met o.a.: de week van de vraag
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Leids Universitair Medisch Centrum
6 oktober 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
Propallia 
Over Propallia
 
ge  OpErvar
Week van de vraag 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - 9 oktober 2021 

 
 
Patiënten- en naastenraad
Oproep
De patiënten- en naastenraad (PNR) vormt het hart van Propallia. Deze raad heeft de visie dat het, zeker in de laatste levensfase, erg belangrijk is dat mensen in hun eigenheid, met hun specifieke eigenschappen en wensen gezien en begrepen worden. Dat geldt zowel voor de patiënt, jong en oud, als voor de naaste(n).

Het team van zorgverleners en vrijwilligers kan alleen goede zorg leveren wanneer zorgvuldig wordt afgestemd, goed wordt gekeken, de juiste vragen worden gesteld en de antwoorden daarop worden vertaald in passende zorg. Zowel iets doen als iets laten kan zo voor patiënt, naaste en zorgverlener blijvend hartverwarmend zijn. Wil je weten wat dit in de praktijk betekent en waar de PNR zich voor inzet? Je leest het in het visiestuk

Wij blijven zoeken naar een verbreding van onze PNR, zodat we meer in kunnen brengen vanuit verschillende culturen/invalshoeken. Wie belangstelling heeft om zich bij ons aan te sluiten kan contact opnemen met Anne Kors-Walraven om een afspraak te maken voor een gesprek waaraan enkele leden van de PNR deelnemen. In dit gesprek wordt meer informatie gegeven over onze manier van werken en geven we antwoorden op de vragen die naar voren komen. Via deze weg hopen we op een uitbreiding van ons team met gemotiveerde mensen die zich bij ons ook thuis voelen.
ge  OpErvar
Waar blijft de tijd?!
Uitnodiging 12 november 
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het LUMC bestaat 10 jaar en viert dit op vrijdag 12 november 2021 met een feestelijk en informatief online symposium ‘Waar blijft de tijd?!’

Zorgverleners rondom patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten streven naar de juiste zorg op de juiste plaats. Die plek waar de patiënt het liefst wil zijn. Hierbij is goede samenwerking van groot belang; transmuraal en proactief. Daarnaast is het belangrijk om vroegtijdig en herhaaldelijk in gesprek te gaan met patiënten en naasten over wat er speelt en wat er nodig is.
 
Ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Het EPZ van het LUMC speelt daarop in om binnen de zorg, het onderwijs en onderzoek de krachten te bundelen en onze zorg te verbeteren.
Live vanuit het Academiegebouw in Leiden kunt u luisteren naar een gevarieerd programma met drie plenaire sprekers:
  • Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde, medisch adviseur, initiatiefnemer Kwaliteitskader Palliatieve Zorg NL; over ‘Kwaliteit en tijd’
  • dr. Bas Haring, filosoof/informaticus, hoogleraar Publieke begrip van wetenschap, over ‘Wetenschap en tijd’,
  • Jannie Oskam, schrijfster van het boek ‘Tussenland, over 'Leven met de dood in je schoenen’
Het plenaire programma wordt afgewisseld met twee break-out rondes met verschillende workshops die gegeven worden door experts palliatieve zorg.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Aansluitend op het symposium spreekt om 16.15 uur prof. dr. Yvette van der Linden haar oratie uit voor de leerstoel Palliatieve Geneeskunde. De oratie is te volgen via een livestream of, indien mogelijk, live vanuit het Academiegebouw Leiden. Aanmelding van aanwezigheid bij de oratie kan hier.

 
 
Terugblik kennismarkt
Aan de slag met de lessen van Palliantie 
Op 3 juni vond de Online Kennismarkt van Propallia plaats. Met ruim 85 deelnemers en 8 onderzoekers hebben we met elkaar stilgestaan bij de lessen, interventies en instrumenten die voortkomen uit het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg! Deelnemers kregen aan de hand van korte pitches en workshops informatie over een scala van succesvolle Palliantie-projecten en praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan in de praktijk. Na afloop werden al direct de eerste verbindingen gelegd tussen onderzoekers en zorgorganisaties. 

Wil je meer weten over implementatie in de palliatieve zorg en de besproken onderzoeken? Of de pitches terugkijken? Bekijk dan onze factsheet.
 
 
De evenwichtige zorgverlener
Kennissynthese 
Werk in de palliatieve geeft naast voldoening ook mentale belasting. Dat bewijzen hoge burn-outcijfers en uitval in de zorg. Senior onderzoeker Suzanne Metselaar van Amsterdam UMC en haar collega’s van IKNL keken naar het evenwicht van zorgverleners in palliatieve zorg. Hoe is dat te herstellen, behouden en versterken? Lees er meer over op de website van ZonMw
 
 
MantelzorgBalans
Digitale tool voor mantelzorgers
In eerdere edities van deze nieuwsbrief hebben we al eens aandacht besteed aan Oog voor Naasten. De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg.

Nu is er ook een andere tool beschikbaar; MantelzorgBalans. Veel mensen zorgen met liefde voor een zieke naaste, maar soms komen zij niet aan zichzelf toe. MantelzorgBalans is een digitale tool voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is. De tool ondersteunt mantelzorgers om (meer) balans te krijgen in hun leven. De website bevat oefeningen, informatie en de mogelijkheid om herinneringen vast te leggen.
 
   
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement