GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled
GMP+ F 0.3 Scop
es voor certificatie
De GMP+ Community heeft samen met de GMP+ Commissies wijzigingen doorgevoerd in twee standaarden binnen onze GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA) module. Deze wijzigingen betreffen vooral correcties, betere uitleg van de documenten en meer aansluiting bij de dagelijkse behoeften van deelnemers.

GMP+ MI101 / MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja

Alle RTRS gecertificeerde bedrijven moeten de verhandelde volumes RTRS fysiek materiaal (segregated en mass balance soja) registreren. Het doel van deze voorwaarde is dat RTRS inzicht heeft in de volumes verhandelde RTRS-soja door gecertificeerde schakels in de ‘chain of custody’. Alle inkopen van RTRS gecertificeerd materiaal, credits of fysiek materiaal, moeten worden geregistreerd op het online Trading platform op de website van RTRS. Deze voorwaarde is nu ook opgenomen in de GMP+ MI101 / MI 5.1 standaard en van toepassing op alle GMP+ gecertificeerde bedrijven.

GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled

De standaard is bijgewerkt en bevat nu:
  • de wijzigingen in de nieuwe VLOG-standaard (versie 20.02)
  • de resultaten van de wederzijdse erkenning tussen GMP+ International en Oqualim-STNO
  • diverse verduidelijkingen van bestaande voorwaarden op basis van ontvangen input vanuit de GMP+ Community.
F 0.3 Scopes voor certificatie

Het document is bijgewerkt als gevolg van de wijzigingen in MI 5.4 GMO Controlled & GMP+ MI105 GMO Controlled.
Lees meer ...
Schemawijzigingen GMP+ FSA module
De voorwaarden voor de combinatievoertuigen in GMP+ B4 zijn bijgewerkt.
Combinatievoertuigen met flexibele, herbruikbare laadcompartimenten zijn nu, onder strikte voorwaarden, toegestaan voor het transport van GMP+ geborgd diervoeder. Deze wijziging was reeds door middel van een uitvoerend besluit geïmplementeerd en is nu gepubliceerd in GMP+ B4 Transport. De wijziging is reeds gepubliceerd in TS 1.9 Transportactiviteiten.

In GMP+ B4 Transport zijn aanvullende voorwaarden gedefinieerd om de voederveiligheid te borgen. De voertuigen moeten voldoen aan deze voorwaarden ten aanzien van installatie, technische specificaties en beheersing (naast de al bestaande voorwaarden).

De wijzigingen zijn grijs gemarkeerd.
Wijziging in support document
GMP+ International ondersteunt bedrijven bij het implementeren van de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme 2020. 
In onze Support-documenten kunnen bedrijven en certificatie instellingen hier meer over lezen.

S 9.91 Transitie Procedure GMP+ Feed Certification scheme 2020

In het support document S 9.91 Transition procedure GMP+ Feed Certification scheme 2020 wordt de verplichting dat zes maanden na publicatie van de officiële GMP+ FC scheme 2020, te weten 1 september 2021, nieuwe bedrijven gecertificeerd moeten worden volgens GMP+ FC scheme 2020 ingetrokken. Dit betekent dat nieuwe bedrijven vanaf deze datum gecertificeerd mogen worden volgens GMP+ FC scheme 2020 of nog volgens het GMP+ FC scheme 2010.

Vanaf 1 september 2024 moeten alle bedrijven volgens het GMP+ FC scheme 2020 gecertificeerd zijn.
Update: uitstel van verplichte GMP+ certificering voor de van toepassing zijnde scopes voor transport en bevrachting buiten Europa
Hoewel de scopes bevrachting en transport verplicht zijn binnen het GMP+ FC scheme, kunnen bedrijven niet altijd voor de scope(s) gecertificeerd worden door gebrek aan GMP+ geaccepteerde auditoren buiten Europa.
Door de Covid-19-situatie is het voor sommige bedrijven buiten Europa nog steeds moeilijk om gecertificeerd te worden voor de verplichte GMP+ scope voor transport en bevrachting.
Lees verder ..
Waarom krijg je dit bericht?
De normatieve documenten van GMP+ International vormen de basis van het GMP+ Feed Certification scheme. Wij streven ernaar om alle GMP+ gecertificeerde bedrijven te informeren, zodra zich wijzigingen voordoen om te zorgen voor voederveiligheid en verantwoorde diervoeding wereldwijd.

Bij GMP+ International blijven we leren van jouw feedback en bieden we oplossingen voor veranderingen in de markteisen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met je GMP+ vertegenwoordiger of met onze GMP+ Helpdesk.
 
Volg GMP+ International op LinkedIn: Linkedin
Meld uw collega aan voor de GMP+ International nieuwsbrief
Iedereen ter wereld zou toegang moeten hebben tot veilig voedsel. Daarom zou elk bedrijf in de diervoederketen zich moeten toewijden aan veilig voer. Ons certificatieschema stelt bedrijven in staat om bij te dragen aan diervoederveiligheid wereldwijd. Teneinde ons schema en onze gemeenschap bij de tijd te houden, verzamelen en delen wij waardevolle informatie over diervoederveiligheid.
Lees meer over GMP+ International