31 mei 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 7
Academische Verpleegkunde
Kort nieuws
Blog
Publicaties
Agenda
Contact
 
 
 
Symposium Academische Verpleegkunde | 24 juni 2021 |
De praktijk gaat op onderzoek
Op 24 juni organiseren we ons eerste symposium. Inmiddels hebben we meer dan 80 aanmeldingen maar er is nog plek: je kunt je nog inschrijven! 

Je kunt je hier aanmelden

Heb jij onderzoek gedaan en wil je dit tijdens het symposium met een poster tonen aan je LUMC-collega's? Laat het weten bij je inschrijving!

Bekijk voor meer informatie onze themapagina. 
 
 
 
Academische Verpleegkunde cafés
Na de zomer staan er weer verschillende cafés gepland: op 15 september, 14 oktober, 17 november en 16 december. Het programma van deze cafés is rond en je kunt je ookal aanmelden. Kom je ook? Je bent van harte welkom!

• Woensdag 15 september 2021| 15.30-16.30 | online meeting 
Je kunt je hier aanmelden. 

Pitch: ‘Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in het HagaZiekenhuis’ door Wendy Heemskerk (Haga Ziekenhuis).
Hoe is het ZIC in het HagaZiekenhuis vormgegeven en op welke manier wordt de verbinding gelegd tussen deze leeromgeving met het doen van onderzoek hierin.

Voordracht: ‘Ingrediënten voor een goed EBP-concept op je afdeling’ door Mariska Schoonderwoerd.
Wat heb je nodig aan ingrediënten om binnen je afdeling een start te maken met het inbedden van EBP. In dit café ga je interactief met elkaar aan de slag om deze ingrediënten te identificeren zodat je dit vorm kunt geven op je afdeling.

Nieuwsgierig naar de cafés die reeds hebben plaatsgevonden? Klik dan hier en lees de verslagen van de cafés van het afgelopen jaar.
Kijk hier voor meer informatie over de overige cafés
 
 
 
Journal club | 29 juni a.s. | 16.00 - 17.00 uur 
Dit is de laatste journal club voor de zomer, doe je mee? Je kunt je hier aanmelden

Dè plek waar je met collega's meer kunt leren over het lezen en beoordelen van artikelen en tegelijkertijd je kennis over de literatuur over jouw vakgebied kunt bijhouden. 

Na de zomer zijn de volgende journal clubs gepland: 14 september,  26 oktober en 7 december. Reserveer de data vast in je agenda. 

Een journal club gaat door bij minimaal 6 inschrijvingen.
 
 
 
De verpleegkundige rol bij advance care planning
Evidence Based Practice (EBP) is in de praktijk voornamelijk gericht op het vinden van het best beschikbare bewijsmateriaal, gevolgd door het toevoegen van klinische expertise van de zorgprofessional. Minstens zo belangrijk is het toevoegen van de wensen en voorkeuren van de patiënt. Hoe bevorderen we dat? We kennen verschillende manieren om het patiëntenperspectief te betrekken, zoals bij samen beslissen (shared decision making) en proactieve zorgplanning (advance care planning). Samen beslissen gebaseerd op informeren en verkennen van voorkeuren voor opties, vergroot de regie van de patiënt bij het nemen van beslissingen.
Lees verder
 
 
 
Florence Nightingale statistica? 
Wist je dat Florence Nightgale één van de eerste statistici was? Klik hier en lees meer over deze intellegente vrouw die een grote belangstelling had voor de statistiek. 
 
 
 
Verpleegkundig historisch onderzoek
De Stichting Zuster Vernède geeft subsidies aan activiteiten en projecten waarbij de focus ligt op de geschiedenis van verpleging en verzorging in Nederland. 
Door projecten op dit gebied te stimuleren en te financieren brengen zij dit vakgebied een stapje verder. Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Masteropleiding afgerond? 
Heb jij recentelijk een masteropleiding verplegingswetenschappen afgerond of ben je nog met deze opleiding bezig? Laat het ons weten (mits je het nog niet eerder hebt doorgegeven). 
 
 
 
Ambassadeurs Academische Verpleegkunde
Op 18 en 19 mei 2021 hebben twee ambassadeursbijeenkomsten plaatsgevonden waaraan in totaal 27 verpleegkundigen vanuit verschillende functies hebben deelgenomen. Het doel van de bijeenkomsten was met elkaar brainstormen over de invulling van het ambassadeursschap voor Academische Verpleegkunde.
Voor degenen die minder of niet bekend waren met programma werd dit nog even toegelicht. 

Uit de bijeenkomsten bleek dat de aanwezigen het enthousiasmeren van collega verpleegkundigen en het onderling netwerken de belangrijkste taken van een ambassadeur vinden. Maar ook het informeren van collega’s, het ophalen van ideeën en suggesties en het geven van input op het programma worden als belangrijke taken gezien.
Daarnaast werden er nog andere ideeën m.b.t. het ambassadeurschap besproken: het ondersteunen van onderzoek, samenwerking met de meldingscommissie, onderwijsontwikkeling, begeleiding van journal clubs, vraagbaak zijn voor studenten, scholingen, collega’s informeren over mogelijke subsidies, het programma verbreden naar verpleegkundigen in de regio en (inter)nationale samenwerking faciliteren.

