‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
31 januari 2022
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 14
Academische Verpleegkunde
Agenda
Contact
Publicaties
 
 
 
 
 
SAVE THE DATA: Symposium Academische Verpleegkunde | vrijdag 24 juni 
Op vrijdag 24 juni organiseren wij het tweede Symposium Academische Verpleegkunde.

De titel van het symposium is "Samen op onderzoek in de praktijk". Deze dag komen de volgende thema's aan de orde: "Ontschotten in het netwerk" en "Transitie in de verschillende levensfases". Daarnaast zullen er pitches van verschillende verpleegkundige onderzoeken worden gegeven en een debat worden gevoerd over patiëntenparticipatie in onderzoek.

Het volledige programma is medio februari afgerond en kun je je inschrijven voor dit symposium. Houd voor meer informatie onze website in de gaten. 
 
 
Academische Verpleegkunde café

Het volgende Academische Verpleegkunde Café is op 16 februari 2022 |15:30 – 16:30 uur. 

Je kunt je hier aanmelden.

Het café start met een pitch ‘Video reflectie op Neonatologie’ door Henriëtte van Zanten (gepromoveerd NICU verpleegkundig expert LUMC).

Na de pitch geeft Anja Scheringa (senior verpleegkundige en praktijkopleider longafdeling Haga Ziekenhuis) een voordracht met als thema ‘Onderzoekende vragen stellen’.

Je bent van harte welkom!
 
De data voor de Academische Verpleegkunde cafés voor 2022 zijn:
24 maart, 13 april, 19 mei, 14 september, 13 oktober, 16 november en 15 december.

De Academische Verpleegkunde cafés vinden (vooralsnog) online plaats via Teams van 15:30 – 16:30 uur. 

Kijk hier voor meer informatie over de cafés
 
 
 
Winterschool Academische Verpleegkunde 

Op 10 februari a.s.start de winterschool met 25 deelnemers uit drie verschillende organisaties. 

In deze eerste Winterschool gaan studenten samen met collega deelnemers aan de slag en nadenken over de wijze waarop samenhangende zorg voor kwetsbare patiënten of cliënten moet worden georganiseerd. De andere leerlijn is gericht op academische vaardigheden in schrijven en denken, vragen stellen en onderzoeksvaardigheden. 

 
 
 
Journal Clubs  

Doe je ook mee met de Journal Club op 1 maart 2022?

Je kunt je hier aanmelden.

Het artikel wat tijdens deze Journal Club zal worden besproken, wordt gemaild na aanmelding. 

De data voor de Journal Club voor 2022 zijn:
2 april, 24 mei, 5 juli, 13 september, 1 november en 6 december. 

De Journal Clubs worden (vooralsnog) online via Teams gehouden van 16:00 – 17:00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de clubs
 
 
 
Handig met social media?
Ben jij creatief en handig met social media en spreekt het programma Academische Verpleegkunde je aan? Wij zoeken een collega die zich wil inzetten om het programma op social media te delen. Lijkt je dit leuk, mail ons dan!
 
 
 
Gezocht: fotograaf voor een leuk project!
We zijn bezig met een leuk project (verrassing) waarvoor we een fotograaf zoeken. Heb je interesse, mail ons dan voor meer informatie!
 
 
 
Afstudeeropdracht participatief onderzoek Waardegedreven Zorg LUMC
We zijn op zoek naar enthousiaste studenten voor het uitvoeren van participatief onderzoek op een drietal afdelingen in het LUMC. Studenten verpleegkunde, MANP, verplegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen of een hieraan gerelateerde richting worden gevraagd om te solliciteren.

Naar aanleiding van gesprekken met een enthousiaste groep patiënten(-vertegenwoordigers), clinici en onderzoekers is nagedacht over de rol voor patiënten in het onderzoek naar Waardegedreven Zorg. De patiënten (en clinici) bleken op basis van hun eigen ervaringen in het LUMC veel overeenstemming te hebben in thema’s waarmee we met elkaar aan de slag willen gaan, namelijk: continuïteit van zorg, wat is waarde voor de patiënt, empathie, kosten, tijd voor de patiënt en samen beslissen. Deze thema’s zijn nauw aan elkaar verbonden en hebben eigenlijk allen met ‘zien, luisteren en communiceren’ te maken. Dit onderzoek gaan we uitvoeren aan de hand van participatief onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden (afhankelijk van de vraag op de afdeling), waarbij kwaliteitsverbetering direct gekoppeld wordt aan kleinschalig kwalitatief onderzoek. Hiermee wordt gefocust op verbetering van de zorg tijdens het onderzoek zelf en wordt nieuwe kennis verzameld in directe samenwerking met verpleegkundigen, artsen en patiënten (vertegenwoordigers). Een aantal LUMC-afdelingen heeft aangegeven hiermee aan de slag te willen.

