28 juni 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | juni 2021
Nascholingen
Agenda
Contact
 
 
 
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van Educatie Zorgsector LUMC. Deze nieuwsbrief gaat 3x per jaar verschijnen. Wat kun je verwachten?
Onder andere informatie over onze opleidingen en nascholingen, de nieuwste ontwikkellingen binnen ons onderwijs, nieuws over onze studenten en ons team, vacatures voor opleidingsplaatsen, leuke weetjes, etc.  

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons een opleiding of nascholing volgt/hebt gevolgd, of omdat je teamleider, (praktijk)opleider of leidinggevende bent en zodoende in ons database staat óf omdat je een collega uit het LUMC bent die gerelateerd is aan de verpleegkundige beroepsgroep.

Heb je collega’s of anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant is, dan kun je de nieuwsbrief doorsturen en kan hij/zij zichzelf aanmelden.
 
Veel leesplezier!

 
 "Niewe
Nieuwe opleiding | Basis Acute Zorg verpleegkunde (BAZ)

Acute Zorg is een breed begrip en wordt op verschillende afdelingen zoals de afdeling Acute Opname, Recovery, Spoedeisende Hulp en Intensive care toegepast. 

In deze vervolgopleiding leer je voor patiënten te zorgen die acute zorg nodig hebben; patiënten waarbij de vitale functies moeten worden bewaakt en ondersteund, en soms zelfs overgenomen. Deze opleiding start meerdere keren per jaar, duurt 6 maanden en bestaat uit 9 lesdagen.

Klik hier voor rmeer informatie

 
 "Niewe
De verpleegkundige vervolgopleiding Endoscopie MDL gaat internationaal!

In september starten er zeven verpleegkundigen vanuit het Curaçao Medical Centrum de opleiding tot Endoscopie verpleegkundige bij Educatie Zorgsector.
Mede dankzij de mogelijkheid het onderwijs online te volgen, kunnen deze studenten vanuit Curaçao aan de lessen deelnemen. 

 
 "Niewe
CZO Flexlevel

Sinds de kick-off in februari voor de verpleegkundige vervolgopleidingen en in april voor de opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker is het uitrollen van het programma CZO Flexlevel ook voor onze regio een feit. CZO Flexlevel staat voor flexibilisering én vernieuwing van de CZO (vervolg)opleidingen. Uitgangspunt voor de beoogde innovatie is dat theorie aanbieders en praktijkvelden gezamenlijk vormgeven aan de vernieuwing. En daarbij is werkplekleren hét kernbegrip in de vernieuwing van opleiden en ontwikkelen.

Lees verder
 
 "Niewe
Hét verpleegkundig symposium 2021

Op vrijdag 1 oktober organiseren wij hét verpleegkundig symposium (online).

Het thema van dit symposium is "Hoe zorg je goed voor jezelf én voor je patiënt?".
We weten allemaal wel dat we goed in ons vel moeten zitten om goed voor onze patiënten te kunnen zorgen maar hoe doe je dat eigenlijk?

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het programma. Zodra deze definitief is, vind je meer informatie op onze website en zal een mailing uitgaan. 

Houdt je mail, en onze website hiervoor goed in gaten!

 
 "Niewe
SAVE THE DATE | Open dag Educatie Zorgsector

Noteer zaterdag 6 november vast in je agenda!
De dag om meer informatie te krijgen over onze verpleegkundige (vervolg)opleidingen en/of opleiding tot operatieassistent en anesthesiemedewerker. Wil je in gesprek met een (praktijk)opleider of een medewerker van een afdeling? Een proefles of speeddate volgen? Of toch liever online? Dit kan allemaal!

Deze dag zal zowel online als fysiek worden aangeboden. De presentaties van de verschillende opleidingen en afdelingen zullen online plaatsvinden, en in het LUMC Onderwijsgebouw kun je proeflessen en speeddates volgen.

Meer informatie over hoe je voor deze dag kunt aanmelden, volgt medio september.

 
 "Niewe
Mbo-verpleegkunde verbindend leren | 3-jarige opleiding

Het mbo-verbindend leren traject krijgt vanaf 1 september 2021 een andere vorm.
De mbo-v BBL-studenten in het LUMC gaan vanaf de start van hun opleiding twee dagen per week naar school (dit waren er drie) en twee dagen per week op de afdeling aan het werk (dit was één dag). Ook de duur van de beroepsvoorbereidende periode (BVP) wijzigt; deze duurt aankomend studiejaar 30 weken in plaats van 20 weken. De studenten krijgen bij aanvang van de opleiding meteen een studentensalaris en een leer-/werkovereenkomst. 

 
 "Niewe
Module A1 | Vitale functies en klinisch redeneren

De verpleegkundige vervolgopleidingen gaan veranderen naar Entrusted Professional Activities (EPA's). Zie ook het nieuwsitem over CZO Flexlevel.

Voor werkbegeleiders vraagt dat adequate kennis en vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren en over vitale functies. Kun jij of je medewerker hierin een update gebruiken? Of wil jij je als verpleegkundige verder bekwamen in het klinisch redeneren? Volg dan deze vijfdaagse module. 

De module start 7 keer per jaar. Klik hier voor meer informatie.

 
 
 
Verpleegkundige vervolgopleidingen ICN & HCN | Extra startmoment september 2021 
Per 1 september 2021 start er een extra verpleegkundige vervolgopleidig HCN- en ICN-opleiding, naast het reeds bestaande startmoment in januari!
De opleiding bestaat uit een basisprofiel waar de studenten neonatologie en obstetrie samen modules doorlopen met betrekking tot de gemeenschappelijke zorg rondom de geboorte.
Hierna vindt in het uitstroomprofiel neonatologie verdieping plaats in de High Care- en Intensive Care neonatologie zorg. Klik hier voor meer informatie. 
 
 "Niewe
Onboarding | Pilot 

Binnen Educatie Zorgsector is gestart met het project ‘Onboarding’ voor de mbo-v BBL, hbo-v duaal studenten en doktersassistenten die per
1 september a.s. gaan starten met hun leer-/werktraject in het LUMC.
 
In het LUMC solliciteren kandidaten in december/januari voor de functie van mbo- of hbo-verpleegkundige i.o. en in maart horen ze of ze zijn aangenomen.
Om studenten vanaf het moment van aanstelling het gevoel te geven dat hij/zij bij het LUMC hoort, is dit project gestart. Verbinding is hierbij het kernwoord.
Studenten maken kennis met het LUMC als werkgever, de Studentenraad, ondersteuners van EZ, P&O, manager EZ en teamleider Praktijkopleiders, maar ook met elkaar en met de praktijkopleiders die ze zullen begeleiden tijdens hun opleiding.
 
De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en waren een groot succes, mede door de grote opkomst. Behalve kennismaking krijgen de studenten ook de benodigde praktische informatie en is er tijd om vragen te stellen. 

Door meerdere contactmomenten voorafgaand aan de start van de opleiding te creëren, groeien de studenten toe naar hun eerste werkdag in het LUMC. Een goede start met een warm welkom, zodat iedereen goed geïnformeerd kan starten met de opleiding.

 
   
 
Nascholingen uitgelicht
 
   

• Nascholen kan je op allerlei manieren doen zo ervaren we nu online. Zelfs onderwerpen als taal of communicatie zijn hiervoor geschikt. Zo wordt de nascholing Werkbegeleiding nu in vier online bijeenkomsten van twee uur aangeboden. In online groepen worden leer- en begeleidingssituaties geoefend met de o.a. de Roos van Leary, de IJsberg van Mcclelland en het  geven van feedback. Na de zomer komt er een vijfde online les bij: beoordelen.
Startdata: 28 september (4x van 15 tot 17 uur)  en 2 november (4x van 19 tot 21 uur). Klik hier voor meer informatie.
 
   

• De afdeling nascholing speelt tevens in op Cultuursensitieve Zorg, gericht op de zorg voor patiënten met een niet-traditioneel Nederlandse achtergrond. De problemen ontstaan vaak door de afstand in communicatie. Deze worden in de nascholing verkend en leiden tot andere of nieuwe inzichten en geven belangrijk praktische handvatten voor de zorg van morgen.
Startdatum: 12 oktober en herhaling op 13 december. Binnenkort staat er meer informatie op onze website, klik hier.
 
   

• Steeds vaker is het wenselijk met patiënten of naasten in het Engels te spreken. Maar wat is dan ook alweer het Engelse woord voor bloeddruk of sputum of benauwdheid? In de nascholing Engels voor verpleegkundigen vergroot je niet alleen je Engelse woordenschat maar leer je ook om deze begrippen heen te praten. Na vier online lessen van vijf kwartier en bijkomend huiswerk, presenteer je in de vijfde les in het Engels over je eigen vakgebied. Dat klinkt misschien als een enorme drempel maar inmiddels heeft deze nascholing drie keer plaatsgevonden en vele deelnemers zijn boven zichzelf uitgestegen.
Nieuwsgierig geworden? Op 11 oktober start weer een serie nascholing Engels. Klik hier voor meer informatie.
 
   

• Nascholing Evidence Based Practice (EBP). Van iedere zorgprofessional mag verwacht worden dat hij of zij in het dagelijkse werk reflectieve vragen stelt. Om deze vragen goed te beantwoorden zijn de drie pijlers van EBP nodig: je eigen professionele kennis en vaardigheden, de wensen van de patiënt en het best beschikbare bewijs. Dit laatste schrikt meestal af: het zoeken in PubMed en Engelstalige literatuur lezen. In deze nascholing ga je leren en ervaren dat juist dit tot mooie vakinhoudelijk ontwikkelingen kan leiden. Deze scholing start na de zomer, houd onze website in de gaten voor actuele data.
 
   

• In de zorg krijg je te maken met diabetespatiënten. De nascholing Diabetes geeft je praktische handvatten die je in de begeleiding van deze patiënten kunt toepassen. De duur van deze scholing is twee uur, van 15.00 tot 17.00 uur. Voor het najaar staan de volgende data gepland: 28 september en 23 november.

Na afronding van deze nascholing kun je je verder scholen middels de nascholing Diabetes verdieping op 8 december. Deze nascholing bestaat uit het bespreken van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en er zal meer theoretische uitleg worden gegeven over onder andere verschillende typen insuline, werking van insulinepompen, verschillende medicamenten bij behandeling van diabetes en wanneer er wel of niet bijgespoten moet worden. Klik hier voor meer informatie.

 
   

• Interne nascholing:
Scholing voorbehouden handelingen nieuwe stijl
De voorbehouden handelingen zijn toe aan een nieuwe, moderne en mooie jas. Educatie Zorgsector is bezig de theoretische ondersteuning in te richten in AskLUMC. Het werkproces, HOE voer je de handeling uit, is het uitgangspunt. Ondersteunende kennis, WAT moet je weten om de handeling veilig en verantwoord uit te voeren, is in twee muisklikken en 10 seconden beschikbaar. We gaan een tool met vragen toevoegen waarmee jij je eigen bekwaamheid op pijl houdt.
De praktijktoetsen gaan we ook anders vormgegeven. De huidige digitale toetsen komen daarmee te vervallen. Meer nieuws volgt spoedig! Houdt Albinusnet in de gaten.
 
 
 
 
 
Vacatures opleidingsplaatsen
De beschikbare opleidingsplaatsen voor start september 2021 zijn reeds vervuld. Momenteel zijn er geen vacatures waarop je kunt reageren. 

De vacatures voor mbo-verpleegkunde BBL (startmoment september 2022) staan vanaf onze jaarlijkse open dag online. Dit jaar is de open dag op zaterdag 6 november 2021. Zie tezijnertijd onze website
 
 
 
 
Diplomeringen
Het voltooien van een opleiding is gezien de omstandigheden van het afgelopen jaar een knappe presentatie. Niet alleen de druk op de zorg maar ook het online in plaats van fyiek onderwijs volgen, was voor vele studenten een grote uitdaging. Desondanks voltooien onze studenten hun opleiding zonder grote problemen.

Leuk om te vermelden: de eerste diploma's van de Basis Acute Zorg verpleegkunde (BAZ) zijn eind mei uitgereikt aan de studenten die alle vijf de EPA's hebben gevolgd.

Trots zijn we op onze studenten die afgelopen jaar hun studie hebben afgerond. Heel goed gedaan allemaal!

Van harte gefeliciteerd! Veel plezier en succes in jullie verdere carrière!
 
 "Niewe
Contact | bereikbaarheid

In verband met de richtlijnen Covid werken wij voornamelijk thuis. Hierdoor zijn wij het beste bereikbaar via email: educatiezorgsector@lumc.nl of kijk op de website (bij de betreffende opleiding / nascholing) voor de directe mailadressen van onze opleiders en organisatoren. 

 
 "Niewe
Fijne zomer!

Wij wensen jou een hele fijne zomer, waarin  je hopelijk een beetje op kunt laden na deze drukke periode en zien je graag terug in september!

 
   
 
Agenda
 
   
vrijdag 1 oktober 2021
Hét verpleegkundig symposium
 
   
zaterdag 6 november 2021
Open dag Educatie Zorgsector - fysiek en online
 
   
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement