SURF
Inventarisatie
SURF Vendor Compliance kalender 2024
 
Op 1 januari 2024 is de nieuwe SURF Vendor Compliance dienstverlening formeel van start gegaan. Op basis van de input van instellingen hebben we de SURF Vendor Compliance kalender voor 2024 vastgesteld. Om te bepalen of onze kalender nog steeds aan jullie wensen voldoet, doen we twee keer per jaar een uitvraag en evalueren we de compliance kalender. Dit betekent dat we op basis van deze informatie bepalen of de kalender voor de rest van 2024 nog voldoet aan de wensen en welke trajecten er eventueel op lijst komen voor 2025. 

Als blijkt dat de behoeften naar trajecten in de tussentijd erg zijn veranderd, dan passen we de kalender hier vanaf Q3 2024 op aan. Hierbij houden we rekening met de selectiecriteria, deze vind je onderaan de pagina. Eventuele aanpassingen leggen we, volgens de afgesproken governance-lijn, voor aan de Regiegroep Cyberveiligheid, CSC-voorzitters en de RvB.

Let op: als blijkt dat we de bestaande kalender voor 2024 moeten herprioriteren, kan dit betekenen dat we een ander gepland traject niet kunnen starten. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om een nieuw traject, ten koste van een al gepland traject, aan de kalender toe te voegen.

Top 5 doorgeven
We horen dus graag naar welke leveranciers/applicaties jouw instelling momenteel een privacy en/of security compliance onderzoek zou willen laten uitvoeren. In de uitvraag kun je je top 5 met motivatie opnemen. Criteria waar je deze motivatie op kunt baseren staan in deze bijlage.   

Vragen?
Heb je vragen over de SURF Vendor Compliance dienstverlening? Neem contact op met Sandy Janssen

Algemeen
 *
 *
 *
 *
naam@instelling.nl
 *
 *

Inventarisatie wensen leveranciers/applicaties 

Als je een leverancier noemt, wil je dan zo specifiek mogelijk aangeven naar welk onderdeel/applicatie je voorkeur uitgaat?
 

Overig
 
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
 
Website
Mijn SURFmarket