Als student wordt je onderdeel van het onderzoeksteam van een van de deelnemende afdelingen. In gezamenlijkheid met dit team, bestaande uit artsen, verpleegkundigen en patiënten (-vertegenwoordigers) wordt de focus en vraagstelling van het onderzoek bepaald. Jij bent degene die dit het onderzoek zelf gaat uitvoeren. Je wordt begeleid door een team bestaande uit programmamanagers Academische Verpleegkunde (verpleegkundigen), de hoogleraar medische besliskunde en de hoogleraar patiëntparticipatie.
 
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Academische Verpleegkunde.
 
 
 
Karakteristiek alumnivereniging verplegingswetenschap
Kijk voor meer informatie op de website van de alumnivereniging verplegingswetschap.
 
 
 
ECN - call for abstracts
Wij zijn, als LUMC, premium partner voor het online event ‘Future proof nursing, nurses as key drivers of change’ wat in oktober 2022 plaatsvindt.
Dit partnerschap biedt kansen voor onze LUMC-verpleegkundigen dus houdt daarom onze nieuwsbrief goed in de gaten.

De oproep om abstracts in te dienen is vanaf heden open. Je kunt tot 1 maart a.s.  abstracts aanleveren. 

Abstracts kunnen voor 4 thema’s worden ingediend:
- Towards Person- and Society-Centred Nursing;
- From silos of care to integrated care;
- From shortage of nurses to a sustainable workforce;
- From reactive to proactive inclusion of technology.

Klik hier voor meer informatie over de procedure van indienen.
 
 
 
Intern nieuwsbericht: De Leiden Journal Browser
De Leiden Journal Browser helpt onderzoekers bij het zoeken van tijdschiften waar zonder extra kosten in open access kan worden gepubliceerd. Klik hier voor het bericht op Albinusnet.
 
   
BIJEENKOMSTEN
 
   
Mini-symposium UNC-ZH

Op 13 april vindt het mini-symposium "Op onderzoek vanuit het verpleeghuis, 5 dok(c)toren aan het woord" plaats.

Klik hier om je aan te melden.
 
 
 
   
Eerste online netwerkbijeenkomst NVONN | 9 februari

De eerste online netwerkbijeenkomst van het Netwerk Verpleegkundig Onderzoek Noord-Nederland (NVONN) is gepland op woensdag 9 februari 2022 van 16.00 – 17.30 uur.
De bijeenkomst wordt geopend door Prof. Dr. Evelyn Finnema, gevolgd door een interactieve presentatie over onderzoek naar het thema ‘Kunst, in het bijzonder muziek, in de gezondheidzorg’. De spreker is Hanneke van der Wal-Huisman, verpleegkundige en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Deelname is gratis en je kunt je aanmelden bij de NVONN
 
 
 
   
 
Publicaties LUMC collega's
 
   

• E.A. Lopriore, W.B. de Vries, L.E. van der Meeren, E. Lopriore, H.A. van Zanten, Large variations between NICU nurses in predicting nasogastric tube insertion length in a mannequin study, International Journal of Nursing Studies Advances, Volume 4, 2022, 100055, ISSN 2666-142X. Klik hier 
 
   

Lara-Cantón, I., Badurdeen, S., Dekker, J., Davis, P., Roberts, C., Te Pas, A., & Vento, M. (2022). Oxygen saturation and heart rate in healthy term and late preterm infants with delayed cord clamping. Pediatric research, 10.1038/s41390-021-01805-y. Advance online publication. Klik hier 
 
   

Zhao, Q., Nooren, S., Zijlstra, L. E., Westenberg, J., Kroft, L., Jukema, J. W., Berkhout-Byrne, N. C., Rabelink, T. J., van Zonneveld, A. J., van Buren, M., Mooijaart, S. P., & Bijkerk, R. (2022). Circulating miRNAs and Vascular Injury Markers Associate with Cardiovascular Function in Older Patients Reaching End-Stage Kidney Disease. Non-coding RNA, 8(1), 2. Klik hier.  
 
 
 
   
 
riCHTLIJNEN
 
   

Klik hier voor een artikel op de website van de V&VN: Richtlijn en handreiking zorgmijding in de eerste lijn
 
 
 
   
 
Agenda
 
   

10 & 11 februari, 10 & 11 maart & 1 april 2022
Winterschool Academische Verpleegkunde
 
   

woensdag 16 februari 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden
 
   

dinsdag 1 maart 2022
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

donderdag 24 maart 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden. 
 
   

maandag 11 april 2022 (startdatum)
Nascholing Evidence Based Practice | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

dinsdag 12 april 2022
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

woensdag 13 april 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden. 
 
   

donderdag 19 mei 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden. 
 
   

dinsdag 24 mei 2022
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

woensdag 15 juni 2022 | Uiterste inschrijfdatum Master Vitality & Ageing - start september 2022
 
   

vrijdag 24 juni 2022 | SAVE THE DATE | 2e  Academische Verpleegkunde symposium!  
 
   

dinsdag 5 juli 2022
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

donderdag 22 september 2022 | SAVE THE DATE | SANO Wetenschapsdag
 
   

dinsdag 4 - vrijdag 7 oktober 2022 | SAVE THE DATE | Future Proof Nursing / Nurses as key drivers of change. A virtual event & local hubs. 
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde (LUMC intern) of onze website.  
 
 
 
 
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement