Ploum Lodder Princen
Ja, ik neem graag deel aan de Ploum Academy cursus 'Handhaving en sancties' op donderdag 28 oktober van 15:30 - 17:30 uur.
Alexandra Danopoulos en Jouko Barensen spreken over bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving & sancties. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen het bestuursrecht en het strafrecht? Wat zijn uw rechten en uw plichten als u onverwacht bezoek krijgt van ambtenaren van de ISZW, de ILT, de omgevingsdienst (DCMR), de NVWA, de politie of een andere instantie? Wat moet u doen en wat moet u vooral niet doen?

Alexandra en Jouko vertellen verder over de huidige trends. Richt de overheid zich altijd op bedrijven? Of kunnen ook natuurlijke personen zoals leidinggevenden het doelwit worden van bestuurs- of strafrechtelijke handhaving? En zo ja, wanneer dan?

U krijgt na de aanmeldbevestiging een agenda-uitnodiging per e-mail toegestuurd.

N.B. De kosteloze cursussen zijn niet voor externe advocaten(kantoren) bedoeld.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Copyright © 2021 Ploum