Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief nr. 14, juli 2022 | Newsletter no. 14, July 2022
Lees online
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
v  

Read the English version


Nieuws van het Versnellingsplan

De laatste zes maanden van het Versnellingsplan zijn ingegaan! Na 3,5 jaar hard werken is de eindstreep bijna in zicht. Soms worden we al een beetje weemoedig van het idee dat het Versnellingsplan bijna voorbij is, dat dit enorme programma waar zoveel mensen de afgelopen jaren aan hebben gewerkt en bijgedragen tot een succesvol einde komt. Maar de snelheid en het innovatievermogen zijn er nog niet uit! Tot de eindstreep werken de teams van de zones en werkgroepen heel hard door om de laatste projecten en producten af te ronden en na te denken over borging na het Versnellingsplan. Dus: op naar de laatste zes maanden!

Terugblik EPIC  
It was EPIC! Het internationale congres georganiseerd door het Versnellingsplan op 30, 31 mei en 1 juni in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam was een groot succes. Was jij er ook bij en heb je het naar je zin gehad? Dat horen we graag! Heb je EPIC gemist? Of wil je nog even ‘nagenieten’? Lees dan de terugblikken per dag op onze website, bekijk de keynotes (nog) eens, of blader door de foto's.  
Bekijk hier de terugblik.

De Onderwijsvernieuwers 
20 juni lanceerden we onze podcast. Tjip de Jong gaat met Philip Stein in zes afleveringen het gesprek aan met onderwijsvernieuwers over verschillende onderwerpen. Inmiddels hebben we twee afleveringen gepubliceerd. In de eerste aflevering gaan Marian Kat-de Jong (Avans) en Ilja Boor (UvA) in gesprek over de Transitieagenda Leren Digitaliseren. In de tweede aflevering gaan Huib de Jong en Robert Schuwer (Fontys) in gesprek over de Nationale Verklaring Digitale en Open Leermaterialen.  
Meer informatie en luisteren kan hier


Altijd direct op de hoogte van het laatste Versnellingsplannieuws? Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn!


Column: Werken voor de toekomst

Marian Kat-de Jong, onderwijsvernieuwer bij Avans Hogeschool maakt in haar column de balans op na bijna 4 jaar Versnellingsplan en haar tijd bij de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Je leest de column hier


Nieuws uit de zones: producten en resultaten

EdTech voor onderwijsinnovatie: Maturity Model voor onderwijsinnovatie met EdTech 
De werkgroep EdTech heeft een maturity model gemaakt voor onderwijsinnovatie met EdTech. Het model is in eerste instantie ontwikkeld voor hoger onderwijsinstellingen, maar ook EdTech leveranciers en startups hebben er baat bij om het model en het bijbehorende rapport te kennen. 

Digitale leermaterialen: Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal is vernieuwd! 
Welk type leermateriaal sluit het beste bij jouw onderwijsactiviteit aan? Daarvoor ontwikkelde de zone Digitale leermaterialen de tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal, en die is nu vernieuwd! In de tool vind je digitaal leermateriaal afgestemd op leerdoelen en gewenste didactische werkvormen. 

Docentprofessionalisering: Docentprofessionalisering staat op de agenda 
Maar hoe zorg je ervoor dat het van agendapunt een thema wordt waar niemand omheen kan? En hoe houd je de docent geïnteresseerd en betrokken bij innovatie? In dit artikel vertelt Kees Ritmeester van de zone wat hiervoor nodig is en wat het plan van aanpak is. 

Werkgroep Praktijkvaardigheden: Community Praktijkvaardigheden leren met technologie live 
Ben je geïnteresseerd in digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden of onderzoek hiernaar? Word dan lid van de community Praktijkvaardigheden leren met technologie van de werkgroep. Docenten, onderzoekers en ondersteuners uit het hoger onderwijs komen hier samen om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen. 

Flexibilisering: Spel Samen Versnellen gelanceerd op 1 juli 
Wil je samen met je collega's spelenderwijs de impact van flexibel onderwijs ontdekken vanuit studentperspectief? Speel dan Samen Versnellen, een spel ontwikkeld door de zone Flexibilisering. Samen Versnellen is een teamtrainingspel ontwikkeld in samenwerking met hogescholen en universiteiten en bevat realistische studentvragen uit de praktijk.  

Pilot Microcredentials: Eerste microcredentials uitgereikt op 6 juli 
Een bijzonder moment binnen het Versnellingsplan: de uitreiking van de eerste microcredentials. Op 6 juli reikte Avans Hogeschool ze uit. Lees er hier meer over.  

Toetsen op afstand: Webinars Toetsen op afstand terugkijken 
In november 2021 organiseerde de werkgroep Toetsen op afstand twee webinars over een aantal van de projecten van de werkgroep: 'Toetsen op afstand doe je zo’ en ‘Maak optimaal gebruik van de itembank voor digitaal toetsen’. Benieuwd naar de webinars? Kijk ze terug op onze website.   

Studiedata: Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata 
Onder regie van de zone Studiedata het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Het Referentiekader dient ertoe iedereen die in het hoger onderwijs studeert of werkzaam is het vertrouwen te geven dat zorgvuldig en veilig met studiedata wordt omgegaan. Download het referentiekader, speel het dilemmaspel en bekijk de explainer!

Evidence-informed: Placemat Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT
Bereid evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT! Deze placemat van de zone Evidence-informed geeft docenten en management in het hoger onderwijs de ingrediënten, bereidingswijze en serveertips om evidence-informed onderwijsinnovatie toe te passen binnen de instelling. 

Human Capital: Praktijkpublicatie ‘Een kijkje in de keuken bij twaalf hybride leeromgevingen’ 
Wat gebeurt er in Nederland op het gebied van leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en werkveld? De zone Human capital vroeg het aan studenten, docenten en het werkveld. Daaruit volgt deze praktijkpublicatie: Een kijkje in de keuken bij twaalf leeromgevingen. Daaraan is nu een afsluitend hoofdstuk toegevoegd, waarin je leest over manieren waarop belangrijke competenties in een snel veranderende arbeidsmarkt gestimuleerd kunnen worden.  


Events

Webinar Samen Versnellen op dinsdag 11 oktober 
Het spel Samen Versnellen helpt Onderwijs en Organisatie om de complexe puzzels van het aanbieden van keuzemogelijkheden in een studentroute (Flexibilisering) inzichtelijk te maken en samen te zoeken naar oplossingen, waardoor we echt kunnen gaan versnellen. 
In dit webinar introduceren we het spel, nemen we jullie mee in de stappen van het spel, spelen we enkele onderdelen van het spel en delen we ervaringen van instellingen die al met het spel in aanraking zijn geweest. Aanmelden voor het webinar kan hier
Nieuwsgierig geworden naar het spel? Je vindt hier meer informatie
 
Terugblik Maand van AI in het onderwijs 
Juni was de Maand van AI in het onderwijs, georganiseerd door SIG AI in Education, het Versnellingsplan, de Nederlandse AI Coalitie werkgroep onderwijs, Kennisnet en SURF. Gedurende de maand werden er webinars en bijeenkomsten georganiseerd rondom AI in het onderwijs. Het versnellingsplan publiceerde onder andere twee blogs:  


Wil je meer weten over de Maand van AI, of webinars terugkijken? Dat kan hier.  


Nieuws van partners

De belofte van AI in het onderwijs 
AI-technologieen geven het onderwijslandschap op verschillende manieren vorm. Hoe beter we deze technologieën begrijpen hoe beter we het kunnen toepassen in het onderwijs. Dit rapport geeft een overzicht van het onderwijslandschap door AI te analyseren met concrete voorbeelden van bestaande toepassingen in de onderwijscontext. Lees hier het rapport

Verantwoord studiedata benutten? Ga het gesprek aan 
Sinds mei 2022 is het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata beschikbaar. In de tussentijd ontvingen universiteiten en hogescholen het Referentiekader en het bijbehorende dilemmaspel. De tijd is aangebroken om ermee aan de slag te gaan. Dat gebeurt in de tussentijd op verschillende plekken. In dit artikel lees je er meer over

Pilot om instellingen te koppelen aan het Register Instellingen en Opleidingen 
Een aantal instellingen start deze zomer met de voorbereidingen om onderwijsdata in de toekomst automatisch te uploaden naar het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) van DUO. Zij bouwen hun endpoints om naar endpoints gebaseerd op OOAPI v5. Om vervolgens te kunnen koppelen aan RIO en SURFeduhub. Vanaf 1 september kunnen alle instellingen aan de slag. Je leest hier meer.

Vraagbaak Online Onderwijs 
"Hoewel studenten bij activerende lessen meer leerden, hadden ze het idee dat ze juist minder leerden dan van een traditionele (klassikale) les. Dit kan het succesvol implementeren van actief leren in de weg staan." Hoe je dat doorbreekt en meer vind je in deel 4 van de reeks 'De wetenschap achter blended learning' van de Vraagbaak Online Onderwijs.  


Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 15 verschijnt in september 2022.
 
Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

 

 

English version

News from the Acceleration Plan

The last six months of the Acceleration Plan have started! After three and a half years of hard work, the finishing line is almost in sight. We get a bit melancholic at times, thinking about the fact that the Acceleration Plan is almost over. This enormous project, which so many people have worked on and contributed to over the past years, is coming to a successful end. Finish line in sight or not, the work hasn’t slowed down yet! Until they reach the finish line, the teams of the zones and working groups will continue to work hard to complete the last projects and products and to think about securing them after the Acceleration Plan. So: on to the last six months!  
 
EPIC in retrospect   
It was EPIC! The international congress organised by the Acceleration Plan on 30 May, 31 May, and 1 June in the Van Nelle Factory in Rotterdam was a great success. Were you there too and did you enjoy it? We would love to hear about it! Did you miss EPIC? Or would you like to reminisce? Read the daily reports on our website, (re)watch the keynotes, or browse through the photos.    
View the retrospective here.  

The Educational Innovators  
On 20 June, we launched our podcast. In six episodes, Tjip de Jong and Philip Stein talk to educational innovators about various subjects. There are now two episodes live! In the first episode, Marian Kat-de Jong (Avans) and Ilja Boor (UvA) discuss the Transition Agenda Getting to grips with digitalisation. In the second episode, Huib de Jong and Robert Schuwer (Fontys) discuss the National Approach to Digital and Open Educational Resources.    
More information and listening here. (Dutch only)
 
Do you wish to continuously stay informed about the latest news from the Acceleration Plan? Follow us on Twitter or LinkedIn


Column: Working for the future

Marian Kat-de Jong, educational innovator at Avans University of Applied Sciences, takes stock in her column after almost four years of the Acceleration Plan and her time in the Facilitating professional development for lecturers zone. You can read the column here


Products and publications

EdTech for educational innovation: Maturity model for educational innovation with EdTech  
The EdTech working group has created a maturity model for educational innovation with EdTech. The model was initially developed for higher education institutions, but EdTech suppliers and startups will also benefit from knowing the model and the accompanying report.

Digital Educational Resources: Wheel of insight tool is renewed!  
Which type of educational material suits your educational activity best? For this purpose the zone developed the tool 'Wheel of insight', which has now been updated! In the tool, you will find digital educational resources tailored to learning objectives and desired didactic approaches.

Flexible education: Game 'Samen Versnellen' launched on 1 July  
Would you and your colleagues like to discover the impact of flexible education from a student's perspective? Then play Samen Versnellen, a game developed by the making education more flexible zone. Samen Versnellen is a team training game developed in cooperation with colleges and universities and contains realistic student questions from practice. (Dutch only) 

Pilot Microcredentials: First microcredentials awarded on 6 July  
A special moment within the Acceleration Plan: the awarding of the first microcredentials. Avans University of Applied Sciences will hand them over on 6 July. Read more about it here. (Dutch only) 

Working Group on Practical Skills: Community Learning practical skills with technology live  
Are you interested in digital education of practical skills or research? Then join the community Learning practical skills with technology of the working group Digital education of practical skills. Lecturers, researchers and support staff from higher education meet here to exchange knowledge and ideas.

Human Capital: Practical publication 'A look behind the scenes at twelve hybrid learning environments’ 
What is happening in the Netherlands regarding learning environments at the intersection of education and the professional field? The Human Capital zone asked students, lecturers, and the professional field. This publication is the result: A look behind the scenes at twelve learning environments. A final chapter has now been added, in which you can read about ways in which important competencies can be stimulated in a rapidly changing labour market. (Dutch only) 

Evidence-informed: Placemat Evidence-informed educational innovation with ICT  
Prepare evidence-informed educational innovation with ICT! This placemat from the Evidence-informed zone provides lecturers and management in higher education with the ingredients, preparation methods and serving tips for applying evidence-informed educational innovation within the institution. (Dutch only) 

Remote digital assessment: Webinars Remote digital assessment 
In November 2021 the working group organised two webinars about some of the projects of the working group: ‘How remote digital assessment is done' and 'Make optimal use of the itembank for digital assessment'. Curious about the webinars? Watch them on our website. (Dutch only)

Education data: Reference framework privacy and ethics for study data  
The 'Privacy and Ethics Reference framework for education data' has been drawn up under the direction of the Education Data Zone. The purpose of the Reference Framework is to give everyone who studies or works in higher education the confidence that education data are handled carefully and securely. Download the Reference Framework, play the dilemma game and watch the explainer!  

Professional development: Facilitating professional development for lecturers is on the agenda  
But how do you make sure that it turns from an item on the agenda into a theme that no one can ignore? And how do you keep lecturers interested and involved in innovation? In this article, Kees Ritmeester of the zone explains what is needed and what the plan of action is. (Dutch only) 


Events

The month of AI in Education  in retrospect
June was the Month of AI in Education, organised by SIG AI in Education, the Acceleration Plan, the Dutch AI Coalition, Kennisnet and SURF. During the month, webinars and meetings were organised around AI in education. The Acceleration Plan published among other two blogs:   

Do you want to know more about the Month of AI, or watch webinars? You can do so here.


News from partners

Promises of AI in Education 
AI technologies are shaping the educational landscape in different ways. The better we understand these technologies, the better we can apply them in education. The report Promises of AI in Education provides an overview of the educational landscape by analysing AI with concrete examples of existing applications in the educational context.  
Read the report here
 
Using education data responsibly? Start the conversation  
Since May 2022, the Privacy and Ethics Reference Framework for education data has been available. In the meantime, universities (of applied sciences) have received the Reference Framework and the accompanying dilemma game. The time has come to start working with it. In the meantime, this is happening in various places. You can read more about it in this article.
 
Vraagbaak Online Onderwijs 
"Although students learned more in activating lessons, they felt that they learned less than from a traditional (classroom) lesson. This can get in the way of successfully implementing active learning." How to break that and more can be found in part 4 of the 'The science behind blended learning' series from the Vraagbaak Online Onderwijs. 


Stay up-to-date!

Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 15, will be published in September 2022.

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration Plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.