Ploum Lodder Princen
Ja, ik neem graag deel aan de Ploum Academy cursus 'Omgevingswet' op donderdag 2 december van 14:00 - 16:45 uur.
De Omgevingswet treedt volgens de laatste planning op 1 januari 2022 in werking. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen decennia en heeft ingrijpende gevolgen voor de praktijk. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de deregulering en nieuwe regelgeving gaat er veel veranderen voor de overheid en burgers. Zo worden lokaal maatwerk en initiatieven vanuit de samenleving gestimuleerd. Indien u te maken heeft met het omgevingsrecht, dan is dus van groot belang dat u zich goed voorbereidt op de Omgevingswet.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de hoofdlijnen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet;
  • de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving;
  • de overgang van de huidige wet- en regelgeving naar de nieuwe situatie.
Indien u op voorhand vragen heeft dan kunt u deze per e-mail indienen via a.danopoulos@ploum.nl of s.sluiter@ploum.nl. Wij zullen deze vragen zo veel mogelijk behandelen tijdens de cursus.

U krijgt na de aanmeldbevestiging een agenda-uitnodiging per e-mail toegestuurd.

N.B. De kosteloze cursussen zijn niet voor externe advocaten(kantoren) bedoeld.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
T
F
W
E
+31 10 440 6440
+31 10 436 4400
www.ploum.nl
info@ploum.nl
Volg ons op:
Copyright © 2021 Ploum