Het waren leuke, interactieve bijeenkomsten waarin we goed konden brainstormen over het ambassadeurschap. Vanuit hier gaan de programmamanagers een plan (voor na de zomer) maken waarbij een ieder van harte welkom is om deel te nemen!
 
 
 
Even voorstellen 
De programmamanagers van Academische Verpleegkunde: 
Anja Brunsveld-Reinders (rechts) en Hilda Mekelenkamp (links). 

Anja en Hilda hebben een gedeelde passie en willen beiden in hun rol als programmamanager Academische Verpleegkunde een bijdrage leveren aan het verbinden en academiseren van de verpleegkundige beroepsgroep binnen het LUMC, regionaal en nationaal.

Anja Brunsveld-Reinders werkt 32 uur per week als programmamanager voor Academische Verpleegkunde. Zij is gestart met de MDGO-vp en heeft aansluitend in 19 maanden de verkorte inservice A-opleiding afgerond, en in 1998 de verpleegkundige vervolgopleiding ‘Intensive Care verpleegkunde’. Sinds 1999 is zij werkzaam in het LUMC en heeft op de afdeling Intensive Care gewerkt als IC-verpleegkundige op de thoraxchirurgie, verpleegkundig teamleider, researchverpleegkundige en donatiecoördinator.
In 2012 heeft zij de Master Evidence Based Practice in Healthcare afgerond. Haar promotieonderzoek ging over het meten en monitoren van kwaliteit van zorg om de patiëntveiligheid op de intensive care te verbeteren (2016). Aansluitend heeft zij in 2018 met goed gevolg de NFU master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg behaald. Naast haar werk als programmamanager werkt zij vier uur als kwaliteitsadviseur in het directoraat Kwaliteit en Patiëntveiligheid met aandachtsgebied melden''.
Het verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid is een rode draad in haar carrière. Nationaal is Anja actief bij de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen. Zij begeleidt daarnaast promovendi en masterstudenten bij het uitvoeren hun onderzoek. In haar vrije tijd heeft zij van 1999 t/m 2012 naast haar fulltime baan dagelijks aan veldrijden gedaan met deelname aan regionale, nationale en internationale wedstrijden bij de elite dames.
 
Hilda Mekelenkamp werkt twee dagen per week als programmamanager voor Academische Verpleegkunde. Na het afronden van de hbo-v, werkt zij sinds 2001 in het LUMC en is gespecialiseerd kinder-hematologie verpleegkundige in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). Tussen 2010 en 2017 werkte zij in het WAKZ als verpleegkundig expert en in 2015 rondde ze een master gezondheidswetenschappen richting Verplegingswetenschappen af. In 2016 begon zij met haar promotieonderzoek naar besluitvorming voor stamceltransplantatie bij patiënten met een hemoglobinopathie. Zij hoopt haar proefschrift in 2022 te kunnen verdedigen.
Naast programmamanager voor Academische Verpleegkunde werkt Hilda nog 2,5 dag per week als verpleegkundige op afdeling Strand en als onderzoeker in het WAKZ. Het betrekken van het patiëntenperspectief is een rode draad in haar carrière. Internationaal is Hilda als verpleegkundige actief binnen de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).
 
 
   
 
Kort nieuws
 
   

• Leuk om te lezen de nieuwsbrief ZonMw - kwaliteit van zorg: klik hier
 
 
 
   
 
Verdieping
 
   
 
• Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het LUMC en twaalf zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van het UNC-ZH richt zich op drie thema’s: geriatrische revalidatie, kwaliteit van leven bij dementie en palliatieve zorg bij dementie.
Op de website van het UNC-ZH is veel informatieve en praktische informatie te vinden over deze onderzoeksthema’s, zoals gesprekshulpen, hoe pijn te herkennen bij kwetsbare oudere etc. Klik hier voor de website. 
 
 
 
   
 
Publicaties LUMC collega's
 
   

• Mekelenkamp H, Smiers F, Camp N, Stubenrouch F, Lankester A, de Vries M. Decision making for hematopoietic stem cell transplantation in pediatric, adolescent, and young adult patients with a hemoglobinopathy-Shared or not? Pediatr Blood Cancer. 2021 May 18:e29099. doi: 10.1002/pbc.29099.  Epub ahead of print. PMID: 34003573. Klik hier 
 
 
 
   
 
Agenda
 
   

donderdag 3 juni 
Online kennismarkt Propallia: klik hier voor meer info. 
 
   

donderdag 24 juni 
Symposium Academische Verpleegkunde: klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 29 juni
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden 
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde  
 
 
 
 
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement