SURF

Paneldiscussie Zoom
 
Het is helaas niet langer mogelijk om je aan te melden voor het evenement 'de Zoom paneldiscussie over de Nederlandse en Amerikaanse aanpak rondom de bescherming van persoonsgegevens'. 

Unfortunately, it is no longer possible to register for the event 'the Zoom panel discussion on the Dutch and US approaches around personal data protection'. 
 
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
 
Website
Mijn SURFmarket