Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief nr. 12, december 2021 | Newsletter no. 12, December 2021
Lees online
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
v  

Read the English version


Nieuws van het Versnellingsplan

Het derde jaar van het Versnellingspan zit erop. We gingen ook in 2021 weer volop in de versnelling: van de start van de pilot Microcredentials tot aan de lancering van tientallen producten en publicaties. Wat we dit jaar precies allemaal deden? Dat zetten we voor je uiteen in dit artikel – een overzicht van een aantal highlights.  

Transitieagenda ‘Leren digitaliseren’ 
Een van de hoogtepunten van 2021 was de lancering van de transitieagenda ‘Leren digitaliseren'. Het Versnellingsplan lanceerde deze samen met DRIFT tijdens de SURF Onderwijsdagen 2021. In ‘Leren digitaliseren’ schetsen experts van binnen en buiten het Versnellingsplan hoe de gewenste transitie in het hoger onderwijs eruitziet en hoe deze met elkaar ingezet kan worden. Lees de transitieagenda hier >

Op naar 2022 
2022 is het laatste jaar van het Versnellingsplan. In dat laatste jaar zorgen we er samen voor dat de producten en publicaties van de zones bij de juiste personen en instellingen terecht komen. 2022 zal meer dan ooit in het teken staan van versnelling. En natuurlijk hopen we je te zien in mei 2022 op EPIC

Altijd direct op de hoogte van het laatste Versnellingsplannieuws? Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn!


Dien je proposal in voor EPIC!

Ben je een onderwijspionier of -vernieuwer? Dien dan je proposal voor EPIC in! EPIC is de Educational Pioneers and Innovators Conference van 2022 van het Versnellingsplan, die professionals uit het hoger onderwijs van over de hele wereld de kans biedt om kennis over en ervaring met de digitale transformatie en innovatie met technologie in het hoger onderwijs te delen. Op 30 en 31 mei en 1 juni komen we bijeen in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.  

Wil je hier ook een bijdrage aan leveren? De Call for Proposals is nu open


Column: Evolutie

Programmamanager van het Versnellingsplan, Johanna de Groot, reflecteert op drie jaar Versnellingsplan en kijkt vooruit naar het laatste jaar. Lees de column hier.


Nieuws uit de zones: producten en resultaten

Flexibilisering: pilot Microcredentials en pilot Studentmobiliteit van start
In oktober is de pilot Microcredentials gestart. 32 hoger onderwijsinstellingen – waarvan 10 universiteiten en 22 hogescholen – doen mee aan de landelijke pilot onder regie van de zone Flexibilisering van het onderwijs en de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Lees hier meer over de pilot Microcredentials >

Ook is het sinds 22 november voor studenten van vier onderwijsinstellingen mogelijk om een vak te volgen aan een andere instellingen via www.eduXchange.nl. Het is het doel van de pilot Studentmobiliteit van de zone Flexibilisering. Meer daarover lees je hier >

Keuzetool Toetsen op afstand
Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je weten welke toetsvorm – die op afstand afgenomen kan worden – je het beste kan kiezen? Gebruik de Keuzetool Toetsen op afstand en krijg tips en aandachtspunten van specifieke toetsvormen.

Docentprofessionalisering: raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT
Wil je weten welke docentcompetenties relevant zijn voor onderwijs met ICT? Ga dan aan de slag met het raamwerk van de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Het raamwerk is ontwikkeld om onderwijs zo te kunnen vormgeven dat het maatwerk en flexibilisering mogelijk maakt en aansluit bij de steeds veranderende samenleving. Download het raamwerk hier >

Interview Huib de Jong & Theo Bastiaens: over een nationale aanpak digitale leermaterialen
Het Koersteam van het Versnellingsplan, dat bestaat uit 17 bestuurders van hogescholen en universiteiten, wil toe naar een instellingsoverstijgend ecosysteem voor digitale leermaterialen in het hbo en wo. Lees meer erover in het interview met Huib de Jong en Theo Bastiaens >

EdTech voor onderwijsinnovatie: community van start
De nieuwe werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie startte afgelopen oktober met hun nieuwe community. Het doel van de community: een groep van gelijkgestemden creëren om ideeën en ervaringen rondom EdTech uit te wisselen. Lees hier meer over de start van de community >

Digitale leermaterialen: Gebruik het stappenplan voor open tekstboeken
Wil je een open tekstboek publiceren in het hoger onderwijs? De zone Naar digitale (open) leermaterialen ontwikkelde een stappenplan hiervoor. Het bevat instructies, good practices voor en expertise over het publiceren van open tekstboeken. Ga hier aan de slag met het stappenplan >

Werkgroep Praktijkvaardigheden: Highlights webinarreeks
De werkgroep digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden hield een webinarreeks vanuit de Vraagbaak Online Onderwijs over online leren en begeleiden van praktijkvaardigheden in het hoger onderwijs. In dit artikel vind je een overzicht >

Human capital: #Zegja tegen digitalisering
Alles is digitaal. Communiceren, leren, excelleren. Alles. De wereld is vol digitale prikkels. Nee zeggen tegen de digitale transformatie is geen optie. De verpleegkundige moet mee, de bouwer moet mee, jij als docent moet mee, het hoger onderwijs moet mee. Daarom zeggen wij ja tegen digitalisering. Jij ook? Meer informatie over #Zegja vind je hier >

Benieuwd naar meer tools van het Versnellingsplan?
Bekijk onze infographic, waarin we 22 verschillende tools voor je uiteenzetten. Van tools voor het vormgeven van onderwijs tot aan tools voor professionalisering. De infographic Tools & Instrumenten van het Versnellingsplan vind je hier >


Vacatures

Ben je in de laatste fase van je studie en wil je onderzoek doen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT? We hebben bij de zone Human capital twee afstudeeropdrachten:
  • Onderzoek naar assessmentmethodes voor digitale competenties
  • Onderzoek naar WerkvormenWijzer
Volg je een studie in de richting van Onderwijskunde, Psychologie of HR en spreekt dit je aan? Ga naar onze website en solliciteer >


Nieuws van partners

Vraagbaak Online Onderwijs 
Hoe ziet blended onderwijs er in de praktijk uit? Lotte Kips ging voor de Vraagbaak Online Onderwijs op zoek naar voorbeelden, en publiceerde onlangs het vierde artikel in de reeks. Dit keer een voorbeeld over gepersonaliseerd wiskundeonderwijs, met de bewuste keuze voor een mix van persoonlijk online onderwijs en interactieve hoorcolleges. Lees hier artikel hier >

SURF 
Het aantal onderwijsinstellingen dat gebruikmaakt van edubadges is verdubbeld nu de pilot Microcredentials van het Versnellingsplan van start is gegaan. Edubadges is het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs van SURF. Lees het nieuwsbericht >


Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 13 verschijnt in maart 2022.
 
Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

 

 

English version

News from the Acceleration Plan

The third year of the Acceleration Plan has come to an end. We went full speed ahead in 2021: from the start of the Microcredentials pilot to creating dozens of products and publications. 2022 will be the last year of the Acceleration Plan. In this last year acceleration will be central more than before. And ofcourse we hope to see you in May 2022 at EPIC!
 
Transition agenda ‘Learning to Digitise’
One of the highlights of 2021 was the launch of the transition agenda 'Learning to Digitise'. The Acceleration Plan launched it together with DRIFT during the SURF Education Days 2021 (SURF Onderwijsdagen). In "Learning to Digitise", experts from within and outside the Acceleration Plan outline what the desired transition in higher education looks like and how it can be implemented. Read the transition agenda here (Dutch only) >
 
Do you wish to continuously stay informed about the latest news from the Acceleration Plan? Follow us on Twitter or LinkedIn


Submit your proposal for EPIC!

Are you an educational pioneer or innovator? Then submit your proposal for EPIC! EPIC is the 2022 Educational Pioneers and Innovators Conference of the Acceleration Plan, which offers higher education professionals from all over the world the opportunity to share knowledge and experience on digital transformation and innovation with technology in higher education. On 30 and 31 May and 1 June, we will come together at the Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Would you like to provide a session at EPIC? The Call for Proposals is now open!


Column: Evolution

Acceleration Plan programme Manager, Johanna de Groot, reflects on three years Acceleration Plan and looks ahead to the final year. Read her column here.


Products and publications

Flexible Education Zone: Pilot Microcredentials started
Since October, 32 higher education institutions – 10 universities and 22 universities of applied sciences – have been taking part in the national Microcredentials pilot under the direction of the Making education more flexible zone, the Universities of The Netherlands, and The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences. You can read exactly what the pilot entails here >

Remote Digital Assessment Working group: Tool for choosing remote assessment forms
Are you a lecturer in higher education and would you like to know which type of remote assessment you should use? Use the ‘Keuzetool Toetsen op afstand’ en get tips and points of attention for specific assessment forms (Dutch only).

Interview Huib de Jong and Theo Bastiaens: A national approach to digital educational resources
The Accelerating together zone, which comprises of 17 university and university of applied sciences board members, aims to create a cross-institutional ecosystem for digital educational resources in higher education and research. Read more about it here >

Framework for lecturer competences for education with IT
Do you want to know which lecturer competences are relevant for education with IT? The Professional development zone created a framework for it. The framework is developed to design education in a way it enables customisation and flexibility and fit in with a constantly changing society. Download the framework here (Dutch only) >

EdTech for Educational Innovation Zone: Community started
The working group EdTech for Educational Innovation started their new community last October. The aim of the community: to create a group of like-minded people to exchange ideas and experiences about EdTech. Read more about the start of the community here (Dutch only) >

Digital (Open) Educational Resources Zone: Use the step-by-step plan for open textbooks
Do you want to publish an open textbook in higher education? The zone Towards digital (open) educational resources has developed a step-by-step plan for this. It contains instructions, good practices for and expertise on publishing open textbooks. Get started with the step-by-step plan here (Dutch only) >

Working group Practical Skills: Highlights webinars
De working group Digital education in practical skills hosted several webinars about online learning and guiding of practical skills in higher education. In this article you find an overview of the webinars >

Digital Human Capital Zone: Say yes to digitalisation
Everything is digital. Communicating, learning, excelling. Everything. The world is full of digital stimuli. Saying no to the digital transformation is not an option. The nurse has to go along, the builder has to go along, you as a teacher have to go along, higher education has to go along. That's why we say yes to digitalisation. Will you? You can find more information about the campaign ‘Say yes to digitalisation’ here (Dutch only) >

Curious about other tools from the Acceleration Plan?
Take a look at our inforgraphic, in which we highlight 22 different tools. From tools for designing education to tools for professionalisation of lecturers. You can find the infographic here (Dutch only) >


Vacancies

Are you in the final phase of your studies and would you like to do research in the field of educational innovation with IT? The Human capital zone has two graduation assignments: research into assessment methods for digital competences and research into the Lesson Design Guide.

Are you following a study in the direction of Educational Studies, Psychology, or HR and does this appeal to you? Go to our website and apply (Dutch only) >


News from partners

Vraagbaak Online Onderwijs
What does blended education look like in practice? Lotte Kips went in search of examples for the Vraagbaak Online Onderwijs and recently published the fourth article in the series. This time, an example about personalised mathematics education, with the deliberate choice for a mix of personal online education and interactive lectures. Read the article here (Dutch only) >
 
SURF
The number of educational institutions using edubadges has doubled now the Acceleration Plan pilot Micro-credentials has started. edubadges is SURF's platform for digital certificates for Dutch education. Read the news item >


Stay up-to-date!

Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 13, will be published in March 2022.

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration Plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.