29 september 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 10
Academische Verpleegkunde
Agenda
Contact
Publicaties
 
 
 
Winterschool Academische Verpleegkunde 

Op 10 & 11 februari, 10 & 11 maart en 1 april 2022 organiseert Academsiche Verpleegkunde een Winterschool met de onderwerpen: netwerk van zorg, positieve gezondheid, zorglandschap en academische en wetenschappelijke vaardigheden. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 
 
 
Ambassadeursbijeenkomst 
Ben je gemotiveerd om op jouw afdeling aan de slag te gaan met onderzoek of EBP, maar vraag jij je af waar te beginnen en hoe? Sluit dan aan bij de online ambassadeursbijeenkomst met als thema ‘Academisering op je afdeling’ op 6 oktober 2021 van 15:45 – 17:00 uur. 
 
We gaan interactief met elkaar aan de slag met de vragen: 'Hoe kan ik ambassadeursschap Academische Verpleegkunde vormgeven op mijn afdeling en hoe kan ik EBP-principes vormgeven op mijn afdeling?'
Er zijn vier breakout rooms; je kunt er aan twee deelnemen.
De thema’s zijn:
  • Klinische problemen herkennen en adresseren
  • EBP-werkgroep
  • Journal Club
  • Onderzoeksagenda opstellen voor opdrachten studenten
Aan het einde van de sessies zullen tips en tricks uit alle vier de sessies gedeeld worden. Je kunt hiermee zelf aan de slag op je eigen afdeling.

In januari wordt een vervolgbijeenkomst gepland zodat we dan verder kunnen met de opgedane ervaring en samen kunnen werken aan verdere invulling van het ambassadeurschap en/of het vormgeven aan EBP.
 
Wil je hieraan deelnemen meld je dan via de link. We kijken uit naar je komst!
 
 
 
RN2Blend
RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de website. Recentelijk is er een podcastserie gemaakt in samenwerking met het Isala ziekenhuis. Dit ziekenhuis heeft de functie van verpleegkundig onderzoeker al een mooie plek gegeven. De podcastserie geeft hierin een inkijk. Luistertip dus!
 
 
 
Missie Consortium Palliatieve Zorg Propallia
Het Consortium Palliatieve Zorg Propallia heeft als missie om de palliatieve zorg in de regio in Noordelijk Zuid-Holland te verbeteren. Dit doen we door (zorg)praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Het perspectief van palliatieve patiënten en hun naasten staat daarbij altijd centraal.
 
Propallia voor verbetering van de palliatieve zorg
De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is. Het primaire doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven van de patiënt zo veel mogelijk te behouden. Daarbij is aandacht voor de lichamelijke, sociale, psychische én spirituele dimensies. Ook is het (onder)steunen van naasten een belangrijk onderdeel.
 
Propallia werkt aan drie speerpunten:
  1. Informatie en communicatie: Zorgverleners hebben oog voor de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten en geven van daaruit goede, tijdige en op hun behoeften afgestemde informatie over wat de palliatieve fase en de palliatieve zorg inhoudt, en wat de zorgmogelijkheden zijn met respect, aandacht en ruimte voor eigen regie.
  2. Verandering in rollen en relaties: zorgverleners hebben oog voor de nieuwe rol die patiënten en naasten krijgen in de palliatieve fase en realiseren zich dat het omgaan met deze nieuwe rol niet alleen praktische consequenties heeft, maar ook consequenties op betekenisniveau. Zorgverleners zijn in staat in gesprek te gaan over beide niveaus en geven ondersteuning bij het zich moeten voegen in de nieuwe rollen en bij de veranderingen in relaties ten gevolge van de ziekte.
  3. Overdracht en samenwerking. Patiënten en naasten kunnen ervan uitgaan dat er een goede overdracht is tussen 1e en 2e lijn en vice versa. Samenwerking tussen zorgverleners en relevante kennis bij alle partijen op het juiste moment is hierbij een noodzaak.
Bij alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor ouderen en mensen met een migratieachtergrond. 
 
