Gebruikgever:

Troostwijk-Roux Expertises BV
Verbindingsdok-Westkaai 12A
2000 Antwerpen
 
Hierna te noemen: “Trex”.


 
 

Gebruiker:

 *
 *
 *
1111
 *
 

Vertegewoordigd door:

 *
 *
 *
 *
 *
 

Hierna te noemen: "Gebruiker".

 

Gebruiksrecht en duur

De gebruiksovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd met ingang datum van ondertekening en kan met een minimale opzegtermijn van één maand worden opgezegd. De naam van de Gebruiker zal als referentie op de website worden vermeld. Via de digitale Trex Index brengen wij u ruim voor de officiële publicatie op de hoogte van de nieuwste indexcijfers.

Zonder gebruikersovereenkomst is bronvermelding verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. 

 
Disclaimer

De inhoud van de Website, Trex Index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Trex kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Website, Trex Index alsmede de Indexcijfers.Trex kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.  

 
 * --
Dag - Maand - Jaar
 
 *
 *
 
 
 
Contact