Activiteiten
Rond onze speerpunten ondernemen we verschillende activiteiten. Zo delen we inspirerende voorbeelden via onze nieuwsbrief en LinkedIn, en organiseren we bijeenkomsten. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een kennismarkt georganiseerd. Deelnemers kregen aan de hand van korte pitches en workshops informatie over een scala van onderzoeksprojecten en praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan in de praktijk. 
Ook voeren we gezamenlijk onderzoek uit. We vragen op verschillende manieren aandacht voor het patiënten- en naastenperspectief.  Onze Patiënten en naastenraad  is daarbij de drijvende kracht.
Het onderwijsknooppunt van Propallia is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo-, hbo- en wo-onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.
 
Samenwerkingspartners
Propallia bestaat uit: de Patiënten en naastenraad, de vier Netwerken Palliatieve Zorg (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC, UNC-ZH, Fibula, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan, de Leidse Hogeschool en MBO Rijnland.
 
Meer weten?
Weten welke activiteiten de komende tijd op de agenda staan? Lees het op de website, meld je aan voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.
 
 
 
Academische Verpleegkunde cafés

Het doel van deze cafés is het verbinden van onderzoek en verhogen van onderzoeksvaardigheden waardoor zichtbaarder wordt waar verpleegkundigen binnen het LUMC mee bezig zijn.

Het eerstvolgende café staat gepland op donderdag 14 oktober. Het is een online meeting welke begint om 15.30 uur.  

Je kunt je hier aanmelden

De pitch gegeven door Nicole van Keulen en Daan de Frel gaat over Gezonde voedingspilot op de afdeling hartziekten’.  
In deze pitch word je meegenomen in het onderzoek waarin een arts, een verpleegkundig specialist en een diëtist een rol hebben in de leefstijl en voeding bij cardiologische patiënten.

De voordracht wordt gehouden door Claudia Pees, Jan Schoones en José Plevier en gaat over ‘Leven na(ast) PubMed’.  
Bij het zoeken van literatuur wordt er veelvuldig gezocht in PubMed. Naast PubMed zijn ook andere databanken beschikbaar maar hoe vind je deze literatuur. In dit café wordt met behulp van een onderzoeksvraag in de diverse databanken gezocht. 
__________________________________________________________

De volgende cafés staan gepland op 17 november en 16 december.
Alle cafés beginnen om 15.30 uur. 

Nieuwsgierig naar de cafés die reeds hebben plaatsgevonden? Klik dan hier en lees de verslagen van de cafés van het afgelopen jaar.

Kijk hier voor meer informatie over de cafés
 
 
 
"Dit onderwerp past goed bij de fase waarin ik ben wat betreft mijn onderzoek en ik hoopte op extra ideeën om het proces van het omzetten van een praktijkvraag naar een onderzoeksvraag aan te pakken. Dat is zeker gelukt."
(Deelnemer Academische Verpleegkunde Café | 2021) 
 
 
 
Journal clubs  
Dè plek waar je met collega's meer kunt leren over het lezen en beoordelen van artikelen en tegelijkertijd je kennis over de literatuur over jouw vakgebied kunt bijhouden. 

Dit najaar zijn de volgende journal clubs gepland: 


Alle journal clubs beginnen om 16.00 uur. 
Kijk hier voor meer informatie over de clubs
 
 
 
Gezocht! Tweede beoordelaars voor masterthesis MANP | hogeschool leiden
Bij Hogeschool Leiden worden in de Master Advanced Nursing Practice (MANP) HBO-verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundig specialist (VS) met een MSc-titel. Aan het einde van hun tweejarige, duale opleiding schrijven zij een masterthesis. Dit is de afsluiting van een wetenschappelijke leerlijn die door de gehele opleiding heen loopt. Voor hun thesis doen zij wetenschappelijk onderzoek op hun eigen werkplek. Dit kan in een ziekenhuis zijn (waaronder het LUMC), maar ook in de eerstelijn, de wijk, de ouderenzorg of een andere setting.

De thesis wordt beoordeeld door twee onafhankelijke beoordelaars: een docent van de MANP en (tegen een vergoeding) een externe beoordelaar. Beide beoordelingen worden gemiddeld en vormen samen het eindcijfer voor de thesis. De opleiding is op zoek naar nieuwe externe beoordelaars met:

  • Ervaring in de gezondheidszorg (en liefst een verpleegkundige achtergrond)
  • Een universitaire mastergraad en liefst gepromoveerd (of ruime onderzoekservaring)
  • Ervaring met het beoordelen van (master)theses

Dit zal plaatsvinden van eind mei tot begin juli (en de herkansingen eind augustus.)

Lijkt dit je leuk? Dan kun je voor meer informatie contact opnemen met Natasja van Lang (lang.van.n@hsleiden.nl) of Marije Janmaat (janmaat.m@hsleiden.nl),
onderwijscoördinatoren van het leergebied Onderzoek & Innovatie van de MANP bij Hogeschool Leiden.

 
 
 
Hogeschool Leiden zoekt:
• Docent Onderzoek & Innovatie MANP (0,2 tot 0,4 fte)
Klik hier voor meer informatie.
• Onderzoeker voor het Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap (0,8 fte)
Klik hier voor meer informatie.
 
   
 
Publicaties LUMC collega's
 
   

Mekelenkamp, H., van Zanten H, de Vries M, Lankester A, Smiers F. How to facilitate decision-making for hematopoietic stem cell transplantation in patients with hemoglobinopathies. The perspectives of healthcare professionals." Frontiers in pediatrics. Klik hier
 
   

• H McGillick, E. V., Te Pas, A. B., Croughan, M. K., Crossley, K. J., Wallace, M. J., Lee, K., Thio, M., DeKoninck, P., Dekker, J., Flemmer, A. W., Cramer, S., Hooper, S. B., & Kitchen, M. J. (2021). Increased end-expiratory pressures improve lung function in near-term newborn rabbits with elevated airway liquid volume at birth. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 131(3), 997–1008. Klik hier.  
 
   

• Klapwijk, M. S., Bolt, S. R., Boogaard, J., Ten Koppel, M., Gijsberts, M. H., van Leussen, C., The, B. A., Meijers, J. M., Schols, J. M., Pasman, H., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Deliens, L., Van den Block, L., Mertens, B., de Vet, H. C., Caljouw, M. A., Achterberg, W. P., & van der Steen, J. (2021). Trends in quality of care and dying perceived by family caregivers of nursing home residents with dementia 2005-2019. Palliative medicine, 2692163211030831. Advance online publication. Klik hier.  
 
 
 
   
 
Agenda
 
   

donderdag 5 oktober 2021 
13e Leids Endocrinologie Symposium: ook dit jaar zal het symposium alleen via ZOOM worden aangeboden. Je kunt je hier aanmelden
Accreditatie is toegekend door de NIV en aangevraagd bij de NVKC en V&VN. 
 
   

donderdag 14 oktober 2021 
Academische Verpleegkunde Café: klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 26 oktober 2021 
Journal Club: klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 26 oktober 2021 
Congres 'Florence Nightingale van alle kanten belicht': klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 2 november 2021 
Nurse Academy congres: klik hier voor meer info. 
 
   

woensdag 17 november 2021 
Academische Verpleegkunde Café: klik hier voor meer info. 
 
   

woensdag 17 november 2021 
Mini symposium OLVG over leiderschap door verpleegkundigen en hoe onderzoek hieraan kan bijdragen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar wetenschap@olvg.nl
 
   

dinsdag 7 december 2021 
Journal Club: klik hier voor meer info. 
 
   

donderdag 16 december 2021 
Academische Verpleegkunde Café inclusief borrel: klik hier voor meer info. 
 
   

10 & 11 februari, 10 & 11 maart & 1 april 2022
Winterschool Academische Verpleegkunde | Je kunt je hier aanmelden 
 
   

vrijdag 24 juni 2022 | SAVE THE DATE | 2e  Academische Verpleegkunde symposium!  
 
   

4-7 oktober 2022 | SAVE THE DATE | Future Proof Nursing / Nurses as key drivers of change. A virtual event & local hubs. 
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde  
 
 
 
 
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement